Sprawność nowego bloku w Elektrociepłowni Gorzów jest bardzo wysoka – nawet 83,93 proc. Blok pracuje w skojarzeniu (inaczej kogeneracji) - co oznacza, że energia elektryczna i cieplna produkowane są w nim jednocześnie. Nowa instalacja działa w oparciu o dwie turbiny gazowe i jedną parową, wraz z systemem elektrycznym i systemem sterowania. Zastąpiła po części dotychczas używane, wysłużone elementy infrastruktury, wykorzystujące węgiel jako paliwo.

Technologia zastosowana w realizacji nowego bloku gazowo-parowego jest sprawdzona, niezawodna i przede wszystkim przyjazna środowisku. Przyczynia się do znacznego zmniejszenia wpływu elektrociepłowni na otoczenie, dzięki spadkowi emisji tlenku węgla (o 54%), dwutlenku siarki (o 39%), tlenków azotu (o 71%) i pyłów do atmosfery (o 67%*). Nowy blok nie wytwarza też odpadów paleniskowych, a samą instalację cechuje duża niezawodność eksploatacyjna.

Lokalny wymiar inwestycji

Nasza gorzowska elektrociepłownia jest największym producentem energii elektrycznej oraz ciepła w regionie, oferując swoje usługi 125 tys. mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Paliwo gazowe jest dostarczane ze złóż krajowych, w tym z pobliskiej kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów. Przy budowie nowego bloku jego wykonawca współpracował z ponad 60 firmami z lokalnego oraz krajowego rynku. W kulminacyjnym okresie przy realizacji tej inwestycji pracowało ponad 500 osób.

Inwestycja zrealizowana bezpiecznie oraz profesjonalnie

Prace na budowie nowego bloku w realizowane były według najwyższych standardów związanych z bezpieczeństwem pracujących tam osób. Inwestycja została nagrodzona w konkursie „Buduj Bezpiecznie” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze. Pod uwagę brano w szczególności: opracowanie i realizację planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zagospodarowanie placu budowy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp na budowie.

Elektrociepłownia Gorzów została również nagrodzona przez redakcję magazynu "Energetyka Cieplna i Zawodowa” Kluczem Sukcesu za profesjonalne zarządzanie projektem budowy bloku gazowo-parowego i oddanie tej jednostki wytwórczej do użytku.

PGE dba o bezpieczeństwo dostaw

Budowa nowego bloku w Elektrociepłowni Gorzów realizuje jeden z kluczowych kierunków rozwoju Grupy PGE, jakim jest zapewnianie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz jest wyrazem odpowiedzialności społecznej biznesu PGE.

Elektrociepłownia Gorzów to elektrociepłownia wchodząca w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, jednej z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej PGE. Blok o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych w EC Gorzów, oddany do użytku 31.01.2017 roku to -  obok budowy bloków w Opolu i Turowie - największa inwestycja w obszarze energetyki konwencjonalnej w Grupie PGE.

*dane procentowe w ujęciu rok do roku. Dane uwzględniają lata 2016 i 2017 (prognoza)

gkpge_csr_site