Pracownicy Grupy PGE oddali aż 225 litrów krwi w ramach ogólnopolskiej akcji krwiodawczej energetyków polskich.

Akcja „Kropelka Energii dla Niepodległej” była niezwykle cenną inicjatywą, wpisującą się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i jednocześnie integrującą energetyków z całej Polski. Zebranie 100 litrów krwi wydawało się ogromnym wyzwaniem. Jednak pracownicy naszej Grupy tłumnie odpowiedzieli na prośbę o krew i oddali łącznie aż 225 litrów.

W akcji wzięły udział wszystkie kluczowe spółki Grupy PGE oraz Kluby Honorowych Dawców, działające przy PGE GiEK oraz PGE Energia Ciepła. Korzenie honorowego krwiodawstwa w Grupie Kapitałowej sięgają lat 70. XX wieku. Obecnie w PGE aktywnie działa 6 Klubów Honorowych Dawców Krwi, które zrzeszają kilkuset członków, a liczba honorowych dawców stale rośnie.

Podczas akcji organizowanych w spółkach oraz indywidualnie w punktach krwiodawstwa na terenie całego kraju, krew oddało aż 501 osób, w tym 385 mężczyzn i 116 kobiet. Każda oddana „kropelka” to 450 ml krwi przekazanej do regionalnych banków krwi.

Pracownicy spółek Grupy PGE oddawali krew m.in. w Zamościu, Łodzi, Rzeszowie, Białymstoku, Skarżysku-Kamiennej, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie, Zielonej Górze, Rybniku, Bydgoszczy, Bełchatowie, Turowie, Gdańsku i w Warszawie.

– Cieszę się, że przyłączyliśmy się do tej zaszczytnej akcji i jednocześnie serdecznie dziękuję każdemu pracownikowi Grupy PGE, który oddał honorowo „kropelkę” krwi - mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Patronat nad akcją objął minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Celem akcji, oprócz pomocy chorym i potrzebującym, było uczczenie polskich bohaterów. Akcję „Kropelka Energii dla Niepodległej” zainicjowała Fundacja „Kropelka Energii”, działająca przy spółce Energa. Energetycy w całym kraju, w tym również w spółkach Grupy PGE oddawali honorowo krew w okresie od 7 sierpnia do 11 listopada 2018 r.

Grupa PGE jest liderem w wytwarzaniu energii elektrycznej, pochodzącej z tradycyjnych źródeł, takich jak węgiel, a także ze źródeł odnawialnych. Jesteśmy również największym producentem energii cieplnej, służącej np. do ogrzewania domów. Wszystkie nasze działania podejmowane są z dbałością i troską o środowisko naturalne. Jak to robimy? Jak zmniejszamy nasz wpływ na środowisko? Jak chcemy rozwijać ciepłownictwo w Polsce? Odpowiedź na te i wiele innych pytań, znajdziesz w interaktywnym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej PGE za 2017 rok.

Jako lider sektora energetycznego, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za środowisko naturalne. W Grupie PGE świadomie zarządzamy naszą działalnością i dokładamy wszelkich starań, aby miała ona możliwie jak najmniejszy wpływ na otoczenie. Nie tylko dbamy o to, aby zmniejszyć emisje zanieczyszczeń, które powstają w wyniku produkcji energii w elektrowniach i elektrociepłowniach. Chcemy również walczyć z problemem niskiej emisji, która staje się coraz większym zagrożeniem dla zdrowia ludzi w miastach, a nawet w miejscowościach turystycznych w Polsce. Niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów powstająca głównie na skutek nieefektywnego spalania słabej jakości opału czy odpadów w domowych piecach grzewczych, a także w wyniku powszechnie używanego transportu spalinowego. Niska emisja w określonych warunkach pogodowych, jak np. bezwietrzna pogoda, przyczynia się do powstawania smogu, z którym borykają się miejscowości o słabej wentylacji np. duże ośrodki o gęstej zabudowie albo lokalizacje położone w kotlinach.  

W trosce o naszą planetę inwestujemy w nowe technologie, mające na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza. Obecnie skupiamy się na ciepłownictwie, co ma na celu walkę z niską emisją oraz niwelowanie negatywnych skutków działalności sektora energetycznego. Nasz pomysł na ciepło, to produkowanie przez PGE ciepła sieciowego (przesyłanego siecią ciepłowniczą do klientów) w kogeneracji, czyli wytwarzając jednocześnie prąd oraz ciepło. Połączenie tych procesów sprawia, że wytwarzanie jest zdecydowanie bardziej efektywne i zarazem przyjazne środowisku.

W ubiegłym roku przejęliśmy polskie aktywa ciepłownicze EDF, funkcjonujące już dziś pod nazwą PGE Energia Ciepła. Dzięki tej transakcji staliśmy się największym producentem ciepła w Polsce, umacniając również naszą pozycję lidera wytwarzania energii elektrycznej. Czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do ponad 5 milionów klientów.

Dzięki przyłączaniu nowych odbiorców do sieci ciepłowniczych sąsiadujących z ciepłowniami oraz elektrociepłowniami Grupy PGE możemy bezpośrednio wpływać na zmniejszanie zjawiska smogu w Polsce. Planujemy w sposób stabilny oraz długofalowy rozwijać ciepłownictwo w Polsce. Przyjęliśmy Strategię Ciepłownictwa, w której wytyczyliśmy kierunki działania Grupy PGE od 2018 do 2023 roku, z perspektywą do roku 2030. Zgodnie z naszą strategią cyklicznie przeglądamy, modernizujemy i remontujemy aktywa, m.in. elektrownie i elektrociepłownie, w których produkujemy prąd oraz ciepło. Krok po kroku dostosowujemy jednostki wytwórcze do rygorystycznych norm emisji przemysłowych, tzw. BAT-ów, czyli Best Available Technology.

Jesteśmy również liderem energetyki odnawialnej (OZE) w Polsce i planujemy dalej rozwijać się w tym kierunku, produkując ekologiczną energię z wiatru, wody oraz słońca. Rynek energetyki, na którym działamy, dynamicznie się zmienia, a my wciąż poszukujemy nowych możliwości rozwoju, czego przejawem jest uwzględnienie w naszych opcjach strategicznych projektu budowy farm wiatrowych na Bałtyku, a także budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

Zintegrowany Raport roczny GK PGE za 2017 przygotowaliśmy zgodnie z wymogami GRI, Global Reporting Initiative w wersji G4 oraz międzynarodowymi wytycznymi raportowania zintegrowanego International Intergrated Reporting Council (IIRC). Jest on skierowany do wszystkich interesariuszy Grupy PGE oraz wszystkich tych, z którymi wchodzimy w interakcję w toku naszej działalności. Jeśli chcesz lepiej poznać PGE, ale masz na to tylko 2 minuty, kliknij: ZOBACZ FILM

Nasz raport zgłosiliśmy również do Konkursu Raporty Społeczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Swój głos można oddać na stronie http://raportyspoleczne.pl/zaglosuj-na-raport/

Wszystkim, którzy zagłosują na raport PGE, serdecznie dziękujemy!

W najbliższą sobotę, 25 sierpnia, Elektrownia Bełchatów zaprasza na kolejny Dzień Otwarty zorganizowany z okazji obchodów Dnia Energetyka 2018.

Elektrownia będzie otwarta dla zwiedzających w godzinach 9–14 (ostatnie wejście o godz. 13).

Zainteresowani w trakcie Dnia Otwartego będą mogli szczegółowo poznać proces wytwarzania energii elektrycznej, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa pracy. To jedyna okazja w roku, aby zobaczyć od kuchni, jak działa blok energetyczny o mocy 858 MW oraz starsze bloki 2, 5 i 6.

Zwiedzanie odbywać się będzie w zorganizowanych grupach wyłącznie pod opieką przewodników:

  • chętni do zwiedzenia starszej części elektrowni (bloki 2, 5 i 6) powinni zgłosić się do budynku U-9 (wejście główne od strony wschodniej) i zapisać przy oznakowanym stanowisku zapisów;
  • zapisy do wejścia na teren bloku 858 MW będą prowadzone w budynku portierni nowego bloku (bud. UYE) od strony północnej.

Osoby dorosłe powinny mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty). Dzieci mogą zwiedzać elektrownię wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy swoim dokumentem tożsamości posłużą się do zgłoszenia dziecka do zwiedzania. W przypadku dzieci konieczne będzie podanie daty urodzenia. Po zebraniu grupy zwiedzających przewodnik oprowadzi ją wyznaczoną trasą zwiedzania.

W trakcie zwiedzania będzie możliwe wykonanie pamiątkowych zdjęć wyłącznie we wskazanych przez przewodników miejscach, tylko za pomocą telefonów komórkowych. Na teren elektrowni nie wolno wnosić aparatów fotograficznych oraz kamer.

Elektrownia Bełchatów zaprasza!

W tym roku z okazji Dnia Ziemi posadziliśmy ponad 100 tysięcy drzew na terenie Grupy PGE. Ale lasy sadzimy nie tylko od święta. O środowisko troszczymy się na co dzień.

Specyfika procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła sprawia, że PGE przywiązuje bardzo dużą wagę do działań na rzecz ochrony środowiska. Świadczy o tym m.in. 18. już edycja akcji „Lasy pełne energii”, podczas której posadziliśmy 108 950 młodych drzew na terenie aż 14 województw. Pisaliśmy o tym TUTAJ

Na obszarze naszej działalności sadzimy lasy niemal od początku prowadzonych prac. Doskonałym tego przykładem są kopalnie węgla brunatnego, w których jeszcze przed rozpoczęciem prac wydobywczych planujemy rekultywację terenów poprzemysłowych. Oznacza to, że kopalnie już w fazie projektowania inwestycji, a później w trakcie bieżącej działalności, prowadzą działania rekultywacyjne. W rezultacie tych prac powstała Góra Kamieńsk, usypana z 1,4 mld m3 nadkładu (piasku, żwiru, iłów oraz gliny), znajdującego się nad złożem węgla brunatnego w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Po przeprowadzonym odwodnieniu, odtworzeniu gleby i posadzeniu drzew i krzewów, a także wybudowaniu dróg, góra stała się modelowym przykładem na to, że zmiany powierzchni terenu związane z prowadzeniem eksploatacji metodą odkrywkową mają charakter przejściowy, a teren poeksploatacyjny z powodzeniem przywracany jest naturze i stwarza świetne warunki dla nowych form jego wykorzystania. Imponujące, widoczne z kilkudziesięciu kilometrów wzniesienie, pierwotnie miało być atrakcją dla mieszkańców regionu. Jednak bogata oferta turystyczna i sportowa sprawiły, że góra stała się znana niemal w całym kraju. Dzisiaj stanowi jeden z atrakcyjnych celów nie tylko mieszkańców regionu, ale także miłośników aktywnego, zimowego i letniego wypoczynku z całej Polski.

