W PGE rozumiemy, jak ważne jest rozwijanie idei zrównoważonego transportu. Samochody elektryczne wpływają na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska spalinami czy obniżenie poziomu hałasu. Dotyczy to przede wszystkim aglomeracji miejskich, gdzie stanowi to spory problem i wyzwanie. Zgodnie z Krajowym Planem Rozwoju Elektromobilności po polskich drogach już w 2025 roku ma jeździć milion takich aut. W PGE w ramach programu „e-Mobility” realizujemy kolejne kroki, które mają nas przybliżyć do tego celu.

Jak będzie wyglądał polski samochód elektryczny?

We wrześniu tego roku wyłonione zostały cztery zwycięskie projekty polskiego samochodu elektrycznego, w ramach konkursu ogłoszonego przez spółkę ElectroMobility Poland, której PGE jest współudziałowcem. Kolejnym etapem działań tej spółki będzie wybranie wiosną 2018 r. w drodze konkursu najlepszych jeżdżących prototypów samochodów elektrycznych. Auta gotowego do poruszania się po polskich drogach można oczekiwać około 2020 roku.

Wzrośnie krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną

Zakładany krajowy plan miliona pojazdów elektrycznych na polskich drogach będzie wiązał się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. W PGE wychodzimy naprzeciw tej potrzebie już dzisiaj poprzez modernizacje bloków oraz rozbudowę mocy wytwórczych. Konieczna będzie również modernizacja sieci przesyłowych, aby mogły udźwignąć zwiększone zapotrzebowanie. Możliwe będzie także wyrównywanie tzw. „doliny nocnej” w elektrowniach (spadające zapotrzebowanie na energię w porze nocnej) poprzez ładowanie samochodów w godzinach nocnych. Takie ładowanie, na bazie elastycznych opłat za energię elektryczną, może być potencjalnie tańsze.

Samochody elektryczne mogą być także magazynami energii

Samochody elektryczne mogą docelowo funkcjonować też jako jeżdżące magazyny energii elektrycznej, w ramach usług ”vehicle-to-grid” polegającej na podłączaniu samochodu do sieci i sprzedawaniu nadwyżki energii, gdy jest droższa, a zakup dodatkowej, gdy jest tańsza, w ww. „dolinie nocnej” i ”vehicle-to-home” - samochód jako autonomiczne źródło zasilania domowych urządzeń elektrycznych.

Rozwijamy elektromobilność dzięki regionalnej współpracy

Podejmujemy współpracę z lokalnymi samorządami, uczelniami i partnerami biznesowymi w zakresie rozwijania koncepcji elektromobilności. Wspieramy działania na rzecz poprawy jakości życia w regionach, w których jesteśmy obecni.

We współpracy z Wojewodą Łódzkim uruchomiliśmy z końcem ubiegłego roku pierwszy pilotażowy projekt „e-Mobility”. Docelowo w Łodzi ma powstać sześć szybkich publicznych stacji ładowania wraz z usługą instalacji i zarządzania wolnymi stacjami ładowania dla klientów flotowych, a także 400 punktów wolnego ładowania. Będziemy występować w tym projekcie w roli inwestora i operatora infrastruktury ładowania, a także sprzedawcy usługi ładowania. W tym roku rozpoczęliśmy również realizację programu „e-Mobility” w Rzeszowie, we współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Urzędem Miasta Rzeszowa. Planujemy wspólnie rozwijać infrastrukturę ładowania oraz stworzyć system zachęcający podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych. We współpracy z Politechniką Lubelską planujemy do 2020 roku stworzenie w Lublinie systemu ładowania samochodów elektrycznych wprost z ulicznych latarni.

Inwestycje w elektromobilność wypełniają cele strategii biznesowej Grupy PGE. Jednocześnie jest to szansa na rozwój nowych obszarów biznesu oraz źródeł generowania przychodu. Nasz wkład w rozwijanie elektromobilności przyczynia się też do zmniejszania wpływu na otoczenie.

gkpge_csr_site