Pracownicy elektrowni: Wojciech Górniak, Mariusz Bożek i Sławomir Wiliński są autorami wyróżnionego w konkursie opracowania pod nazwą „Kwalifikacja i wdrożenie ultradźwiękowej metody "Phased Array" (PA) dla badania spoin o grubościach ścianek poniżej 8 mm”.

Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki oraz Naczelna Organizacja Techniczna. Głównym celem konkursu jest promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prowadzących do poprawy bezpieczeństwa pracy. 

gkpge_csr_site