Bardzo dużo nakładów i czasu poświęcono działaniom na rzecz ochrony środowiska również w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, gdzie prace rekultywacyjne prowadzone są od końca lat 50. ubiegłego wieku. Całość sprawia wrażenie naturalnego lasu, który doskonale wpisuje się w otaczający krajobraz. Po ponad pół wieku od rozpoczęcia prac, na zrekultywowanych znaleźć można wiele gatunków roślin i zwierząt, a wśród nich gatunki rzadkie i chronione. Do tej pory, w ramach rekultywacji, zasadziliśmy około 48 mln drzew i krzewów reprezentujących ponad 100 gatunków.

Gdy w kopalniach odkrywkowych zakończy się eksploatacja węgla brunatnego na ich terenach powstaną ogromne jeziora. Tak samo stanie się w największej odkrywkowej kopalni w Bełchatowie. I choć pierwsi turyści będą mogli korzystać z wodnych atrakcji dopiero za kilkadziesiąt lat, to przygotowania do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego już się rozpoczęły i są kontynuacją prowadzonego od wielu lat procesu rekultywacji i rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych.

Przeszło 3 000 hektarów – taką powierzchnię może mieć łącznie lustro wody dwóch zbiorników, które ok. 2 070 roku powstaną na terenie eksploatowanych obecnie wyrobisk Pola Bełchatów i Pola Szczerców. Zmieszczą się w nich nawet 3 miliardy metrów sześciennych wody. Średnia głębokość wyniesie 80 metrów, a maksymalna aż 205 metrów. Oznacza to, że bełchatowskie jeziora będą głębsze od Hańczy, najgłębszego obecnie jeziora w Polsce.

PGE Obrót chce oszczędzać czas swoich klientów, dlatego zachęca ich do założenia konta w PGE eBOK. Zakładając takie konto można wygrać wymarzony dzień, który zorganizuje PGE.

Czy wiesz jak dużo czasu spędza się w kolejkach? To średnio 1 dzień rocznie. Dlaczego więc nie ułatwić sobie życia i realizować formalności z domowego zacisza, w dogodnym dla siebie czasie? Z PGE jest to możliwe. Przy okazji można wygrać cenne nagrody, a nawet przeżyć swój wymarzony dzień!

Zaoszczędź swój czas i wygraj wymarzony dzień

Klienci PGE, którzy cenią czas i wygodę, mają szansę zrealizować swój wymarzony dzień. Wystarczy założyć konto w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta PGE eBOK, aktywować usługę PGE eFaktura, a także opisać swój wymarzony dzień, zaoszczędzony dzięki PGE. Co miesiąc PGE wraz ze sponsorem nagród, firmą PayU, zrealizuje wymarzony dzień dla 2 osób, a także przekaże 40 cennych nagród RTV/AGD. Konkurs potrwa do końca roku. 

Prosty i bezpieczny system PGE eBOK

Konto w PGE eBOK (www.ebok.gkpge.pl) pozwala klientowi PGE w dogodnym dla niego miejscu i czasie zweryfikować stan rozliczenia energii elektrycznej, sprawdzić aktualne saldo, wskazania licznika, a także przedłużyć lub wybrać nową ofertę. Ułatwieniem, szczególnie dla osób starszych, jest możliwość udostępniania konta innym osobom, poprzez zapraszanie zaufanych osób do zarządzania nim. W elektronicznym Biurze Obsługi Klienta można również aktywować usługę elektronicznej faktury (PGE eFaktura), i otrzymywać fakturę za energię na swój adres e-mail.

Płatności elektroniczne

W ramach eBOK, PGE oferuje również wygodne płatności elektroniczne. Dzięki współpracy z PayU regulowanie rachunków za energię jest wyjątkowo proste. Usługa dostarczana przez PayU dla klientów PGE polega na przyjmowaniu i przekazywaniu wpłat bezpośrednio na indywidualne numery rachunków bankowych, dzięki czemu gwarantuje bezpieczne i bezbłędne opłacenie każdej należności. Jest to na tyle wygodna płatność, że pozytywnie wpływa także na terminowość dokonywania opłat. PayU jest partnerem konkursu „Oszczędź sobie energii”, a także sponsorem nagród w konkursie.

Jak wykorzystać zaoszczędzony czas?

PGE prezentuje również w jaki sposób można wykorzystać zaoszczędzony czasu. Pod Biurami Obsługi Klienta, w 37 polskich miastach, zostaną zorganizowane „strefy komfortu”, gdzie Klienci PGE odpoczywając na wygodnych sofach, dowiedzą się o korzyściach wynikających z korzystania z PGE eBOK oraz PGE eFaktury.

 

O kampanii

Kampania zdalnych kanałów obsługi i sprzedaży ma na celu zachęcenie klientów PGE do korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE eBOK, a także PGE eFaktury (faktury w formie elektronicznej). Będzie realizowana przez 4 miesiące poprzez kampanię on-linie, działania eventowe oraz ambient. Za kreację i przygotowanie materiałów do kampanii online odpowiada agencja K2, za działania eventowe agencja ElPadre, za działania ambientowe oraz kampanię internetową ZenithOptimedia Group.

Dbałość o ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta, zapewnianie nowoczesnych usług oraz bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej są jednymi z kluczowych kierunków rozwoju wskazanych w zaktualizowanej strategii biznesowej Grupy PGE w perspektywie 2020 roku. Kampania „Oszczędź sobie energii” jest wyrazem odpowiedzialności społecznej firmy PGE. Klienci spółki mogą zaoszczędzić swój czas korzystając z PGE eBOK, a dzięki usłudze PGE eFaktura wspólnie z PGE przyczyniają się do zmniejszenia oddziaływania firmy na środowisko.  

Zajęliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz pierwsze miejsce w kategorii: paliwa, energetyka i wydobycie.

W tym roku przystąpiliśmy do Rankingu Odpowiedzialnych Firm po raz pierwszy, ale do udziału w nim przygotowywaliśmy się konsekwentnie od kilku lat. Osiągnięty rezultat jest wynikiem realizacji zaplanowanych przez nas działań i strategicznego podejścia do zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem.

Zgodnie z przyjętymi standardami Grupa PGE na każdym etapie prowadzonej działalności kieruje się trzema najważniejszymi wartościami, na które składają się partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność. Wartości te towarzyszą PGE od lat i determinują podejmowane przez nas decyzje biznesowe. Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie pozwala nam również na sukcesywną realizację misji Grupy PGE zdefiniowanej w strategii biznesowej – mówi Henryk Baranowski.

W oparciu o naszą strategię biznesową kładziemy w PGE szczególny nacisk na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta, ochronę środowiska, etykę biznesową, zapewnienie bezpiecznych i stabilnych miejsc pracy oraz bycie dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności. Odpowiedzialne podejście do prowadzonego biznesu jest dla nas szczególnie ważne teraz, kiedy firma znajduje się w okresie strategicznych przeobrażeń. Naszym celem jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii, modernizacja istniejącej floty wytwórczej w celu dostosowania jej do coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych oraz pozyskiwanie nowych źródeł przychodu we współpracy ze start-upami.

Dążymy też do tego, aby być coraz lepszym pracodawcą, odpowiedzialnym sprzedawcą i partnerem lokalnych społeczności. Ograniczamy nasz wpływ na środowisko naturalne dzięki systemom zarządzania, takim jak ISO czy EMAS, wdrażamy wewnętrzne polityki środowiskowe, a także realizujemy liczne działania na rzecz ochrony środowiska czy bioróżnorodności. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju staramy się świadomie kształtować relacje między wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko naturalne.

Nieustannie również analizujemy wpływ naszej działalności na środowisko oraz realizujemy szeroko zakrojone działania służące jego ochronie, inicjując także liczne działania związane z badaniami i rozwojem, wpływające m.in. na obniżenie emisji. Od lat 90-tych aktywa należące do Grupy PGE zredukowały emisję SO2 o 93 proc., emisję NOx o 59 proc. oraz pyłów o 99 proc. W samej tylko Elektrowni Turów w ciągu niecałych dwudziestu lat emisję pyłu zredukowaliśmy aż o 23 razy.

Rekultywację terenów wydobywczych po zakończeniu ich eksploatacji w Grupie PGE planujemy już na etapie wstępnych analiz dotyczących danej inwestycji. W ramach działań rekultywacyjnych zasadziliśmy do tej pory około 48 mln drzew i krzewów reprezentujących ponad 100 gatunków. Takie działania przyczyniają się do powstania nowych kompleksów leśnych i wodnych, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin. Góra Kamieńsk, czyli sztuczne wzniesienie w centralnej Polsce usypane z nakładu zebranego z wchodzącej w skład Grupy PGE Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych społeczności i turystów z całej Polski. Po pracach rekultywacyjnych i zalesieniu, sztucznie usypane wzgórze jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem całorocznego aktywnego wypoczynku dla mieszkańców regionu.

W okolicach Bełchatowa, po zakończeniu działalności wydobycia węgla w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, w perspektywie 2050 roku mają również powstać dwa połączone ze sobą jeziora w wyrobisku Pola Bełchatów oraz Pola Szczerców. Jeziora te będą największymi zbiornikami pokopalnianymi w Polsce. Będą również głębsze od najgłębszego obecnie jeziora w Polsce – jeziora Hańcza. Średnia głębokość zbiorników, które powstaną pod Bełchatowem, to niemal 80 metrów, a w najgłębszym miejscu sięgnie ona aż 205 metrów. Prawie 3900 hektarów (12 kilometrów długości i 3 szerokości) – taką powierzchnię może mieć łącznie lustro wody dwóch zbiorników, co odpowiada powierzchni 5 tysięcy boisk piłkarskich. Jeziora zmieszczą pięć razy więcej wody niż jezioro Śniardwy.

