Co roku w ramach wydawania Sprawozdania Zarządu z działalności, uwzględniamy informacje o naszych działaniach z obszaru zaangażowania społecznego.

W 2015 roku wydaliśmy Raport społeczny GK PGE 2013-2014, przygotowany w oparciu o Wytyczne do raportowania Global Reporting Initiative w wersji G4, poziom CORE. Dane w nim zawarte poddaliśmy weryfikacji zewnętrznej.

W 2016 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, wydaliśmy pierwszy raport zintegrowany łączący ze sobą sprawozdanie zarządu z działalności Grupy PGE z informacjami o społecznej odpowiedzialności biznesu. Tegoroczny raport opisuje wszystkie obszary działania Grupy z perspektywy jej wpływu na otoczenie. Ujęte w nim zostały zarówno wskaźniki Global Reporting Initiative, jak i Zasady Global Compact. Publikacja ta zastąpi osobny raport społeczny, jak i odrębny raport Communication on Progress.

Jednym z głównych celów opracowania części pozafinansowej w raporcie rocznym jest podkreślenie znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności firmy. Nowe podejście do raportowania jest kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanym kierunku rozwoju Grupy PGE w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Raport zintegrowany GK PGE za 2016 rok

Raport zintegrowany GK PGE za 2015 rok

Raport społeczny GK PGE 2013-2014