Jako grupa społecznie odpowiedzialna rozumiemy w PGE, jak ważny jest dialog z naszym otoczeniem, rozpoznawanie jego potrzeb oraz wsparcie dla lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie działamy.  Akcję „Energetyczny tornister” zapoczątkowali 15 lat temu nasi łódzcy energetycy. Kontynuują ją spółki PGE Dystrybucja, PGE EJ 1, PGE GiEK oraz PGE Systemy wspólnie z Fundacją PGE, we współpracy z lokalnymi samorządami i ośrodkami pomocy społecznej. Dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które rozpoczynają naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej otrzymują wyprawki szkolne.

Tornistry trafiły w tym roku do dzieci z 10 województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Najbardziej potrzebujące rodziny zostały wskazane przez miejskie i gminne ośrodki pomocy. Pierwszaki otrzymały w przekazanych tornistrach m.in. zeszyty, piórniki z wyposażeniem, farby, kredki, mazaki, bloki rysunkowe i techniczne, bibułę, klej, nożyczki, plastelinę, bidony. W tym roku wyprawki szkolne otrzymało ponad 3000 pierwszoklasistów, a od początku trwania akcji udało się obdarować 15 000 dzieci.

 

gkpge_csr_site