Ranking Odpowiedzialnych Firm jest uznawany za najbardziej prestiżowy i wiarygodny ranking w Polsce, powstający na podstawie analizy zaangażowania polskich przedsiębiorstw w działalność CSR. W tym roku po raz pierwszy organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub. Partnerami rankingu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland, a za jego weryfikację odpowiada firma Deloitte. Partnerem medialnym projektu jest Dziennik Gazeta Prawna.

PGE już po raz trzeci otrzymała  „Srebrny Listek CSR” przyznawany przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. Wyróżnienie jest potwierdzeniem odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu.

 „Srebrny Listek CSR” otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie. Dodatkowo istotnym elementem ich funkcjonowania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania pracownikami. O efektach swoich działań firmy te cyklicznie informują wszystkich interesariuszy.

Norma ISO 26 000, na bazie której powstało badanie „listków”, reguluje następujące obszary działania spółek: zarządzanie i ład organizacyjny, ład korporacyjny i struktura zarządzania, prawa człowieka, miejsce pracy i rozwój pracownika, ochrona środowiska naturalnego, uczciwe praktyki biznesowe, konsumenci i rynek, zaangażowanie społeczne.

Tygodnik „Polityka” wraz z firmą doradczą Deloitte po raz siódmy wybrał laureatów Listków CSR. W tym roku w  konkursie wzięło udział  aż 115 przedsiębiorstw (w 2017 r. było ich 111, a w 2016 r. 104). Organizatorzy przyznali w tym roku łącznie 66 Listków (o dwa więcej niż w ubiegłym roku): Złote Listki CSR zdobyło 9 firm (w ostatniej edycji 13), Srebrne Listki CSR powędrowały do 21 firm (w ubiegłym roku było to 13 firm), Białe Listki CSR – 36 firm (o dwa mniej niż w ubiegłym roku). Laureaci zostali wybrani na podstawie przeprowadzonej wśród firm ankiety na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Pytania formularza zostały przygotowane w oparciu o zagadnienia normy ISO 26 000. Dotyczyły siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Grupa PGE znalazła się wśród laureatów już po raz czwarty.

Dodatkowo w tegorocznej edycji firmy miały możliwość zgłoszenia odpowiedzi na pytania dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) oraz swoich dobrych praktyk w tym obszarze. Firmy zgłosiły aż 111 takich inicjatyw (dla porównania w ubiegłym roku było to 56), spełniające przede wszystkim cel 4, 10 oraz 11 SDGs, czyli odpowiednio: edukacja na wysokim poziomie, eliminacja nierówności oraz zrównoważone miasta i społeczności. Pozostałe nagrodzone przez jury dobre praktyki to działania firm z zakresu zaangażowania społecznego, zarządzania zasobami ludzkimi, a także działania optymalizujące procesy biznesowe.

Interesujesz się rynkiem energetycznym, masz dobre wyniki w nauce? Grupa PGE – jeden z najlepszych pracodawców w Polsce - zaprasza Cię do wzięcia udziału w rocznym, płatnym programie stażowym „Energia dla przyszłości. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 maja br.

Program stażowy „Energia dla przyszłości”

PGE Polska Grupa Energetyczna wspólnie z PKN Orlen, PGNiG oraz Ministerstwem Energii już po raz trzeci zapraszają do udziału w innowacyjnym programie „Energia dla przyszłości”. Ten staż jest dla Ciebie, jeśli chcesz poznać tajniki pracy w Grupie PGE, jednego z najlepszych pracodawców w Polsce oraz jesteś studentem ostatnich semestrów studiów magisterskich lub absolwentem jednej z następujących uczelni technicznych – Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Lubelskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jeśli spełniasz powyższe warunki, możesz starać się o roczny, płatny staż w Ministerstwie Energii oraz trzech największych na polskim rynku firmach energetycznych, w tym w Grupie PGE.

Terminy oraz wymagania wobec kandydatów na staż

Pamiętaj, ze czas na zgłoszenie na staż masz tylko do 28 maja br. Podczas rekrutacji trzeba będzie zmierzyć się z testami wiedzy o rynku energetycznym, a następnym etapem będą indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe punkty przyznajemy za działalność w kołach naukowych, własne publikacje, znajomość języków obcych, wcześniejszą praktykę lub staż w instytucjach związanych z sektorem energii. Po zakończeniu rekrutacji, 30 najlepszych kandydatów trafi pod opiekę ekspertów z sektora energetycznego. To pod ich okiem stażyści będą stawiać pierwsze kroki w branży energetycznej i lepiej ją poznawać. Rotacyjne, płatne staże rozpoczną się 1 października 2018 i potrwają rok.

Co zapewniamy na stażu w Grupie PGE

Dla stażystów zostaną przygotowane rozbudowane i bardzo wymagające programy stażowe, zaprojektowane tak, aby młodzi energetycy jak najlepiej poznali specyfikę branży energetycznej oraz mieli możliwość uczestniczenia w najciekawszych projektach realizowanych w ramach Grupy PGE. Korzyści będą jednak dwustronne. W GK PGE wiemy, jak ważne jest zdobywanie doświadczenia zawodowego przez młodych ludzi i dawanie im szansy na rozwój.

Nasi stażyści wspominają poprzednie edycje stażu w Grupie PGE

Pierwsza i druga edycja programu stażowego w Grupie PGE cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Jej uczestnicy są jednocześnie najważniejszymi i najlepszymi ambasadorami programu. Część absolwentów poprzednich edycji programu dołączyła już do grona pracowników Grupy PGE i dzisiaj wspiera swoich kolegów w realizacji staży.

- „Za niezwykle cenne uważam spotkania organizowane w trakcie stażu rotacyjnego w centrali PGE SA, podczas których miałem okazję zapoznać się z podstawami finansów, dzięki uprzejmości pracowników Departamentu Kontrolingu. Możliwość połączenia wiedzy technicznej wraz z aspektami ekonomicznymi jest bardzo cennym elementem stażu. Dzięki wyjazdom studyjnym organizowanym przez spółki m. in. do Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach, rafinerii w Płocku czy Krajowej Dyspozycji Mocy w Konstancinie-Jeziornie mogłem spojrzeć szerzej na sektor energetyczny i poznać strategiczne dla naszego kraju obiekty infrastruktury energetycznej”. – podkreśla Tomasz Jerominek, finalista I edycji programu, który odbywał staż w Elektrowni Bełchatów, a obecnie pracuje w PGE SA.

- „Staż jest super z tego względu, że daje możliwość zobaczenia branży energetycznej od strony tych największych graczy na polskim rynku. Tych, którzy się najbardziej liczą w branży energetycznej i którzy dają największe możliwości rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. Podoba mi się to, że wszyscy mają do nas poważne podejście, jak do normalnych pracowników, a nie osób typu „skseruj to, podaj to, nie ruszaj tego, bo popsujesz”.– dodaje Rafał Kaczmarski, uczestnik II edycji programu, który swój staż odbywał w rzeszowskim oddziale PGE Dystrybucja.

Cieszymy się, że sukces pierwszych edycji programu pokazał, że GK PGE jest atrakcyjnym pracodawcą dla studentów i absolwentów, a start kolejnej edycji umocnił przekonanie, że jesteśmy współautorem jedynego i niepowtarzalnego na rynku programu stażowego skierowanego do „młodych energetyków”.

Znasz studentów, którzy byliby zainteresowani udziałem w programie stażowym „Energia dla przyszłości”? Koniecznie daj im znać!

Niezbędne informacje o tegorocznym stażu odnajdziesz na naszej stronie www w zakładce: kariera TUTAJ

Zakończyliśmy kolejną edycję autorskiego projektu „Lasy pełne energii” w Grupie PGE. Przez ostatni miesiąc pracownicy Grupy PGE, wraz z rodzinami oraz lokalnymi społecznościami, przy wsparciu leśników z całego kraju posadzili ponad 100 tys. drzew. To jedno z działań PGE wpisujących się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Grupa PGE ma świadomość wywierania wpływu na otoczenie i podejmuje wiele działań w celu ochrony środowiska naturalnego. Osiemnaście lat temu po raz pierwszy „lasy pełne energii” posadzili nasi energetycy na Zamojszczyźnie. Ten autorski projekt spółki PGE Dystrybucja z czasem rozwinął się do inicjatywy obejmującej pracowników wszystkich kluczowych spółek Grupy PGE. W tym roku, we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, szkołami oraz lokalnymi społecznościami, posadziliśmy 108 950 młodych drzew na terenie aż 14 województw.

Tym razem także najwięcej drzew posadziła spółka PGE Dystrybucja, ale w akcje włączone były także spółki PGE GiEK, PGE Obrót, PGE SA, PGE Systemy, PGE Ej1, PGE Energia Odnawialna, a także PGE Energia Ciepła (spółka złożona z polskich aktywów grupy EDF, która została włączona w zeszłym roku do Grupy Kapitałowej PGE)

Akcja „Lasy pełne energii” jest jednym z projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) realizowanych w Grupie PGE. Kierowana jest przede wszystkim do społeczności lokalnych, ale także do pracowników spółek Grupy PGE oraz ich rodzin. Akcja sadzenia drzew wspiera budowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, a dodatkowo wpisuje się w ideę „zielonego biura” PGE. Zgodnie z nią pracownicy spółek PGE starają się także rozsądnie zarządzać zasobami niezbędnymi do pracy w siedzibach spółek, na przykład papierem. Sadząc „lasy pełne energii” pracownicy Grupy PGE, wraz z lokalnymi społecznościami w całym kraju, aktywnie uczestniczą w obchodach Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 dzień kwietnia. Podczas tegorocznej, trwającej przez cały kwiecień akcji, pracownicy Grupy PGE wraz z rodzinami oraz lokalnymi społecznościami posadzili ponad 100 tysięcy drzew, aby uczcić w ten sposób 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że opisana powyżej akcja nie jest jedynym sadzeniem drzew przez PGE, bowiem lasy budujemy przez cały rok. Będziemy o tym pisać wkrótce na łamach naszej zakładki CSR.

