Tygodnik Polityka wraz z Deloitte ogłosił listę laureatów Listków CSR 2015 roku. To już piąta edycja corocznego przeglądu praktyk firm z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu oraz ich wkładu w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Co roku przyznawane są Białe, Srebrne oraz Złote Listki CSR. Z okazji jubileuszu przyznano również Super Listki firmom, które w ciągu wszystkich pięciu edycji zdobyły Złote Listki.

PGE w ubiegłym roku brała udział w badaniu po raz pierwszy i zdobyła wtedy Biały Listek CSR. W tym roku, dzięki dalszemu konsekwentnemu rozwijaniu idei społecznej odpowiedzialności została uhonorowana Srebrnym Listkiem.

Ogłoszenie listy nagrodzonych firm było również okazją do spotkania laureatów oraz rozmowy o dotychczasowych działaniach CSR oraz dalszych możliwych kierunkach rozwoju biznesu w sposób zrównoważony. W tegorocznej edycji wzięły udział 104 firmy (w ub. roku 113). Na podstawie uzyskanych odpowiedzi wyłoniono 64 laureatów. Złoty Listek CSR powędrował do 12 firm (w 2015 roku wyróżniono w tej kategorii 11 firm). PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się w gronie 11 spółek nagrodzonych Srebrnym Listkiem CSR (w ub. roku w tym gronie znajdowało się 8 firm). Biały Listek CSR w tym roku przyznano aż 41 firmom (wobec 25 nagrodzonych organizacji w ubiegłorocznej edycji). Super Listkiem uhonorowano 3 firmy.

{{widget type="content/img" src="visuals/csr/Srebrny_Listek_CSR_Polityki_dla_PGE_2.jpg"}}

Laureatów wybrano na podstawie ankiety wypełnianej przez spółki oraz badania audytowego. Formularz przygotowano na bazie normy dotyczącej odpowiedzialności społecznej biznesu ISO 26 000. Pytania dotyczyły najważniejszych działań spółek w zakresie:
  • zarządzania i ładu organizacyjnego,
  • ładu korporacyjnego i struktury zarządzania,
  • praw człowieka, miejsca pracy i rozwoju pracownika,
  • ochrony środowiska naturalnego,
  • uczciwych praktyk biznesowych,
  • konsumentów i rynku,
  • zaangażowania społecznego. 

gkpge_csr_site