PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna planuje w tym roku już trzecią edycję programu promującego bezpieczne zachowania wśród najmłodszych. Spektakl edukacyjny – „O Kacperku i Świetliku, czyli o tym, co w gniazdku piszczy” – to spektakl lalkowy o zasadach bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej. Teatr ma formę objazdową i trafia do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z klas 1-3. Do tej pory na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna obejrzało go około 7 tysięcy młodych widzów. W ubiegłym roku spektakl był prezentowany również w Oddziale Białystok i Łódź.

{{widget type="content/img" src="visuals/wietlik4.jpg"}}

W tym samym oddziale został nagrany jeden z odcinków programu edukacyjnego Telewizji Świętokrzyskiej. „Przez dziurkę od klucza” – to program mający na celu przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym tajników otaczającego je świata. Przedszkolaki mogą poznać różne zawody oraz ich specyfikę, a także wraz z ekipą telewizyjną zobaczyć firmy i miejsca, do których nie każdy może wejść.

Dzieci odwiedziły siedzibę spółki, gdzie mogły zwiedzić między innymi oddziałowe centrum dyspozytorskie, czyli miejsce, w którym odbywa się nadzór nad pracą sieci elektroenergetycznej. Poznawały również tajniki energetyki, odpowiadając m.in. na pytania o to skąd bierze się prąd w gniazdku lub co jest potrzebne do wytwarzania energii elektrycznej. Przedszkolaki dowiedziały się również jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej. Program wyemitowała Telewizja Świętokrzyska w drugiej połowie grudnia 2015 roku. Materiał tego odcinka programu można obejrzeć pod adresem: Skąd się bierze prąd?

{{widget type="content/img" src="visuals/w_kaskach3.jpg"}}

W lubelskim oddziale PGE Dystrybucji zorganizowano serię warsztatów teatralnych „Energia teatru", we współpracy z Teatrem im. H.Ch. Andersena w Lublinie, mającym ponad 60-letnie doświadczenie w pracy z młodym widzem. Warsztaty skierowane były do uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. Pod okiem artystów z Teatru, dzieci mogły przygotować krótkie przedstawienia, w których przekazywały swoim rówieśnikom  nabytą podczas warsztatów wiedzę na temat energii elektrycznej oraz zasad jej odpowiedzialnego używania. W pierwszej edycji projektu udział wzięło ponad 300 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z 15 placówek z województwa lubelskiego.

{{widget type="content/img" src="visuals/dzieci_z_energi3.jpg"}}

Współpraca ze społecznościami lokalnymi, w tym projekty edukacyjne wpisują się w kierunki wytyczone w Strategii GK PGE na lata 2014 – 2020 oraz jest wyrazem odpowiedzialności społecznej Grupy PGE. Poza projektami z zakresu edukacji energetycznej skierowanej do dzieci oraz młodzieży, PGE współpracuje także z uczelniami wyższymi w całym kraju oraz wspiera rozwój młodych naukowców.

gkpge_csr_site