19 dobrych praktyk CSR realizowanych w ubiegłym roku w Grupie PGE znalazło się w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017”. Autorem publikacji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport został zaprezentowany 12 kwietnia podczas Targów CSR na PGE Narodowym.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to zestawienie działań z zakresu CSR w 177 firmach różnorodnych branż działających na terenie całej Polski. Co istotne, wszystkie dobre praktyki, które znalazły się w raporcie, są weryfikowane oraz klasyfikowane według 7 obszarów normy ISO 26000 (ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne).

Aż 10 nowych oraz 9 wieloletnich dobrych praktyk realizowanych w Grupie PGE zostało docenionych w tegorocznym raporcie przez ekspertów z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wśród wyróżnionych działań CSR w ramach Grupy PGE znalazły się m.in. 4 wieloletnie aktywności spółki PGE Energia Ciepła (aktywa zakupione przez PGE w ubiegłym roku od EdF).

19 dobrych praktyk CSR realizowanych w ramach Grupy PGE w 2017 r. i wyróżnionych przez FOB jest potwierdzeniem tego, jak dużą wagę PGE przywiązuje do rozwijania koncepcji zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. Szczególny nacisk Grupa kładzie na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta, ochronę środowiska w toku prowadzonej działalności, prowadzenie biznesu w sposób etyczny, zapewnienie bezpiecznych oraz stabilnych miejsc pracy oraz bycie dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie PGE jest obecna.

A oto wszystkie dobre praktyki z Grupy PGE docenione w tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”:

Lp.

Nazwa dobrej praktyki realizowanej w Grupie PGE

Spółka w ramach Grupy PGE - autor

Obszar normy ISO 26000

1.

Planszowa gra edukacyjna dla pracowników PGE

PGE Obrót SA

Praktyki z zakresu pracy

2.

Kampania PGE: „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię”

PGE Obrót

Relacje z konsumentami

3.

Sadzimy „Lasy pełne energii”

Projekt prowadzony w całej Grupie PGE, zapoczątkowany 15 lat temu w PGE Dystrybucja

ochrona środowiska naturalnego

4.

Wydarzenie: „Kino na rowerach”

PGE Energia Odnawialna

ochrona środowiska naturalnego

5.

System identyfikacji bezpiecznych zachowań wśród pracowników podwykonawców

 

PGE Energia Ciepła

uczciwe praktyki operacyjne

6.

Spektakl teatralny „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii elektrycznej

Fundacja PGE

zaangażowanie społeczne

7.

Niezbędnik BHP dla firm zewnętrznych w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej dla podwykonawców.

PGE Energia Ciepła

stosunki pracy

8.

Turniej Maszyn Wodnych

PGE Energia Odnawialna

zaangażowanie społeczne

9.

EKO Energia PGE w siedzibie PGE Obrót

PGE Obrót

ochrona środowiska naturalnego

10.

Serwisowe Linie Kablowe

PGE Dystrybucja

relacje z konsumentami

11.

Reintrodukcja sokołów wędrownych

PGE Energia Ciepła

ochrona środowiska naturalnego

12.

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) w PGE GiEK

PGE GiEK

ochrona środowiska naturalnego

13.

Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu

PGE Energia Ciepła

relacje z konsumentami

14.

Honorowi dawcy krwi w PGE GiEK

PGE GiEK

zaangażowanie społeczne

15.

Certyfikacja Zielonego Biura PGE

PGE SA (centrum korporacyjne) oraz centrale spółek: PGE GiEK, PGE Dystrybucja, PGE Energia Odnawialna

ochrona środowiska naturalnego

16.

„Energetyczny tornister”

Partnerski program Fundacji PGE i spółek: PGE Dystrybucja, PGE EJ1, PGE GiEK, PGE Systemy

zaangażowanie społeczne

17.

Wdrożenie: Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE

Grupa PGE

ład organizacyjny

18.

Polityka antykorupcyjna w GK PGE

Grupa PGE

ład organizacyjny

19.

Oświadczenie GK PGE o ujawnianiu danych niefinansowych za 2016 r.

Grupa PGE

ład organizacyjny

Całość publikacji jest dostępna w wersji online na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, link: „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017”

Pracownicy spółki PGE Dystrybucja przygotowują się na powrót bocianów do Polski z zimowisk w Afryce.

Bociany ze względu na charakterystyczny wygląd, rozmiary, zjadanie szkodników i gniazdowanie w pobliżu siedzib ludzkich i dachach domostw cieszą się powszechną sympatią nie tylko w naszym kraju. Chociaż bociany białe nie są gatunkiem globalnie zagrożonym wyginięciem, to ze względu na spadającą liczebność znajduje się w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową.

Platformy, podesty i ochraniacze dla bocianów

PGE Dystrybucja od wielu lat aktywnie uczestniczy w działaniach wspomagających ochronę bociana białego, przede wszystkim poprzez montaż platform, wynoszących gniazda ponad linie elektroenergetyczne. Konstrukcje montowane na słupach linii niskiego napięcia, na których znajdują się gniazda skutecznie odgradza ptaki od sieci energetycznej i chronią przed porażeniem.

Do tej pory zamontowano ponad 23 tys. platform zapewniających bezpieczne gniazdowanie ptaków na słupach energetycznych w okresie ich pobytu w Polsce.

W miejscowości Kozubszczyzna koło Lublina pracownicy lubelskiego Oddziału PGE Dystrybucja we współpracy ze Stowarzyszeniem „Szansa dla bociana” zamontowali specjalne podesty oraz ochraniacze. Dzięki temu bociany oraz inne duże ptaki nie zbliżają się do przewodów linii średniego napięcia (15 kV). Przy okazji montażu nasi monterzy testowali możliwość instalowania podestów w trudnodostępnych miejscach w technologii pod napięciem czyli bez konieczności wyłączeń dostaw energii elektrycznej do dużej liczby odbiorców.

Pomagamy przenosić bocianie domy

W PGE Dystrybucja na co dzień troszczymy się o środowisko naturalne podejmując liczne działania, których celem jest ochrona ptaków. We współpracy z władzami samorządowymi, które na bieżąco zgłaszają nam potrzeby pomagamy w przenoszeniu bocianich gniazd. Przykładowo na prośbę Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym we wsi Kierz Niedźwiedzi nasi energetycy przenieśli bezpiecznie bociani dom z usychającego drzewa na słup z wcześniej przygotowaną platformą.

Sukcesywnie na terenie działania PGE Dystrybucja montowane są linie izolowane i nowoczesne, bezpieczne dla środowiska urządzenia, które nie stwarzają zagrożenia dla przyrody. Dodatkowo, na liniach wysokiego i średniego napięcia montowane są kule ostrzegające ptaki oraz specjalne konstrukcje i osprzęt zapobiegający zderzaniu się ptaków z przewodami linii energetycznych.

Tworzywa sztuczne zostały wynalezione około 200 lat temu, ale butelek do napojów wykonanych z termoplastycznych polimerów tzw. PET używamy dopiero od lat 70-tych XX wieku. W PGE zbieramy plastikowe nakrętki od tych butelek. Dlaczego?

„Masz nakrętkę na pomaganie?” – jak pomagamy i jesteśmy eko w PGE

Zbieranie plastikowych nakrętek zapoczątkowali studenci, którzy zbiórką oraz sprzedażą plastiku firmie recyklingowej wsparli akcję zakupu wózka inwalidzkiego dla kolegi. W PGE realizujemy podobne działanie. W ramach akcji „Masz nakrętkę na pomaganie?” zbieramy plastikowe nakrętki z wody czy mleka lub chemii gospodarczej, aby wesprzeć charytatywny cel, a przy okazji zmniejszyć liczbę odpadów w naszych biurach. Ale właściwie dlaczego zbieramy same plastikowe nakrętki? Chodzi o rozdział tworzyw sztucznych. Butelki są wykonane z PET, natomiast nakrętki z polietylenu. Z przetworzonego powtórnie polietylenu produkowane są m.in. precyzyjne detale, jak np. plastikowe zębatki czy tulejki do maszyn w budownictwie, rolnictwie, przemyśle spożywczym, a nawet stoczniowym.

Niewątpliwie plastik ma swoje zalety -  jest tani w produkcji, lekki, nie tonie, łatwo się go formuje. Zastąpił w wielu branżach pękające szkło, ciężki metal czy kruchą ceramikę. Jest wszędzie wokół nas. Teraz piszę te słowa na plastikowej klawiaturze. Taki pierwszy przykład „z brzegu”. Z plastiku są budowane elementy samolotów czy jachtów. W biurze mamy np. wodę w plastikowych butelkach oraz wiele innych przedmiotów użytku codziennego.

Ile plastikowych butelek zużywa świat?

Milion plastikowych butelek na minutę – tyle kupujemy na całym świecie według The Guardian. Jak wylicza brytyjski dziennik: „W 2016 na świecie sprzedano ponad 480 mld plastikowych butelek. 10 lat wcześniej – 300 miliardów. Ułożone obok siebie osiągnęłyby połowę długości od Ziemi do Słońca. Według najbardziej aktualnych szacunków Euromonitoru, do 2021 ich ilość wzrośnie do ponad 583 mld.

Za wygodę plastiku płacą wszyscy mieszkańcy ziemi

Różne źródła podają bardzo różne informacje na temat czasu rozkładu plastikowej butelki. Natknęłam się m.in. na takie, które podaje, że jest to okres pomiędzy 600 a 1000 lat. Rozkładające się tworzywa sztuczne wpływają na ekosystemy roślinne oraz zwierzęce wokół siedlisk ludzkich oraz na samych ludzi. Badania wskazują, że np. martwe ptactwo morskie zawiera w swoim ciele nawet do 5 proc. plastiku w stosunku do swojej całkowitej masy.

