Celem „Partnerstwa dla Klimatu” jest prowadzenie wspólnie z partnerami działań promocyjnych i edukacyjnych na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Tylko wspólny wysiłek może zagwarantować sukces.

Projekt  został zapoczątkowany w 2008 roku jako platforma współpracy i wspierania wydarzeń towarzyszących 14. Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu i jest kontynuowany do dziś.
W ramach tej inicjatywy organizowane są różnego rodzaju wydarzenia,  m.in. konferencje, debaty, happeningi, wystawy, które mają na celu zwiększanie świadomości  na temat ochrony klimatu.
W Warszawie  corocznie organizowany jest cieszący się dużym powodzeniem „Piknik z Klimatem”. Wydarzenie to pozwala Partnerom zaprezentować podejmowane działania, jak również zachęcić odwiedzających do refleksji nad tym, jakie znaczenie ma wpływ naszych  zachowań na zmiany klimatu, pokazując jednocześnie jak małe zmiany w naszym codziennym życiu mogą wpłynąć na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.
Partnerami Platformy  są organizacje i instytucje reprezentujące różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, dla których ochrona klimatu jest ważna.
 
W tym roku w ramach Platformy „Partnerstwo dla Klimatu” odbędą się m.in. następujące imprezy:
 
• Światowy Dzień Wody - 22 marca 2014 r.,
• Godzina dla Ziemi - 29 marca 2014 r.,
• Akcja ekologiczna „Listy dla Ziemi” - Inauguracja w kwietniu 2014 r., Dzień Ziemi - 27 kwietnia 2014 r.,
• Finał VIII Warszawskich Dni Recyklingu - maja 2014 r.,
• Zaadoptuj rzekę – lipiec 2014 r.,
• Piknik z Klimatem - 31 sierpnia 2014 r.,
• Ciepła Sobota z Dalkią Warszawa – 6 września 2014 r.,
• Dzień bez samochodu - 22 września 2014 r.,
• Święto Drzewa - Inauguracja październik 2014 r., 
• XI Forum Operatorów Systemu i Odbiorców Energii i Paliw - październik / listopad 2014r.

gkpge_csr_site