Stale pracujemy nad zapewnieniem niezawodności dostaw, m.in. poprzez inwestycje w obszarze dystrybucji energii. Kluczowym dla nas wskaźnikiem jest obniżenie wskaźnika przerw w dostawach energii (SAIDI). Do 2020 roku zamierzamy zredukować ten wskaźnik o 50%, czyli do 265 minut.

Podnoszenie jakości obsługi klientów to jeden z filarów naszej strategii biznesowej. Aby lepiej zrozumieć  potrzeby odbiorców, prowadzimy cykliczne badania satysfakcji oraz wykorzystujemy różnorodne kanały komunikacji. To pomaga nam nieustannie podnosić standardy obsługi i budować pozytywne relacje z klientami.