Powtórne przetwarzanie plastikowych butelek zmniejsza uciążliwość dla środowiska

Podobno średnio rocznie statystyczny Polak wypija ok. 46 litrów gazowanych napojów, większość sprzedawanych w plastikowych butelkach. Biorąc pod uwagę wszystkich mieszkańców Polski, czyli ok. 38 mln, to wypijamy łącznie ponad 1,7 miliarda litrów rocznie. Na szczęście plastikowe butelki są zdatne do powtórnej obróbki. Z przetworzonego tworzywa powstają inne produkty, z którymi mamy kontakt na co dzień, m. in. bluzy, ubrania narciarskie, plecaki, namioty, a nawet buty.

„Zielone biura” Grupy PGE

Pracownicy spółek Grupy PGE w całej Polsce zbierają nakrętki, aby poprzez tę ekologiczną akcję  nieść także pomoc osobom w potrzebie. Takie działania CSR wpisują się również w ekologiczną koncepcję „zielonego biura” realizowaną w PGE. Zgodnie z tą ideą pragniemy ciągle zmniejszać nasz wpływ na otoczenie, podczas naszej pracy w biurach PGE. Dlatego sortujemy odpady, staramy się nie marnować wody oraz drukować tyle ile to niezbędne, a także optymalnie zarządzać zużyciem energii cieplnej i elektrycznej w naszych budynkach. Do końca 2017 roku certyfikat Zielone Biuro pozyskaliśmy w naszych spółkach w Warszawie - w PGE SA oraz w PGE EO SA, w Bełchatowie w PGE GiEK SA oraz w Lublinie w PGE Dystrybucja SA. Poza tym w ubiegłym roku przeszliśmy ponownie audyt certyfikujący Zielone Biuro w PGE SA na kolejne 2 lata, do 2019 roku włącznie.

A tak komunikujemy naszą akcję pracownikom PGE:

Spółki z Grupy PGE oraz przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu leskiego oraz gminy Solina zawarły porozumienie o ustanowieniu Solińskiego Klastra Energii. To już druga tego typu inicjatywa, dzięki regionalnej współpracy spółek Grupy PGE.

W PGE chcemy wspierać rozwój regionalny oraz być dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności zwłaszcza w miejscowościach, gdzie prowadzimy bezpośrednią działalność. Przykładem takiego zaangażowania jest włączanie się przez spółki Grupy PGE w tworzenie klastrów energetycznych. Inicjatywy te wpływają na podniesienie innowacyjności nie tylko sektora energetycznego, ale i poszczególnych regionów. Ujmując najprościej tę ideę - jest to zidentyfikowana sieć wspólnych zależności i sąsiedzkiego współdziałania w zakresie optymalnego zarządzania produkcją i lokalnym zapotrzebowaniem na energię na terenie jednego powiatu lub pięciu sąsiadujących ze sobą gmin. Więcej na temat tego, czym są klastry energetyczne oraz o powołaniu pierwszego Południowo-Zachodniego Klastra Energii w regionie Zgorzelca przy udziale PGE pisaliśmy TUTAJ

Tworzenie Solińskiego Klastra Energii koordynować będzie spółka PGE Energia Odnawialna, a partnerami projektu są Powiat Leski, Gmina Solina oraz spółka Elbest. Planowane przedsięwzięcie, obejmujące m.in. powstanie instalacji fotowoltaicznej, ma przyczynić się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, stanu środowiska, wzmocnienia gospodarki w regionie oraz aktywizacji lokalnej społeczności. Zawiązanie Solińskiego Klastra Energii będzie także wspierało rozwój energetyki rozproszonej, opartej o niskoemisyjne źródła wytwarzania energii. W przypadku pierwszego, utworzonego klastra energii w regionie Zgorzelca spółka PGE Energia Odnawialna zakłada m.in. budowę magazynu energii, którego zadaniem będzie zapewnienie stabilnych dostaw energii okolicznym mieszkańcom.

Otrzymaliśmy najwyższy wynik wśród spółek z kategorii „przemysł” notowanych w indeksie RESPECT warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Jest to potwierdzenie naszego podejścia do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Spółka PGE jest obecna w indeksie RESPECT od 2011 roku. O tym, że zakwalifikowaliśmy się ponownie w ramach XI edycji RESPECT Index dowiedzieliśmy się już w grudniu ubiegłego roku. Pisaliśmy o tym w naszych aktualnościach CSR: PGE w RESPECT Index Teraz znamy już szczegółowe wyniki badania.

Badanie RESPECT przeprowadza co roku audytor z firmy Deloitte na zlecenie gospodarza projektu, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby znaleźć się indeksie RESPECT spółki przechodzą aż trzy etapy tego badania. W pierwszym etapie brane są pod uwagę spółki notowane na GPW w Warszawie o najwyższej płynności – notowane w WIG20, indeksie największych 20 spółek w Polsce, albo w indeksach mWIG40 lub sWIG80. Te ze spółek, które przejdą pierwszy etap są następnie badane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Jeśli spółka nie jest obciążona sankcjami KNF i/lub GPW w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz raportuje w sposób przejrzysty o tym, jak zarządza ładem korporacyjnym oraz informacyjnym przechodzi do ostatniego etapu – badania ankietowego.

Od kilku lat badanie ankietą RESPECT przechodzą wszystkie kluczowe spółki Grupy PGE. W XI edycji w kategorii środowisko i ład korporacyjny otrzymaliśmy najwyższy wynik w kategorii spółek przemysłowych. Warto podkreślić, że wynik w obszarze zarządzania ładem korporacyjnym na przestrzeni ostatnich 5 lat poprawiliśmy niemal dwukrotnie. Wysokie wyniki osiągnięte przez PGE w XI edycji RESPECT to odzwierciedlenie naszej codziennej pracy, starań ciągłego udoskonalanie procesów biznesowych w skali całej Grupy PGE, dzięki pracy ponad 40 tysięcy pracowników.

Miłośnicy białego szaleństwa mogą już korzystać z atrakcji w Ośrodku Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk. Od 18 stycznia 2018 r. na turystów czekają m.in. mały wyciąg talerzykowy BACHLEDA i trasa nr 3 dla początkujących.

Grupa PGE to przede wszystkim elektrownie, elektrociepłownie, wiatraki i sieci dystrybucyjne, warto jednak przypomnieć, że posiadamy również swoją górę. Góra Kamieńsk powstała z 1,4 mld m3 nadkładu, czyli ziemi wydobytej podczas odsłaniania pokładów węgla brunatnego z odkrywki w Kopalni Bełchatów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, jednej z kluczowych spółek Grupy PGE. Mierzy 395 m n.p.m. i jest to najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce. – Usypanie Góry Kamieńsk to przykład, że po zakończonym wydobyciu węgla brunatnego można w sposób zrównoważony przywrócić teren zarówno przyrodzie, jak również lokalnej społeczności. Jest wyrazem odpowiedzialnego społecznie podejścia PGE do prowadzonego biznesu.

W ośrodku narciarskim na Górze Kamieńsk są trzy trasy zjazdowe, z czego najdłuższa ma 760 metrów. Cały stok jest oświetlony, sztucznie naśnieżany oraz ratrakowany. Do dyspozycji gości pozostaje zaplecze gastronomiczne, szkółka narciarska, wypożyczalnia i serwis. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ośrodek jest czynny od 9.00 do 21.00. Wszelkie informacje dotyczące aktualnych warunków narciarskich są dostępne na stronie internetowej Góry Kamieńsk

Góra Kamieńsk jest warta odwiedzenia o każdej porze roku. Na jej zboczach znajduje się ponad 40 kilometrów ścieżek rowerowych, które powstały dzięki współpracy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Dyrekcji Lasów Państwowych. Miłośnicy jazdy na rowerach mogą korzystać z tras zjazdowych po zboczach zwałowiska. Można także wybrać się na wycieczkę rowerową wokół góry. Latem ogromną popularnością cieszy się także 620-metrowy grawitacyjny tor saneczkowy (35 pojazdów na torach). Z inicjatywy PGE Polskiej Grupy Energetycznej na Górze Kamieńsk powstała również farma wiatrowa, która produkuje energię dla około 6 tys. gospodarstw. Park Wiatrowy Kamieńsk składa się z 15 turbin o mocy 2 MW każda.

Serdecznie zapraszamy!

PGE objęła patronatem trzy szkoły ponadpodstawowe o technicznym profilu nauczania z powiatu zgorzeleckiego. Klasy patronackie powstają na potrzeby pozyskania w przyszłości kadr do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wchodzącej w skład Grupy PGE.

Średnia wieku w całej branży energetycznej, w tym także pracowników Grupy PGE, wynosi około 50 lat. Szacujemy, że w ciągu 8 lat odejdzie na emerytury i jednocześnie zostanie zatrudnionych około 13 tysięcy pracowników. Pozwoli to na zapełnienie tzw. luki pokoleniowej. Klasy patronackie PGE powstają pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Najlepsi uczniowie będą mogli docelowo znaleźć zatrudnienie w naszej firmie.

Jakich zawodów będzie można się nauczyć?

Uczniowie będą mogli pozyskać wykształcenie w zawodzie technika elektryka, elektronika, mechatronika i mechanika. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu i Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni planuje nabór już na przyszły rok szkolny, tj. 2018/2019. Klasy patronackie PGE mają powstać również w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu. Będzie można w nich nauczyć się zawodu elektryka, elektromechanika i mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

Objęci programem uczniowie będą mogli także przyuczać się do zawodu na terenie Kopalni i Elektrowni Turów, wchodzących w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, odbywać praktyki zawodowe i inne zajęcia praktyczne oraz szkolenia. Dla najlepszych zostaną ufundowane stypendia.

PGE wpiera rozwój szkół zawodowych i współpracuje z uczelniami wyższymi

W ślad za stworzeniem klas patronackich PGE w trzech szkołach zawodowych z powiatu zgorzeleckiego planowane jest nawiązanie kolejnej regionalnej współpracy z dwiema placówkami ponadpodstawowymi w rejonie Bełchatowa, gdzie działa Kopalnia i Elektrownia Bełchatów w ramach spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W ubiegłym roku spółki PGE Polska Grupa Energetyczna oraz PGE Energia Odnawialna nawiązały regionalną współpracę w Siedlcach. Przy tamtejszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica powstał nowy kierunek kształcenia pod nazwą „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”, a także uruchomione zostało w mieście „Laboratorium fotowoltaiczne”.

