Na terenach, na których prowadzimy działalność dbamy o ochronę środowiska, rozwój fauny i flory. W tym celu realizujemy liczne projekty własne oraz współpracujemy z partnerami zewnętrznymi

Ochrona bociana białego przed porażeniem prądem

Dla ochrony bocianów, PGE Dystrybucja prowadzi liczne projekty ekologiczne .  Budujemy linie izolowane oraz konstrukcje na słupach przelotowych linii. Na terenie działania spółki montowane są metalowe konstrukcje wynoszące gniazda ponad linie elektroenergetyczne. Do tej pory zamontowaliśmy ich ponad 21 tys. sztuk. W ponad 90% przypadkach ptaki zasiedlają platformy.

Ochrona ptaków i nietoperzy przed turbinami

PGE Energia Odnawialna na swoich farmach wiatrowych prowadzi monitoring ptaków i nietoperzy, a także opracowujemy metody ochrony zwierząt przed działaniem turbin. Wykorzystujemy w tym celu konstrukcje wież i turbin wiatrowych, które uniemożliwiają zakładanie gniazd. Stosujemy również specjalne oznakowanie na końcówkach łopat wiatraków, które umożliwiają dostrzeżenie potencjalnej przeszkody.

Las pełen energii

Pomysłem na rewitalizację terenów, na których prowadzimy działalność jest projekt „Las pełen energii”. Akcja realizowana jest przez PGE Dystrybucja we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych.

Inicjatywa stanowi rekompensatę dla środowiska za wycinkę drzew prowadzoną podczas prac eksploatacyjn

Na terenach, na których prowadzimy działalność dbamy o ochronę środowiska, rozwój fauny i flory. W tym celu realizujemy liczne projekty własne oraz współpracujemy z partnerami zewnętrznymi.

 

Ochrona bociana białego przed porażeniem prądem

Dla ochrony bocianów, PGE Dystrybucja prowadzi liczne projekty ekologiczne .  Budujemy linie izolowane oraz konstrukcje na słupach przelotowych linii. Na terenie działania spółki montowane są metalowe konstrukcje wynoszące gniazda ponad linie elektroenergetyczne. Do tej pory zamontowaliśmy ich ponad 21 tys. sztuk. W ponad 90% przypadkach ptaki zasiedlają platformy.


Ochrona ptaków i nietoperzy przed turbinami

PGE Energia Odnawialna na swoich farmach wiatrowych prowadzi monitoring ptaków i nietoperzy, a także opracowujemy metody ochrony zwierząt przed działaniem turbin. Wykorzystujemy w tym celu konstrukcje wież i turbin wiatrowych, które uniemożliwiają zakładanie gniazd. Stosujemy również specjalne oznakowanie na końcówkach łopat wiatraków, które umożliwiają dostrzeżenie potencjalnej przeszkody.


Las pełen energii

Pomysłem na rewitalizację terenów, na których prowadzimy działalność jest projekt „Las pełen energii”. Akcja realizowana jest przez PGE Dystrybucja we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych.

Inicjatywa stanowi rekompensatę dla środowiska za wycinkę drzew prowadzoną podczas prac eksploatacyjnych na sieciach elektroenergetycznych.