Raport zintegrowany to forma publikacji, która wykracza poza zakres danych finansowych. Uwzględnia nie tylko działania podejmowane przez PGE, ale również otoczenie spółki i to w jaki sposób wpływa ono na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Czytelnik ma szansę spojrzeć na firmę z innej, szerszej, perspektywy.

Publikacja w spójny i zrozumiały sposób pokazuje zależności pomiędzy PGE a otoczeniem i  nie wymaga przy tym specjalistycznej wiedzy z zakresu energetyki czy rachunkowości. Przeglądanie raportu ułatwia efektowana forma: nowoczesny interfejs, animacje czy infografiki, dzięki którym można poznać  szeroką analizę naszych interakcji ze wszystkimi interesariuszami grupy.

Jesteśmy największą grupą energetyczną w Polsce. Mamy świadomość, że wywieramy istotny wpływ na nasze otoczenie. Każdego dnia podejmujemy wiele inicjatyw, by w zrównoważony sposób zarządzać tym wpływem. Współpracujemy z wieloma środowiskami. Jesteśmy firmą odpowiedzialną, a dialog z otoczeniem jest naszym obowiązkiem.

W naszym raporcie zintegrowanym przedstawiamy również codzienną pracę i zaangażowanie naszych pracowników w to, by nasza firma funkcjonowała efektywnie, odpowiadając na oczekiwania różnych grup interesariuszy. Jesteśmy partnerem i dobrym sąsiadem lokalnych społeczności i chcemy pokazać, co dla nich robimy.

Raport zintegrowany za 2016 rok opiera się na trzech filarach – trzech najważniejszych wartościach Grupy PGE, które są wyznacznikiem naszych działań:

PARTNERSTWO to charakterystyka i opis naszego otoczenia, z którym mamy styczność w naszej codziennej działalności. Zależy nam, by uwzględnić oczekiwania różnych środowisk, a jednocześnie wykonywać naszą pracę, budując wartość firmy.

ROZWÓJ to opis i analiza zmieniającego się świata. Tutaj przedstawiamy nasz plan na przyszłość PGE.  Nasz pomysł na to, by transformacja w energetyce, i tym samym w PGE, odbyła się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ przedstawia działania służące realizacji naszych projektów oraz oczekiwań interesariuszy. Omawiamy mechanizmy zarządzania, raportowania i nadzoru w organizacji oraz to jak realizujemy nasze pomysły i egzekwujemy postępy prac.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem

gkpge_csr_site