Kodeks etyki, Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych, Polityka Antykorupcyjna – to wyraz naszego zaangażowania w prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony, w poszanowaniu prawa oraz wszystkich, na których jako spółka oddziałujemy.

Zdajemy sobie sprawę ze swojego mocnego oddziaływania na rynek energii w Polsce, którego jesteśmy liderem. Po niedawnym zakupie aktywów ciepłowniczych od francuskiej spółki EDF jesteśmy też liderem w branży ciepłowniczej. Bycie liderem to zaszczyt, ale również odpowiedzialność. Czujemy potrzebę ciągłego doskonalenia naszych usług, czyli sprzedaży energii elektrycznej oraz ciepła i gazu. Wiemy też, jak ważny jest stabilny, zrównoważony rozwój oraz działalność biznesowa prowadzona w oparciu o transparentne zasady z poszanowaniem dla naszego otoczenia.

W ubiegłym roku przyjęliśmy Kodeks etyki GK PGE, dokument obowiązujący we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej PGE. W Kodeksie zapisane zostały wartości PRO, czyli partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność. Wartości te stosujemy w naszej codziennej pracy zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak również w relacjach z naszym otoczeniem: klientami, akcjonariuszami, lokalnymi społecznościami, władzami lokalnymi, partnerami biznesowymi, środowiskami naukowymi oraz wszelkimi instytucjami. Każdy pracownik Grupy ma obowiązek zapoznać się oraz stosować zapisy Kodeksu etyki. Chcemy, aby każdy pracownik Grupy PGE znał nasze wartości i zasady, dlatego przeszkoliliśmy już w zakresie Kodeksu etyki przeszło 96  procent naszych pracowników, czyli 36 484 osoby.

W ślad za Kodeksem etyki GK PGE został przyjęty Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE. Naturalnie jest zgodny z wartościami PRO. Oba kodeksy są dostępne na naszej stronie www TUTAJ Do przestrzegania Kodeksu Postępowania zobligowani są wszyscy nasi partnerzy biznesowi, od których wymagamy nie tylko przestrzegania przepisów prawa, ale również poszanowania praw człowieka, zapewnienia godnych miejsc pracy, poszanowania środowiska oraz uczciwości w prowadzeniu biznesu.

Jedna z zasad Kodeksu etyki GK PGE mówi: „W GK PGE nie tolerujemy korupcji ani nadużyć”. Jej rozwinięciem jest obowiązująca w Grupie PGE Polityka Antykorupcyjna. Zapisy dotyczące działań mających na celu przeciwdziałanie korupcji znajdą swoje odzwierciedlenie m.in. w regulaminach pracy w spółkach Grupy PGE czy w postępowaniach zakupowych. Przewidzieliśmy również cykliczną analizę i monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk w tym zakresie oraz szkolenia dla pracowników w całej Grupie PGE.

Nasze wartości – wartości PRO:

PARTNERSTWO – to dla nas utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo - to relacje oparte na szacunku.

ROZWÓJ – to dla nas ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – to dla nas dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, dbałość o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów BHP; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

Po raz kolejny pozytywnie przeszliśmy audyt środowiskowy siedziby centrum korporacyjnego Grupy PGE. Przyznany certyfikat Zielonego Biura będzie obowiązywał do grudnia 2019 roku.

O tym, że warto dbać o ekologię, a tym samym otoczenie, w którym żyjemy, nikogo przekonywać nie trzeba. Zwłaszcza w rzeczywistości ograniczonych zasobów ziemi oraz coraz liczniejszej populacji ludzi na świecie. PGE przekonała się po raz kolejny, że można zostać za to zostać docenionym.

Certyfikat Zielonego Biura pozyskaliśmy dla siedziby PGE po raz pierwszy w grudniu 2015 roku. W ślad za nami podążyły inne kluczowe spółki Grupy. Do dzisiaj certyfikat Zielonego Biura pozyskały łącznie cztery centrale spółek w GK PGE: PGE (ul. Mysia 2 w Warszawie), PGE Energia Odnawialna (ul. Ogrodowa 59a w Warszawie), PGE Dystrybucja (ul. Garbarska 21a w Lublinie) oraz PGE GiEK (ul. Węglowa 5 w Bełchatowie). O tym, jak duże to dla nas wyróżnienie, pisaliśmy jakiś czas temu: Coraz więcej Zielonych Biur w Grupie PGE

Certyfikację Zielonego Biura przyznaje niezależny audytor, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, po przeprowadzeniu audytu środowiskowego oraz wizji lokalnej siedzib spółek. Podczas audytu badane są następujące kategorie naszego wpływu na środowisko w pracy biurowej: zarządzanie energią elektryczną oraz cieplną, wodą, odpadami, zużyciem papieru. Ważne jest również to, jak mierzymy zużycie poszczególnych mediów oraz czy prowadzone są prace mające na celu ograniczanie zużycia ww. zasobów w budynkach. Oceniane są też wszelkie proekologiczne działania pracowników „zielonych” biur, np. selekcjonowanie odpadów w budynkach czy ekologiczne formy dojeżdżania do pracy. Szczególnie doceniane jest zachęcanie pracowników do podejmowania proeokologicznych działań, aby ten wpływ sukcesywnie zmniejszać.

Ideę Zielonego Biura rozumiemy przez pryzmat bycia „mądrym gospodarzem” w siedzibach spółek wchodzących w skład Grupy PGE. Mamy świadomość naszego wpływu środowiskowego na otoczenie, także tego, związanego z pracą w biurze. Wszyscy pracownicy Grupy PGE – zarówno ci zatrudnieni w części produkcyjnej działalności naszej Grupy, gdzie wywieramy największy wpływ na środowisko, jak i pracownicy biurowi – zobligowani są do dbania o środowisko zgodnie z wytycznymi polityki środowiskowej Grupy. Ochrona środowiska jest również wpisana w naszą strategię biznesową, w której dbałość o środowisko została wskazana jako jeden z kluczowych czynników sukcesu naszej firmy.

Zostaliśmy ponownie zakwalifikowani do RESPECT, indeksu spółek odpowiedzialnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PGE Polska Grupa Energetyczna została w tym roku wraz z 27 spółkami zakwalifikowana do indeksu spółek odpowiedzialnych, notowanych na warszawskiej giełdzie, w ramach XI edycji RESPECT Index.

PGE jest obecna w gronie giełdowych spółek odpowiedzialnych społecznie na GPW w Warszawie nieprzerwanie od 2011 roku. Jest również notowana od 2009 r. w indeksie WIG 20, dwudziestu największych spółek akcyjnych w Polsce.

14 grudnia 2017 roku został ogłoszony nowy skład indeksu, który będzie obowiązywał przez kolejny rok. W indeksie RESPECT znajdują się wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania, w zakresie tzw. czynników ESG (z ang. Environmental, Social responsibility, corporate Governance), czyli środowiskowych, społecznych oraz szeroko pojętego ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami.

Zakwalifikowanie PGE do RESPECT jest co roku poprzedzone badaniem, w którym niezależny audytor, we współpracy z GPW w Warszawie, sprawdza dojrzałość naszej organizacji w zakresie zarządzania czynnikami ESG, na bazie danych zbieranych we wszystkich kluczowych spółkach Grupy PGE.

Jak rozumiemy odpowiedzialność społeczną w PGE?

W PGE podchodzimy odpowiedzialnie do naszego oddziaływania na środowisko i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz cieplnej. Dbamy o relacje z swoimi klientami akcjonariuszami i kredytodawcami, jesteśmy także dobrym sąsiadem lokalnej społeczności. Podejmujemy również szereg działań na rzecz lokalnych społeczności w całym kraju, np. poprzez ogólnopolski program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Współpracujemy z lokalnymi władzami, środowiskami naukowymi, badawczymi, biznesem, w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w energetyce. Chcemy, aby dostarczane przez nas główne produkty – energia elektryczna oraz ciepło – były jak najlepszej jakości.

Uwzględnienie po raz kolejny PGE w indeksie spółek odpowiedzialnych RESPECT to nie tylko wyróżnienie, ale również potwierdzenie wypełniania celów strategii biznesowej Grupy, czyli prowadzenia przez PGE biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie. Realizując inwestycje, PGE dba o otoczenie, społeczności lokalne oraz środowisko. Grupa dokłada wszelkich starań, aby wszystkie jej działania były prowadzone w sposób transparentny, w poszanowaniu dla partnerów biznesowych, instytucji, z którymi współpracuje oraz społeczności lokalnych wszędzie tam, gdzie prowadzimy swoją działalność.

Co oznacza RESPECT?

RESPECT – to zasady, którymi kierują się spółki notowane w RESPECT Index. Jest to skrót pierwszych liter z języka angielskiego:

Responsibility  

Odpowiedzialność

Ecology

Ekologia

Sustainability

Zrównoważony rozwój

Participation

Współuczestnictwo

Environment

Środowisko

Community

Społeczności

Transparency 

 Przejrzystość

 

Segregacja odpadów, monitorowanie zużycia papieru, korzystanie z energooszczędnego oświetlenia, promowanie ekologii wśród pracowników – to tylko kilka z praktyk, które wyróżniają Zielone Biura. W Grupie Kapitałowej PGE już cztery spółki mogą pochwalić się takim tytułem. Do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, pełniącej funkcję centrum korporacyjnego w Grupie Kapitałowej PGE, PGE Energii Odnawialnej i PGE Dystrybucji dołączyła właśnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Certyfikat Zielonego Biura to ogólnopolskie wyróżnienie przyznawane firmom, które w swoich budynkach biurowych wprowadzają proekologiczne rozwiązania, np. monitorują zużycie papieru, prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, ograniczają zużycie wody, ciepła i energii elektrycznej, oraz edukują pracowników i interesariuszy, promując wśród nich proekologiczne postawy. Wszystko po to, by w jak największym stopniu zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko.

