O tym, że warto dbać o ekologię, a tym samym otoczenie, w którym żyjemy, nikogo przekonywać nie trzeba. Zwłaszcza w rzeczywistości ograniczonych zasobów ziemi oraz coraz liczniejszej populacji ludzi na świecie. PGE przekonała się po raz kolejny, że można zostać za to zostać docenionym.

Certyfikat Zielonego Biura pozyskaliśmy dla siedziby PGE po raz pierwszy w grudniu 2015 roku. W ślad za nami podążyły inne kluczowe spółki Grupy. Do dzisiaj certyfikat Zielonego Biura pozyskały łącznie cztery centrale spółek w GK PGE: PGE (ul. Mysia 2 w Warszawie), PGE Energia Odnawialna (ul. Ogrodowa 59a w Warszawie), PGE Dystrybucja (ul. Garbarska 21a w Lublinie) oraz PGE GiEK (ul. Węglowa 5 w Bełchatowie). O tym, jak duże to dla nas wyróżnienie, pisaliśmy jakiś czas temu: Coraz więcej Zielonych Biur w Grupie PGE

Certyfikację Zielonego Biura przyznaje niezależny audytor, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, po przeprowadzeniu audytu środowiskowego oraz wizji lokalnej siedzib spółek. Podczas audytu badane są następujące kategorie naszego wpływu na środowisko w pracy biurowej: zarządzanie energią elektryczną oraz cieplną, wodą, odpadami, zużyciem papieru. Ważne jest również to, jak mierzymy zużycie poszczególnych mediów oraz czy prowadzone są prace mające na celu ograniczanie zużycia ww. zasobów w budynkach. Oceniane są też wszelkie proekologiczne działania pracowników „zielonych” biur, np. selekcjonowanie odpadów w budynkach czy ekologiczne formy dojeżdżania do pracy. Szczególnie doceniane jest zachęcanie pracowników do podejmowania proeokologicznych działań, aby ten wpływ sukcesywnie zmniejszać.

Ideę Zielonego Biura rozumiemy przez pryzmat bycia „mądrym gospodarzem” w siedzibach spółek wchodzących w skład Grupy PGE. Mamy świadomość naszego wpływu środowiskowego na otoczenie, także tego, związanego z pracą w biurze. Wszyscy pracownicy Grupy PGE – zarówno ci zatrudnieni w części produkcyjnej działalności naszej Grupy, gdzie wywieramy największy wpływ na środowisko, jak i pracownicy biurowi – zobligowani są do dbania o środowisko zgodnie z wytycznymi polityki środowiskowej Grupy. Ochrona środowiska jest również wpisana w naszą strategię biznesową, w której dbałość o środowisko została wskazana jako jeden z kluczowych czynników sukcesu naszej firmy.