W imieniu Grupy Kapitałowej PGE dokument podpisali Marek Woszczyk, Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Paweł Prządka, Prezes PGE Obrót. Kampanię patronatem objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Kampania, której organizatorem jest Towarzystwo Obrotu Energią (TOE), jest odpowiedzią na coraz liczniejsze skargi na nieuczciwe praktyki przedstawicieli handlowych niektórych firm sprzedających energię. Ofiarami handlowców firm sprzedażowych, podających się za „przedstawicieli zakładu energetycznego”, którzy odwiedzają Klientów w domach, najczęściej padają ludzie starsi i samotni. Podczas wizyty, wprowadzając Klientów w błąd,  proponują oni podpisanie rzekomo korzystniejszej  umowy. W rezultacie taka – nie zawsze świadoma -  zmiana sprzedawcy okazuje się niekorzystna z powodu dodatkowych opłat (np. z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego). Wiąże się to nie tylko z większymi kosztami, ale także z problemami dotyczącymi rozwiązania takiej umowy.
Możliwość swobodnej zmiany sprzedawcy przez Klientów indywidualnych jest fundamentem wolnego rynku. Konkurencja musi jednak służyć przede wszystkim Odbiorcom. Obowiązkiem sprzedawców jest dołożenie należytej staranności, by potencjalny Klient,  przed zawarciem umowy, miał wyczerpujące informacje o przedstawionej mu ofercie – mówi Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE.
W ramach rozpoczętej kampanii TOE będzie zachęcać Klientów, aby pytali akwizytorów o to którego sprzedawcę reprezentują, żądali okazania identyfikatorów, uważnie analizowali proponowane przez nich oferty i pamiętali o tym, że w przypadku podjęcia pochopnej decyzji mają 10 dni na rezygnację z umowy podpisanej poza siedzibą sprzedawcy bez podania przyczyn. Chcemy walczyć o Klienta ceną oraz jakością świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest, by konkurować na jasnych zasadach – podkreśla  Krzysztof Zamasz, Prezes Rady Zarządzającej TOE.

Kodeks Dobrych Praktyk  podpisały: PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, ENEA, Energa, RWE Polska.

gkpge_csr_site