- Cel 1: Koniec z ubóstwem;

- Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia;

- Cel 4: Dobra jakość edukacji;

- Cel 7: Czysta i dostępna energia;

- Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca;

- Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura;

- Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja;

- Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu;

- Cel 15: Życie na lądzie.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są elementem Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz zostały przyjęte przez wszystkie 193 państwa zrzeszone w ONZ, w tym przez Polskę. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie ONZ: http://www.un.org.pl/

Budowanie długoterminowej wartości naszej firmy uwzględnia, poza priorytetami biznesowymi, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu. Chcemy nie tylko informować, ale przede wszystkim prowadzić stały dialog z naszymi partnerami.

gkpge_csr_site