PGE jest firmą aktywnie angażującą się społecznie. Nasze działania koncentrują się na rozwoju społeczności lokalnych. Wspieramy projekty związane z edukacją, ekologią, sportem i kulturą. W 2014 roku przyjęliśmy procedurę zarządzania działaniami w zakresie zaangażowania społecznego w całej Grupie PGE.

gkpge_csr_site