PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z siedmiu sprzedawców energii elektrycznej, który aktywnie włączył się w tę inicjatywę.

Kampania informacyjna pod auspicjami TOE to odpowiedź na liczne skargi klientów dotyczące nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych sprzedawców. Jej celem jest propagowanie wiedzy o rynku energii elektrycznej, a szczególnie podnoszenie świadomości o działaniach firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe, a także budowanie konkurencyjnego rynku sprzedaży energii elektrycznej w oparciu o zasady fair play.

Przestrzegamy przed nieuczciwymi sprzedawcami

PGE włącza się aktywnie w kampanię TOE, aby zapewnić swoim klientom rzetelną informację o świadczonych przez nas usługach. Przestrzegamy przed podpisywaniem umów z niezaufanymi sprzedawcami, np. akwizytorami podającymi się za „pana z elektrowni”, którzy podsuwają klientom do podpisu umowy z niekorzystnymi zapisami. Mamy nadzieję, że ta akcja informacyjna zapadnie w pamięć klientów i będą uważnie czytać umowy przed podpisaniem. Warto jednocześnie pamiętać o przysługującym klientowi prawie do rezygnacji – bez ponoszenia konsekwencji – z umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

Jesteśmy dla naszych klientów

W PGE ciągle podnosimy jakość obsługi naszych klientów, wsłuchujemy się w ich potrzeby oraz zapewniamy im nowoczesną ofertę produktową. Dokładamy również starań, aby zapewniać bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej. Wiemy, że zadowoleni klienci zostaną z nami na dłużej. Takie podejście to jeden z filarów działania Grupy PGE i jednocześnie wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

Prąd od PGE w co trzecim gniazdku w Polsce

PGE Obrót to jedna z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej PGE oraz jeden z największych sprzedawców energii, obsługujący ponad 5 milionów klientów.

W akcję informacyjną TOE oprócz PGE włączyły się także inne spółki energetyczne. Za pośrednictwem radia, prasy ogólnopolskiej i lokalnej, a także internetu i reklamy w środkach transportu w największych miastach w Polsce, TOE chce uświadomić konsumentom ich prawa i promować uczciwe zasady biznesowe. Patronat honorowy nad kampanią objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Podobnie jak w ubiegłym roku twarzą tej akcji jest aktor Karol Strasburger. W jej ramach działa także specjalna „poradnikowa” strona internetowa Sprawdzkto.pl

Akcja potrwa do 15 października.