Działania PGE GiEK SA zostały docenione i potwierdzone Certyfikatem „Firma Dobra dla Dzieci” przyznanym przez Fundacje Gajusz z Łodzi „za wspieranie działań na rzecz chorych dzieci i ich rodzin”.

Jednym z najambitniejszych zamierzeń Fundacji jest budowa jednego z pierwszych w Polsce, Hospicjum Stacjonarnego dla Osieroconych Dzieci w Łodzi. Jest to przedsięwzięcie trudne, niezwykle kosztowne, niemożliwe do realizacji bez pomocy darczyńców, takich jak m.in. PGE GiEK SA – możemy przeczytać na stronie Fundacji Gajusz.

Fundacja Gajusz działa od 1998 roku. Jej celem jest wszechstronna pomoc przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom oraz ich rodzinom. Fundacja pomaga dzieciom przewlekle chorym z terenu województwa łódzkiego. Opiekuje się głównie pacjentami oddziału onkohematologii Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi, a także prowadzi kampanie informacyjne dot. opieki nad dziećmi chorymi onkologicznie. Od 2005 roku Fundacja prowadzi Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej. Dzięki całodobowej opiece lekarzy i pielęgniarek dzieci nieuleczalnie chore nie muszą przebywać w szpitalach, ale mogą być wśród bliskich, w swoich rodzinnych domach.

gkpge_csr_site