Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie i podejmujemy szeroko zakrojone działania mające na celu zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko. Dbamy także o bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej. Poprzez organizowanie dni otwartych w naszych elektrowniach nawiązujemy dialog z lokalnymi społecznościami, co jest wyrazem społecznej odpowiedzialności Grupy PGE.

Jak przygotować się do zwiedzania Elektrociepłowni Lublin-Wrotków

Dzień otwarty to okazja do zapoznania się z pracą urządzeń i instalacji bloku gazowo-parowego oraz instalacji kotłów opalanych węglem oraz zobaczenia miejsc, które na co dzień nie są dostępne do zwiedzania. Chcemy w atrakcyjny sposób pokazać zwiedzającym, jak przebiega proces wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Wycieczki wyruszą w teren zakładu o godz. 11.00, 12.00 i 13.00. Każda grupa będzie mogła liczyć maksymalnie 20 osób. Dzieci będą mogły wejść jedynie pod opieką osoby dorosłej. Należy pamiętać, że potrzebne będzie okazanie dowodu osobistego.

Zapisy drogą mailową (sekretariat.giekecl@gkpge.pl) lub telefonicznie (81) 470 61 00.

O Elektrociepłowni Lublin-Wrotków

Elektrociepłownia Lublin-Wrotków wchodzi w skład jednej z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej PGE, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Misją Elektrociepłowni Lublin-Wrotków jest zapewnienie mieszkańcom Lublina relatywnie taniego ciepła i energii elektrycznej, wytworzonych w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska.

gkpge_csr_site