Średnia wieku w całej branży energetycznej, w tym także pracowników Grupy PGE, wynosi około 50 lat. Szacujemy, że w ciągu 8 lat odejdzie na emerytury i jednocześnie zostanie zatrudnionych około 13 tysięcy pracowników. Pozwoli to na zapełnienie tzw. luki pokoleniowej. Klasy patronackie PGE powstają pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Najlepsi uczniowie będą mogli docelowo znaleźć zatrudnienie w naszej firmie.

Jakich zawodów będzie można się nauczyć?

Uczniowie będą mogli pozyskać wykształcenie w zawodzie technika elektryka, elektronika, mechatronika i mechanika. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu i Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni planuje nabór już na przyszły rok szkolny, tj. 2018/2019. Klasy patronackie PGE mają powstać również w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu. Będzie można w nich nauczyć się zawodu elektryka, elektromechanika i mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

Objęci programem uczniowie będą mogli także przyuczać się do zawodu na terenie Kopalni i Elektrowni Turów, wchodzących w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, odbywać praktyki zawodowe i inne zajęcia praktyczne oraz szkolenia. Dla najlepszych zostaną ufundowane stypendia.

PGE wpiera rozwój szkół zawodowych i współpracuje z uczelniami wyższymi

W ślad za stworzeniem klas patronackich PGE w trzech szkołach zawodowych z powiatu zgorzeleckiego planowane jest nawiązanie kolejnej regionalnej współpracy z dwiema placówkami ponadpodstawowymi w rejonie Bełchatowa, gdzie działa Kopalnia i Elektrownia Bełchatów w ramach spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W ubiegłym roku spółki PGE Polska Grupa Energetyczna oraz PGE Energia Odnawialna nawiązały regionalną współpracę w Siedlcach. Przy tamtejszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica powstał nowy kierunek kształcenia pod nazwą „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”, a także uruchomione zostało w mieście „Laboratorium fotowoltaiczne”.

gkpge_csr_site