PGE jest firmą aktywnie angażującą się społecznie. Nasze działania koncentrują się na rozwoju społeczności lokalnych. Wspieramy projekty związane z edukacją, ekologią, sportem i kulturą. W 2014 roku przyjęliśmy procedurę zarządzania działaniami w zakresie zaangażowania społecznego w całej Grupie PGE.

Jesteśmy ważnym partnerem dla społeczności lokalnych – w szczególności dla samorządów gmin, w których prowadzimy działalność biznesową. Nasze relacje budujemy na zaufaniu, wzajemnym szacunku oraz współpracy przy projektach na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

Ważnym aspektem naszej odpowiedzialności jest również edukacja. Nasze projekty edukacyjne dotyczą bezpiecznego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej, źródeł i sposobów jej powstawania, a także proekologicznych działań firmy.

Grupą, do której kierujemy nasze działania edukacyjne są przede wszystkim dzieci i młodzież. W 2014 roku PGE zrealizowała cykl filmów edukacyjnych na temat odpowiedzialnego użytkowania energii elektrycznej – „Bezpiecznie z prądem”. W ramach akcji zrealizowano filmy przeznaczone dla dwóch grup wiekowych: uczniów klas I-III szkoły podstawowej (film „Pan Piorunek”) oraz młodzieży gimnazjalnej (film „Eksperymenty”). Uzupełnieniem filmów są scenariusze lekcyjne dla nauczycieli. Filmy są dostępne na korporacyjnym kanale w serwisie YouTube.

Rozwijamy także wiedzę na temat energetyki jądrowej. Przykładem działań edukacyjnych wśród społeczności lokalnych jest program edukacyjno-informacyjny „Świadomie o atomie” realizowany przez PGE EJ 1. Więcej informacji na stronie: www.swiadomieoatomie.pl

Fundacja PGE, jeden z filarów zaangażowania społecznego Grupy PGE, powstała w 2011 roku. Celem działania Fundacji jest zapewnienie transparentności działań, uporządkowanie i wzmocnienie zaangażowania społecznego firmy.

Fundacja wspiera lokalne społeczności w zakresie: lecznictwa i ochrony zdrowia, nauki i edukacji, pomocy społecznej, sportu amatorskiego oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Więcej informacji na stronie Fundcji PGE.

W 2014 r. roku wraz z Fundacją PGE rozpoczęliśmy program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, którego celem jest wspieranie lokalnych społeczności oraz aktywizacja i integracja pracowników i współpracowników GK PGE wokół wspólnych wartości.  Pracownicy na realizację własnych projektów prospołecznych otrzymują raz w roku dofinansowanie w formie grantów. Łącznie w dwóch edycjach programu nasi pracownicy-wolontariusze zrealizowali 70 projektów w całej Polsce.

Więcej informacji o realizowanych projektach na stronie Fundacji PGE.

Od wielu lat prowadzimy działania charytatywne. Udzielamy wsparcia w ramach akcji świątecznych i mikołajkowych, zarówno dzieciom, jak i instytucjom (hospicja, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, fundacje czy szkoły na szczeblu lokalnym), w kilkunastu miastach w Polsce. Pracownicy poszczególnych spółek biorą udział w ogólnopolskich inicjatywach, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka czy Pomóż dzieciom przetrwać zimę.