Nasze podejście do odpowiedzialności jest zakorzenione w strategii biznesowej PGE. Łączymy zapewnienie wzrostu wartości dla akcjonariuszy, bezpieczeństwo energetyczne klientów i stabilność zatrudnienia pracowników z dbałością o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Zasady CSR wdrażamy w całym łańcuchu wartości energetyki: od wydobycia, poprzez wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż. Społeczna odpowiedzialność jest także jednym z kierunków rozwoju firmy w aktualizacji strategii biznesowej GK PGE do roku 2020.

Jesteśmy odpowiedzialną organizacją, świadomą swojego wpływu na otoczenie, budującą wartość dla akcjonariuszy i zapewniającą zrównoważony rozwój biznesu.