To już druga edycja programu, który cieszy się ogromną popularnością wśród pracowników PGE. Wolontariat pracowniczy PGE „Pomagamy” organizowany jest w formie konkursu, do udziału w którym zespoły pracowników zgłaszają swoje inicjatywy prospołeczne. W II edycji kapituła przeanalizowała aż 87 projektów – niemal dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. wkład własnej pracy wolontariackiej, cel projektu oraz zakres planowanych działań. Spośród wszystkich zgłoszonych inicjatyw wybrano 40, które otrzymły wsparcie do 5 000 złotych. Wolontariusze będą realizować projekty związane z pomocą dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, a także bezdomnych zwierząt. Wielu z wolontariuszy podczas wykonywanych prac zamierza podzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami, wykorzystywanymi na co dzień w pracy zawodowej.

 - Grupa Kapitałowa PGE to odpowiedzialny społecznie partner, dlatego wsparcie lokalnych społeczności jest dla nas bardzo ważne. W programie wolontariatu PGE „Pomagamy” pracownicy sami zgłaszają projekty, które uważają za warte realizacji, dzięki temu możemy mieć pewność, że odpowiadają one na realne potrzeby ich najbliższego otoczenia – mówi Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach II edycji programu wolontariusze PGE zaangażują się w różnorodne inicjatywy, m.in. zainstalują szkolny radiowęzeł i przeprowadzą warsztaty dziennikarskie dla dzieci, zbudują z uczniami szkolną mini-elektrownię wiatrową, zorganizują wydarzenia integrujące lokalną społeczność, wyremontują sale terapeutyczne oraz przeprowadzą półkolonie dla dzieci i młodzieży.

 - Dzięki programowi wolontariackiemu PGE „Pomagamy” możemy wesprzeć projekty ważne dla lokalnych społeczności, a jednocześnie zaktywizować i pobudzić do pracy na ich rzecz naszych pracowników. Grupa Kapitałowa PGE wpisuje się tym samym w coraz silniejszy trend angażowania pracowników w realizację wyznaczonych celów zrównoważonego rozwoju. Przeliczyliśmy, że gdyby jedna osoba zatrudniona na etacie chciała zrobić w ramach czasu pracy tyle, ile zrobili po godzinach wolontariusze poprzedniej edycji programu, zajęłoby jej to ponad 2 lata pracy – dodaje Maciej Szczepaniuk.

Projekty wolontariuszy tegorocznej edycji realizowane są już od czerwca. Do tej pory zakończone zostały cztery projekty, pozostałe są w trakcie realizacji i potrwają do końca października.

{{widget type="content/img" src="visuals/csr/IMG_2277_m.jpg"}}   {{widget type="content/img" src="visuals/csr/DSC_0046_m.jpg"}}

Wolontariat pracowniczy PGE „Pomagamy” jest realizowany po raz drugi. W I edycji programu udział wzięło ponad 200 wolontariuszy PGE – pracowników i członków ich rodzin, którzy przepracowali społecznie blisko 4 000 godzin czasu wolnego od pracy. Jak pokazały badania ewaluacyjne dla 2/3 wolontariuszy PGE udział w programie był pierwszym doświadczeniem wolontariackim. Wszyscy zgodnie zadeklarowali, że w przyszłości chcą kontynuować pracę prospołeczną.

Celem programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. Inicjatorami i fundatorami programu są PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Fundacja PGE – Energia z Serca.

{{widget type="content/img" src="visuals/csr/DSC_0835_m.jpg"}} 

gkpge_csr_site