PGE Polska Grupa Energetyczna SA od 2008 r. aktywnie uczestniczy w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ - Global Compact. Jest to największa na świecie inicjatywa na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i praw człowieka. Zaangażowanie w Global Compact oznacza przyjęcie przez Grupę PGE 10 zasad, w tym m.in. efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia, eliminacji wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę, prewencyjnego podejścia do ochrony środowiska naturalnego czy przeciwdziałania korupcji. Grupa PGE regularnie publikuje raporty dotyczące postępów we wdrażaniu zasad Global Compact.

Raporty Communication on Progress dostępne są na stronie United Nations Global Compact.