Aby lokalizacja mogła zostać uznana za przyjazną dla środowiska, musi przejść przegląd środowiskowy, prowadzony przez niezależnego audytora z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku trafia do niej certyfikat, który obowiązuje przez następne dwa lata, a po tym czasie audyt trzeba powtórzyć. Otrzymanie certyfikatu Zielonego Biura nie jest tylko prestiżowym wyróżnieniem, które umożliwia wymianę doświadczeń wśród firm odpowiedzialnych społecznie i ich promocję. Jest także szansą na rzeczywiste obniżenie kosztów działalności firmy, dzięki racjonalniejszemu gospodarowaniu surowcami, wodą, energią i odpadami.

Certyfikat Zielonego Biura to kolejne - po Respect Index, czy Listku CSR Polityki – wyróżnienie, które pokazuje, że nasze działania są doceniane przez rynek. Chcemy stale zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko w takich obszarach jak wydobycie węgla, czy wytwarzanie energii, ale również poprzez wewnętrzne systemy zarządzania w naszych biurach – mówi Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jako pierwsi, już dwa lata temu, na ekologiczny certyfikat w Grupie PGE zasłużyli pracownicy PGE Polskiej Grupy Energetycznej, mającej siedzibę przy ul. Mysiej 2 w Warszawie. W tym roku do grona Zielonych Biur dołączyły trzy kolejne siedziby spółek z Grupy PGE – PGE Energia Odnawialna (ul. Ogrodowa 59a w Warszawie), PGE Dystrybucja (ul. Garbarska 21a w Lublinie), a ostatnio także centrala PGE GiEK (ul. Węglowa 5 w Bełchatowie). Certyfikacja Zielonego Biura planowana jest także w pozostałych spółkach grupy.

Zielone Biuro to dla nas również ważna część budowania świadomości wśród pracowników. Promujemy proekologiczne zachowania, uczymy w jaki sposób ograniczać zużywane zasoby naturalne. Poprzez wdrożenie programu eko biura, pokazujemy pracownikom jaki mają wpływ na środowisko poprzez swoje codzienne aktywności. Zachęcamy do podejmowania wspólnych działań na rzecz środowisko, bo jest to dla nas ważny temat – mówi Maciej Szczepaniuk.

Grupa PGE od lat prowadzi liczne działania na rzecz promocji i edukacji ekologii oraz ochrony środowiska. Zmniejsza wpływ na środowisko naturalne poprzez modernizację konwencjonalnych aktywów wytwórczych, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ochronę przyrody i rekultywację obszarów po zakończeniu ich eksploatacji. Certyfikat Zielonego Biura jest istotnym elementem zarządzania wpływem na środowisko w PGE i potwierdzeniem, że Grupa konsekwentnie zmniejsza negatywny wpływ na środowisko w każdym obszarze działalności, również w takich jak biura.

W październiku rozpoczęła się druga edycja innowacyjnego programu stażowego „Energia dla przyszłości”, organizowanego przez Ministerstwo Energii wspólnie z PGE Polską Grupą Energetyczną, PKN Orlen i PGNiG.

W PGE zdajemy sobie sprawę z wyzwania, jakie stanowi wysoka średnia wieku naszych pracowników, a także mniejsze zainteresowanie młodszych pokoleń pracą w branży energetycznej. Szacujemy, że w ciągu 8 lat odejdzie i jednocześnie zostanie zatrudnionych około 13 tysięcy pracowników. Pozwoli to na zniwelowanie tzw. luki pokoleniowej. Najlepsi stażyści, dzięki programowi stażowemu „Energia dla przyszłości”, mogą docelowo znaleźć zatrudnienie w naszej firmie.

Staż dla najzdolniejszych

W tym roku na staż „Energia dla przyszłości” dostało się 27 najzdolniejszych studentów i absolwentów z dziesięciu wyższych uczelni z całej Polski. Kandydatów wybrano w procesie rekrutacji, a o każde miejsce stażowe w tym roku ubiegało się aż 6 kandydatów.

Uczestnikami drugiej edycji programu są studenci V roku studiów jednolitych lub II roku studiów uzupełniających oraz absolwenci dziesięciu najlepszych, krajowych wyższych uczelni technicznych. Druga edycja programu stażowego potrwa rok – od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Każdy z uczestników będzie miał możliwość odbycia stażu u wszystkich partnerów programu, w tym w naszej grupie.

Warunki tegorocznej edycji stażu

Każdy ze stażystów będzie mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie w ramach interesujących go obszarów energetyki oraz zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego. Dla uczestników programu, podobnie jak w pierwszej edycji, zostały przygotowane rozbudowane i bardzo wymagające programy stażowe. Stażyści poznają specyfikę branży energetycznej oraz będą mogli uczestniczyć w najciekawszych projektach realizowanych w ramach Grupy PGE.

Spośród zakwalifikowanych w tym roku uczestników do programu blisko 70 procent wskazało Grupę Kapitałową PGE, jako preferowane miejsce realizacji stażu.

Wnioski z pierwszej edycji stażu

We wrześniu 2017 roku staże zakończyli z sukcesem uczestnicy pierwszej edycji programu „Energia dla przyszłości”, która kierowana była do studentów i absolwentów tylko czterech krajowych, wyższych uczelni technicznych. Spośród 21 stażystów siedmioro trafiło do Grupy PGE, gdzie odbywali sześciomiesięczny staż  poznając kluczowe aktywa wytwórcze i dystrybucyjne Grupy. Każdy stażysta pod okiem ekspertów z PGE miał również możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce. Sami stażyści bardzo wysoko oceniają współpracę z organizatorami oraz ekspertami merytorycznymi, a także opracowane specjalnie dla nich programy stażowe, tym samym są oni najlepszymi ambasadorami programu.

- Innowacyjny projekt jakim jest program stażowy „Energia dla przyszłości okazał” się atrakcyjny nie tylko dla samych stażystów, ale i dla nas jako pracodawców. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że kilkoro najlepszych absolwentów i uczestników programu znalazło zatrudnienie w kluczowych spółkach Grupy PGE. To kropla w morzu potrzeb, ale też znak, że idziemy dobrą drogą. Jestem przekonany, że druga edycja „Energii dla przyszłości” przyniesie równie korzystne efekty i umocni współpracę pomiędzy sektorem publicznym, największymi przedsiębiorstwami branży energetycznej oraz środowiskiem naukowym prestiżowych polskich uczelni technicznych – powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Tomasz Jerominek, absolwent I edycji stażu ,,Energia dla Przyszłości’’, a obecnie już pracownik  – PGE Polskiej Grupie Energetycznej, tak wspomina swój staż w Grupie PGE:

- Uczestniczyłem w pracach Wydziału Ruchu Bloków II w Elektrowni Bełchatów oraz innych wydziałów jak nawęglanie, odpopielanie, odsiarczanie spalin czy gospodarka wodna. Podczas 6-miesięcznego stażu właściwego uczestniczyłem w ćwiczeniach na symulatorze pracy bloku, analogicznie jak operatorzy bloku na początku swojej drogi zawodowej. Za niezwykle cenne uważam spotkania organizowane w trakcie stażu rotacyjnego w centrali PGE, podczas których miałem okazję poznać podstawy finansów grupy kapitałowej, dowiedzieć się, jak realizowany jest proces inwestycyjny oraz zadania wynikające ze strategii Grupy PGE. Podczas stażu mogłem poznać energetykę zawodową od strony praktycznej, jak również specyfikę pracy w branży energetycznej. Możliwość połączenia wiedzy technicznej z aspektami ekonomicznymi uważam za najcenniejszy element stażu.

Uczestnictwo w I edycji stażu „Energia dla Przyszłości” zaowocowało również docelowo podjęciem pracy w Grupie PGE przez Piotra Buńko, który obecnie jest pracownikiem spółki PGE Ventures. Tak wspomina odbywanie stażu w naszej firmie:

- Największą część stażu, bo aż 6 miesięcy spędziłem w spółce PGE Energia Odnawialna, która zajmuje się odnawialnymi źródłami energii. W tym czasie poznałem zarówno specyfikę pracy w centrali, gdzie kształtuje się politykę inwestycyjną oraz zarządza postępowaniami modernizacyjno-remontowymi, jak również odbyć staż w czterech oddziałach PGE EO: EW Żarnowiec, ZEW Porąbka-Żar, ZEW Solina Myczkowce i ZEW Dychów. Poznałem proces wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych oraz same obiekty od strony technicznej. Obecnie pracuję w PGE Ventures, nowej spółce w GK PGE wspierającej start-upy z branży energetycznej. Jestem niezwykle zadowolony z pracy, jaką wykonuję, z uwagi na ciekawe zadania, które mogę realizować i szanse rozwoju, jakie daje praca w Grupie PGE.

Spółki z Grupy PGE, przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu zgorzeleckiego oraz przedsiębiorstwa i instytucje lokalne zawarły porozumienie o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii.

W PGE rozumiemy, że jako największy wytwórca energii elektrycznej w kraju wywieramy znaczący wpływ na otoczenie, w którym działamy. Dlatego tak ważne jest dla nas bycie dobrym sąsiadem. Prowadzimy aktywny dialog z lokalnymi społecznościami, władzami czy środowiskami naukowo-badawczymi. Angażujemy się w liczne inicjatywy regionalne, a jedną z nich jest właśnie koncepcja klastra energetycznego.

Co to jest klaster energii*?

Najprościej mówiąc to zidentyfikowanie przez maksymalnie 5 sąsiadujących ze sobą gmin sieci wspólnych zależności w zakresie optymalnego zarządzania energią na danym terenie. Współpraca polega na znajdowaniu sąsiedzkiej synergii środowisk naukowych, lokalnych firm i osób prywatnych. Wszystko to po to, aby jak najefektywniej zarządzać produkcją i lokalnym zapotrzebowaniem na energię z różnych źródeł.

