Grupa PGE ma świadomość wywierania wpływu na otoczenie i podejmuje wiele działań w celu ochrony środowiska naturalnego. Osiemnaście lat temu po raz pierwszy „lasy pełne energii” posadzili nasi energetycy na Zamojszczyźnie. Ten autorski projekt spółki PGE Dystrybucja z czasem rozwinął się do inicjatywy obejmującej pracowników wszystkich kluczowych spółek Grupy PGE. W tym roku, we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, szkołami oraz lokalnymi społecznościami, posadziliśmy 108 950 młodych drzew na terenie aż 14 województw.

Tym razem także najwięcej drzew posadziła spółka PGE Dystrybucja, ale w akcje włączone były także spółki PGE GiEK, PGE Obrót, PGE SA, PGE Systemy, PGE Ej1, PGE Energia Odnawialna, a także PGE Energia Ciepła (spółka złożona z polskich aktywów grupy EDF, która została włączona w zeszłym roku do Grupy Kapitałowej PGE)

Akcja „Lasy pełne energii” jest jednym z projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) realizowanych w Grupie PGE. Kierowana jest przede wszystkim do społeczności lokalnych, ale także do pracowników spółek Grupy PGE oraz ich rodzin. Akcja sadzenia drzew wspiera budowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, a dodatkowo wpisuje się w ideę „zielonego biura” PGE. Zgodnie z nią pracownicy spółek PGE starają się także rozsądnie zarządzać zasobami niezbędnymi do pracy w siedzibach spółek, na przykład papierem. Sadząc „lasy pełne energii” pracownicy Grupy PGE, wraz z lokalnymi społecznościami w całym kraju, aktywnie uczestniczą w obchodach Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 dzień kwietnia. Podczas tegorocznej, trwającej przez cały kwiecień akcji, pracownicy Grupy PGE wraz z rodzinami oraz lokalnymi społecznościami posadzili ponad 100 tysięcy drzew, aby uczcić w ten sposób 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że opisana powyżej akcja nie jest jedynym sadzeniem drzew przez PGE, bowiem lasy budujemy przez cały rok. Będziemy o tym pisać wkrótce na łamach naszej zakładki CSR.

gkpge_csr_site