Fundacja PGE, jeden z filarów zaangażowania społecznego Grupy PGE, powstała w 2011 roku. Celem działania Fundacji jest zapewnienie transparentności działań, uporządkowanie i wzmocnienie zaangażowania społecznego firmy.

Fundacja wspiera lokalne społeczności w zakresie: lecznictwa i ochrony zdrowia, nauki i edukacji, pomocy społecznej, sportu amatorskiego oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Więcej informacji na stronie Fundcji PGE.