Zakładane korzyści dla regionu zgorzeleckiego z utworzenia klastra

Południowo-Zachodni Klaster Energii ma poprawić jakość powietrza w regionie, podnieść lokalne bezpieczeństwo energetyczne, a także wesprzeć rozwój tego obszaru. Klaster wykorzysta lokalną specyfikę regionu, czyli wysokosprawną kogenerację (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła)  i odnawialne źródła energii. Konwencjonalne źródła wytwarzania, jako bardziej przewidywalne i łatwiej sterowalne, mają być bilansowane i zintegrowane ze źródłami OZE. Dla zapewnienia stabilności dostaw energii mieszkańcom, PGE Energia Odnawialna - spółka z Grupy PGE - przewiduje m.in. budowę magazynu energii. Takie rozwiązanie zapewni regionowi bezpieczeństwo energetyczne przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności cenowej.

Klaster energii to stosunkowo nowy model biznesowy, który szybko znalazł podatny grunt w polskich warunkach. To jedna z wielu inicjatyw wpływających na podniesienie innowacyjności nie tylko sektora energetycznego, ale i całego regionu w okolicach Zgorzelca. Południowo-Zachodni Klaster Energii to kolejna tego typu inicjatywa w Polsce. W ramach klastra możemy wspólnie przyczynić się do stworzenia nowoczesnego środowiska współpracy w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnego przekazywania wiedzy, środków oraz najnowszych, innowacyjnych technologii. Poprzez aktywizację mieszkańców powiatu klaster będzie sprzyjał także rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w regionie.

Zgorzelecki klaster powstaje dzięki lokalnej współpracy

Sygnatariuszami porozumienia – partnerami założycielami Południowo-Zachodniego Klastra Energii są samorządy lokalne: Powiat Zgorzelecki, Gmina Bogatynia, Gmina Węgliniec, Gmina Pieńsk, Gmina Zawidów, spółki Grupy Kapitałowej PGE – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (Elektrownia Turów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów), PGE Energia Odnawialna, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TOP SERWIS, MegaSerwis, EPORE, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans”, ELBEST, a także lokalni przedsiębiorcy: Polskie Pomidory, Citronex I, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

 

* Klaster energii – to „cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł (..) na obszarze działania tego klastra, nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin (…)”, jak definiuje to zagadnienie ustawa o odnawialnych źródłach energii.

Wspieramy krajowy plan rozwoju elektromobilności, którego efektem ma być m.in. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach.

W PGE rozumiemy, jak ważne jest rozwijanie idei zrównoważonego transportu. Samochody elektryczne wpływają na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska spalinami czy obniżenie poziomu hałasu. Dotyczy to przede wszystkim aglomeracji miejskich, gdzie stanowi to spory problem i wyzwanie. Zgodnie z Krajowym Planem Rozwoju Elektromobilności po polskich drogach już w 2025 roku ma jeździć milion takich aut. W PGE w ramach programu „e-Mobility” realizujemy kolejne kroki, które mają nas przybliżyć do tego celu.

Jak będzie wyglądał polski samochód elektryczny?

We wrześniu tego roku wyłonione zostały cztery zwycięskie projekty polskiego samochodu elektrycznego, w ramach konkursu ogłoszonego przez spółkę ElectroMobility Poland, której PGE jest współudziałowcem. Kolejnym etapem działań tej spółki będzie wybranie wiosną 2018 r. w drodze konkursu najlepszych jeżdżących prototypów samochodów elektrycznych. Auta gotowego do poruszania się po polskich drogach można oczekiwać około 2020 roku.

Wzrośnie krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną

Zakładany krajowy plan miliona pojazdów elektrycznych na polskich drogach będzie wiązał się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. W PGE wychodzimy naprzeciw tej potrzebie już dzisiaj poprzez modernizacje bloków oraz rozbudowę mocy wytwórczych. Konieczna będzie również modernizacja sieci przesyłowych, aby mogły udźwignąć zwiększone zapotrzebowanie. Możliwe będzie także wyrównywanie tzw. „doliny nocnej” w elektrowniach (spadające zapotrzebowanie na energię w porze nocnej) poprzez ładowanie samochodów w godzinach nocnych. Takie ładowanie, na bazie elastycznych opłat za energię elektryczną, może być potencjalnie tańsze.

Samochody elektryczne mogą być także magazynami energii

Samochody elektryczne mogą docelowo funkcjonować też jako jeżdżące magazyny energii elektrycznej, w ramach usług ”vehicle-to-grid” polegającej na podłączaniu samochodu do sieci i sprzedawaniu nadwyżki energii, gdy jest droższa, a zakup dodatkowej, gdy jest tańsza, w ww. „dolinie nocnej” i ”vehicle-to-home” - samochód jako autonomiczne źródło zasilania domowych urządzeń elektrycznych.

Rozwijamy elektromobilność dzięki regionalnej współpracy

Podejmujemy współpracę z lokalnymi samorządami, uczelniami i partnerami biznesowymi w zakresie rozwijania koncepcji elektromobilności. Wspieramy działania na rzecz poprawy jakości życia w regionach, w których jesteśmy obecni.

We współpracy z Wojewodą Łódzkim uruchomiliśmy z końcem ubiegłego roku pierwszy pilotażowy projekt „e-Mobility”. Docelowo w Łodzi ma powstać sześć szybkich publicznych stacji ładowania wraz z usługą instalacji i zarządzania wolnymi stacjami ładowania dla klientów flotowych, a także 400 punktów wolnego ładowania. Będziemy występować w tym projekcie w roli inwestora i operatora infrastruktury ładowania, a także sprzedawcy usługi ładowania. W tym roku rozpoczęliśmy również realizację programu „e-Mobility” w Rzeszowie, we współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Urzędem Miasta Rzeszowa. Planujemy wspólnie rozwijać infrastrukturę ładowania oraz stworzyć system zachęcający podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych. We współpracy z Politechniką Lubelską planujemy do 2020 roku stworzenie w Lublinie systemu ładowania samochodów elektrycznych wprost z ulicznych latarni.

Inwestycje w elektromobilność wypełniają cele strategii biznesowej Grupy PGE. Jednocześnie jest to szansa na rozwój nowych obszarów biznesu oraz źródeł generowania przychodu. Nasz wkład w rozwijanie elektromobilności przyczynia się też do zmniejszania wpływu na otoczenie.

Już w najbliższą sobotę, 7 października będzie można po raz pierwszy zwiedzić Elektrociepłownię Lublin-Wrotków.

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie i podejmujemy szeroko zakrojone działania mające na celu zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko. Dbamy także o bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej. Poprzez organizowanie dni otwartych w naszych elektrowniach nawiązujemy dialog z lokalnymi społecznościami, co jest wyrazem społecznej odpowiedzialności Grupy PGE.

Jak przygotować się do zwiedzania Elektrociepłowni Lublin-Wrotków

Dzień otwarty to okazja do zapoznania się z pracą urządzeń i instalacji bloku gazowo-parowego oraz instalacji kotłów opalanych węglem oraz zobaczenia miejsc, które na co dzień nie są dostępne do zwiedzania. Chcemy w atrakcyjny sposób pokazać zwiedzającym, jak przebiega proces wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Wycieczki wyruszą w teren zakładu o godz. 11.00, 12.00 i 13.00. Każda grupa będzie mogła liczyć maksymalnie 20 osób. Dzieci będą mogły wejść jedynie pod opieką osoby dorosłej. Należy pamiętać, że potrzebne będzie okazanie dowodu osobistego.

Zapisy drogą mailową (sekretariat.giekecl@gkpge.pl) lub telefonicznie (81) 470 61 00.

O Elektrociepłowni Lublin-Wrotków

Elektrociepłownia Lublin-Wrotków wchodzi w skład jednej z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej PGE, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Misją Elektrociepłowni Lublin-Wrotków jest zapewnienie mieszkańcom Lublina relatywnie taniego ciepła i energii elektrycznej, wytworzonych w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska.

PGE przestrzega swoich klientów przed nieuczciwymi sprzedawcami energii elektrycznej w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Towarzystwa Obrotu Energii.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z siedmiu sprzedawców energii elektrycznej, który aktywnie włączył się w tę inicjatywę.

Kampania informacyjna pod auspicjami TOE to odpowiedź na liczne skargi klientów dotyczące nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych sprzedawców. Jej celem jest propagowanie wiedzy o rynku energii elektrycznej, a szczególnie podnoszenie świadomości o działaniach firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe, a także budowanie konkurencyjnego rynku sprzedaży energii elektrycznej w oparciu o zasady fair play.

Przestrzegamy przed nieuczciwymi sprzedawcami

PGE włącza się aktywnie w kampanię TOE, aby zapewnić swoim klientom rzetelną informację o świadczonych przez nas usługach. Przestrzegamy przed podpisywaniem umów z niezaufanymi sprzedawcami, np. akwizytorami podającymi się za „pana z elektrowni”, którzy podsuwają klientom do podpisu umowy z niekorzystnymi zapisami. Mamy nadzieję, że ta akcja informacyjna zapadnie w pamięć klientów i będą uważnie czytać umowy przed podpisaniem. Warto jednocześnie pamiętać o przysługującym klientowi prawie do rezygnacji – bez ponoszenia konsekwencji – z umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

Jesteśmy dla naszych klientów

W PGE ciągle podnosimy jakość obsługi naszych klientów, wsłuchujemy się w ich potrzeby oraz zapewniamy im nowoczesną ofertę produktową. Dokładamy również starań, aby zapewniać bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej. Wiemy, że zadowoleni klienci zostaną z nami na dłużej. Takie podejście to jeden z filarów działania Grupy PGE i jednocześnie wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

Prąd od PGE w co trzecim gniazdku w Polsce

PGE Obrót to jedna z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej PGE oraz jeden z największych sprzedawców energii, obsługujący ponad 5 milionów klientów.

W akcję informacyjną TOE oprócz PGE włączyły się także inne spółki energetyczne. Za pośrednictwem radia, prasy ogólnopolskiej i lokalnej, a także internetu i reklamy w środkach transportu w największych miastach w Polsce, TOE chce uświadomić konsumentom ich prawa i promować uczciwe zasady biznesowe. Patronat honorowy nad kampanią objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Podobnie jak w ubiegłym roku twarzą tej akcji jest aktor Karol Strasburger. W jej ramach działa także specjalna „poradnikowa” strona internetowa Sprawdzkto.pl

Akcja potrwa do 15 października.