Pracownicy PGE Obrót obsługują klientów w języku migowym

06.05.2016

Grupa PGE jest pierwszą polską firmą energetyczną, która umożliwia komfortową obsługę klientom niedosłyszącym i głuchoniemym.

,

Osoby niesłyszące i niedosłyszące często zmagają się z wieloma problemami związanymi z realizacją spraw w instytucjach i firmach. Klienci PGE nie muszą się martwić o komfort obsługi i skuteczną komunikację, ponieważ pracownicy ukończyli specjalistyczny kurs języka migowego. Taka obsługa została zapewniona w 14 najczęściej odwiedzanych biurach obsługi klienta.

Podczas warsztatów pracownicy PGE Obrót, mający na co dzień kontakt z klientem, poznali podstawy języka migowego, a także najważniejsze słownictwo z obszaru energetyki. Na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń opracowali katalog najczęstszych spraw, z którymi zgłaszają się klienci. Spółka planuje kolejne szkolenia, aby obsługa klientów niedosłyszących i głuchoniemym była prowadzona na jak najwyższym poziomie.

PGE sukcesywnie usuwa także bariery architektoniczne w swoich biurach obsługi klienta, tak aby np. osobom niepełnosprawnym ruchowo łatwiej było załatwiać wszelkie formalności.

Udogodnieniem dla osób mających problem z poruszaniem się jest także możliwość zrealizowania wszystkich spraw związanych z użytkowaniem energii elektrycznej bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem elektronicznego biura klienta (PGE eBOK www.ebok.gkpge.pl) lub telefonicznie w PGE Contact Center (422 222 222).

Grupa PGE realizuje szereg projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, mając na uwadze komfort swoich klientów oraz troskę o otoczenie, w którym działa. Ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta oraz zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej są jednymi z kluczowych kierunków rozwoju wskazanych w strategii biznesowej GK PGE na lata 2014-2020.

gkpge_csr_site