Jako największy wytwórca energii elektrycznej w kraju, Grupa PGE ma świadomość swojego wpływu na otoczenie. Firma od wielu lat angażuje się w inicjatywy społeczne, charytatywne czy edukacyjne na rzecz społeczności lokalnych w miejscowościach, w których prowadzi swoją działalność.

Grupa PGE rozmawia z lokalnymi społecznościami m.in. na temat swojej obecności w regionie oraz informuje o tym, w jaki sposób ogranicza swój wpływ na otoczenie, np. modernizując bloki wytwarzające energię elektryczną czy budując nowe, mniej emisyjne jednostki wytwórcze.

Dni otwarte odbywają się Elektrowni Opole od 2008 roku. W tegorocznej, trzynastej już edycji, odwiedziło naszą elektrownię 900 osób oraz pojawił się 10-tysięczny gość. Przed 2008 rokiem również organizowane były różnego rodzaju wycieczki techniczne i edukacyjne na terenie elektrowni, jednak było to bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym.. W ten sposób zrodził się pomysł corocznych dni otwartych.

Zwiedzający to przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, studenci, mieszkańcy województwa opolskiego, a także goście innych rejonów Polski. Podobnie jak w ubiegłym roku wielu zwiedzających przyciągnęła możliwość przyjrzenia się z bliska budowie bloków 5 i 6 o mocy 900 MW każdy, obecnie największej inwestycji energetycznej w Polsce i jednej z największych w Europie.

W trakcie zwiedzania można było dowiedzieć się, jakie procesy technologiczne towarzyszą produkcji energii elektrycznej, poznać rolę Elektrowni Opole w systemie elektroenergetycznym kraju i zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie zakładu.

Następnie w kaskach i pod opieką przewodników – przede wszystkim pracowników z obszaru wytwarzania w Elektrowni Opole – goście mogli rozpocząć zwiedzanie. Zwiedzający mogli zobaczyć kluczowe urządzenia i instalacje energetyczne, między innymi kotły energetyczne, turbogeneratory, chłodnie kominowe i centralną nastawnię elektrowni oraz budowę nowych bloków.

Tegoroczne Dni otwarte były współorganizowane z opolskimi uczelniami. Miały na celu przekazywanie wiedzy o energetyce młodym ludziom oraz mieszkańcom województwa opolskiego.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, w skład której wchodzi oddział Elektrownia Opole, to jedna z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej PGE.

gkpge_csr_site