Grupa PGE jest największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, blisko połowę prądu płynącego z gniazdek polskich domów i przedsiębiorstw wyprodukowały elektrownie Grupy. Większość energii elektrycznej w elektrowniach wchodzących w skład GK PGE wytwarzana jest w oparciu o węgiel brunatny oraz kamienny, ten pierwszy wydobywany z własnych kopalń. Spółka PGE jest także liderem w segmencie wytwarzania zielonej energii w Polsce.

Procesowi wydobycia węgla nierozerwalnie towarzyszy oddziaływanie na otoczenie, dlatego w elektrowniach wchodzących w skład Grupy PGE prowadzone są działania, które zmniejszają taki wpływ.

W Elektrowni Turów realizowany jest obecnie projekt kompleksowej modernizacji bloków energetycznych 1-3. Dzięki modernizacji tzw. elektrofiltrów bloki docelowo spełnią limity emisji wynikające z przyszłych konkluzji BAT, tj. wytycznych dotyczących najlepszych dostępnych technologii, które muszą być brane pod uwagę przy wydawaniu pozwoleń dla emisji przemysłowych. Poza modernizacją elektrofiltrów, przeprowadzona zostanie również modernizacja turbin, kotłów, generatorów oraz systemów AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki), układów elektrycznych oraz chłodni kominowych.

Kompleksowa modernizacja bloków 1-3 Elektrowni Turów ma na celu m.in. optymalne zagospodarowanie złóż węgla brunatnego, dostosowanie jednostek do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat, a także podniesienie ich sprawności i dyspozycyjności. Modernizowane są także bloki nr 4-6, poprzez wyposażenie ich w instalacje odsiarczania spalin. Trwająca od września 2013 r. budowa instalacji wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji. W Elektrowni Turów trwa również budowa zasilanego węglem brunatnym bloku o mocy brutto 496 MW.

Projekt usprawnienia bloków oraz budowy nowego bloku w Elektrowni Turów  wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, zakładającej zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz stopniową redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jest to także przykład podejmowania przez spółki PGE działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przyjętymi w Grupie PGE kierunkami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

{{widget type="content/img" src="visuals/Elektrownia_Turow3.jpg"}}

gkpge_csr_site