Nasze podejście do odpowiedzialności jest zakorzenione w strategii biznesowej PGE. Łączymy zapewnienie wzrostu wartości dla akcjonariuszy, bezpieczeństwo energetyczne klientów i stabilność zatrudnienia pracowników z dbałością o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Zasady CSR wdrażamy w całym łańcuchu wartości energetyki: od wydobycia, poprzez wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż. Społeczna odpowiedzialność jest także jednym z kierunków rozwoju firmy w Strategii GK PGE na lata 2014 - 2020.

Budowanie długoterminowej wartości naszej firmy uwzględnia, poza priorytetami biznesowymi, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu. Chcemy nie tylko informować, ale przede wszystkim prowadzić stały dialog z naszymi partnerami.