PGE Polska Grupa Energetyczna SA od 2011 roku znajduje się w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzących w skład RESPECT Index. Są w nim wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w zakresie czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.