Odpowiedzialnie zarządzamy naszym wpływem na otoczenie, dostosowując plany i działania do wytycznych Unii Europejskiej. Inwestujemy w nową i modernizujemy istniejącą infrastrukturę, aby spełniała najwyższe standardy technologiczne i środowiskowe. W ramach wartego ok. 50 mld zł programu inwestycyjnego zaplanowanego w strategii biznesowej przyjętej na lata 2014-2020, budujemy m.in. nowe bloki wytwórcze, które zastępują te, które są  mniej efektywne oraz inwestujemy w sieci dystrybucyjne, stale podnosząc ich wydajność i bezpieczeństwo dostaw.

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych wiąże się z oddziaływaniem na środowisko naturalne. Dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszać emisje zanieczyszczeń do powietrza. W 2014 roku przyjęliśmy Politykę Ochrony Środowiska dla Grupy Kapitałowej PGE. Wprowadzony został również Model Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna , obejmujący między innymi ustanowiony i wdrożony w spółce System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001.

Jesteśmy liderem w produkcji energii odnawialnej w Polsce. Wytwarzamy 12% energii ze źródeł odnawialnych w kraju. W 2015 roku PGE zakończyła realizację farm wiatrowych Karwice, Gniewino, Lotnisko, Resko II i Kisielice II i dysponuje obecnie 529 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych. Farma wiatrowa Lotnisko, o mocy 90 MW była największą farmą wiatrową uruchomioną w 2015 roku w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej PGE wchodzą obecnie także 33 elektrownie wodne (29 elektrowni przepływowych o łącznej mocy 97 MW oraz 4 elektrownie szczytowo-pompowe o łącznej mocy 1 507 MW). Intensywnie rozwijając odnawialne źródła energii, Grupa PGE konsekwentnie dąży do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania. W 2015 roku oddaliśmy do użytku pierwszą w GK PGE elektrownię fotowoltaiczną. Instalacja o mocy 0,6 MW zlokalizowana jest na wysokości 740 m n.p.m., co sprawia, że są najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce.