Odpowiedzialność

Aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata, związanych z ochroną klimatu, PGE podejmuje wiele działań na różnych płaszczyznach. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju pokazujemy, jak odpowiednio i świadomie kształtować relacje między wzrostem gospodarczym, a dbałością o środowisko naturalne. Inicjujemy liczne działania związane z badaniami i rozwojem, analizujemy wpływ na środowisko oraz realizujemy działania służące ochronie środowiska i produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Energia przyjazna środowisku

Jako odpowiedzialni za dostawy energii dla milionów ludzi i świadomi odpowiedzialności za środowisko naturalne, jesteśmy zainteresowani źródłami energii o jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko. Od kilku lat PGE prowadzi analizy zasadności wdrożenia technologii jądrowych w Polsce oraz prace inicjujące wdrożenie programu rozwoju energetyki jądrowej i budowy pierwszej elektrowni atomowej w kraju.

Dla nas ochrona klimatu to możliwie najbardziej wydajne wykorzystywanie dostępnych źródeł energii. Grupa PGE jest jednym z czołowych producentów energii zielonej w Polsce. Obecnie 75% energii pochodzących z elektrowni wodnych w Polsce pochodzi ze spółek Polskiej Grupy Energetycznej. Pozyskujemy energię z siły wiatru. Od grudnia 2007 działa Park Wiatrowy Kamieńsk. Prowadzimy badania nad możliwościami zwiększenia sprawności procesu wytwarzania energii elektrycznej z węgla. W celu zagospodarowania pozostałości po procesie spalania paliw, bardziej efektywnego wykorzystania paliw kopalnych oraz ograniczenia ich zużycia, poszukujemy nowych technologii dla przemysłu, budownictwa i transportu. Planujemy do 2020 roku wybudować około 2000 MW w farmach wiatrowych lądowych i morskich

Czy można posadzić 75 milionów drzew?

Zastosowanie w blokach energetycznych PGE najlepszych dostępnych technologii gwarantuje dotrzymywanie dopuszczalnych norm ochrony środowiska zarówno polskich, jak i obowiązujących w Unii Europejskiej. Od 2005 roku w ramach największych instalacji PGE funkcjonuje Program Zarządzania Emisjami CO2, którego głównym celem jest stosowanie optymalnych rozwiązań służących ograniczaniu emisji CO2.

Od połowy lat 90 w Grupie PGE ograniczono emisję CO2 o ponad 18 mln ton. To wielkość porównywalna z posadzeniem 75 milionów drzew (średnie drzewo pochłania rocznie około 6 kg dwutlenku węgla, przy założeniu że drzewo żyje średnio 40 lat!).

Troska o otoczenie

PGE dużą wagę przykłada do rekultywacji terenów pogórniczych. Zalesiliśmy tysiące hektarów, dążymy do przywrócenia terenów wykorzystywanych dotychczas przez działalność firmy do stanu najbardziej korzystnego z punktu widzenia środowiska. Staramy się by były one zagospodarowane zarówno dla celów turystycznych jak i do produkcji energii zielonej. Przykładami takich działań może być Park Wiatrowy oraz stok narciarski na Górze Kamieńsk, będącej zwałowiskiem zewnętrznym Pola Bełchatów. Główną zasadą obowiązującą w naszych instalacjach to ekonomiczne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych. Wody odprowadzane z Elektrowni i Kopalni PGE do zbiorników naturalnych zachowują I i II klasę czystości. Dbamy o pełne wykorzystanie ubocznych produktów procesu spalania. Dobra ich jakość, sprawia że to wartościowy produkt do wykorzystania dla innych przedsiębiorców. PGE prowadzi projekty inwestycyjne mające na celu wzrost produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła (tzw. kogeneracja). Proces ten zapewnia lepsze wykorzystanie energii pierwotnej paliwa i osiągnięcie wyższej sprawności procesu spalania.

PGE angażuje się w wiele akcji informacyjnych i edukacyjnych promujących ochronę środowiska naturalnego. Wybudowaliśmy kilkaset platform dla gniazd bociana białego. Zorganizowaliśmy konkursy i akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Firmy PGE otrzymują miana „Firm przyjaznych środowisku”, „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Przyjaźni środowisku”, „Mecenasa Środowiska” i „Lidera Polskiej Ekologii”.

gkpge_csr_site