W Raporcie zaprezentowano prawie 700 dobrych praktyk oraz długoletnich akcji realizowanych przez firmy w Polsce. W tym roku zgłoszono rekordową liczbę, bo aż 420  nowych, wcześniej niepublikowanych w Raporcie działań CSR realizowanych przez 124 firmy. Wszystkie pogrupowane zostały według siedmiu obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

PGE od lat aktywnie rozwija działalność w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Działania na rzecz społeczności lokalnych, promocja wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z energii elektrycznej, czy zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne – to tylko wybrane przykłady spośród 11 prezentowanych w raporcie FOB praktyk zrealizowanych w 2014 roku przez spółki Grupy Kapitałowej PGE.

- Cieszy nas fakt, że wybrane z realizowanych przez nas działań CSR zostały docenione przez grono ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Każdego roku realizujemy szereg projektów, które mają na celu ograniczanie naszego wpływu na środowisko naturalne, budowanie dialogu, wspieranie społeczności lokalnych, czy edukowanie o efektywnym wykorzystaniu energii elektrycznej. Wyróżnienie nas przez Forum, jest kolejną motywacją do kontynuowania działań na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu – stwierdził Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy Grupy PGE.

Wśród pozytywnie ocenionych praktyk znalazły się działania w ważnym dla PGE obszarze ochrony środowiska naturalnego. Dbanie o zachowanie różnorodności biologicznej na terenach prowadzonej działalności PGE stara się realizować m.in. poprzez ochronę ptaków i nietoperzy na terenie farm wiatrowych. Z kolei poprzez akcję sadzenia lasów spółka chce zrekompensować naturze wycinanie drzew na terenie nowych inwestycji w sieci dystrybucyjne. Ważnym aspektem jest również promocja terenów zrekultywowanych przez PGE po zakończeniu prac na  danym obszarze. Do takiej promocji miejsc wartościowych turystycznie, związanych z PGE, przyczynił się m.in. projekt „Wakacje pod prąd”. 

- Chcemy zachęcić Polaków do odkrywania miejsc, których jeszcze nie znają. Po zakończeniu eksploatacji zawsze dążymy do rekultywacji zagospodarowanych obszarów oraz stwarzamy atrakcyjną turystycznie infrastrukturę, pozwalającą na rozbudowę bazy turystycznej przez okolicznych mieszkańców. Efektem współpracy ze społecznością lokalną jest również fakt, że tereny takie jak np. Góra Kamieńsk, są nie tylko miejscem odwiedzin turystów, ale także bazą nowopowstających miejsc pracy – dodał Maciej Szczepaniuk.

Kolejnym docenionym aspektem społecznej odpowiedzialności PGE jest podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych, wśród których prowadzi swoją działalność biznesową. Cel ten Grupa Kapitałowa PGE realizuje zarówno poprzez projekty własne, jak i projekty realizowane w ramach programu wolontariatu pracowniczego. Dzięki zaangażowaniu pracowników, w pierwszej edycji programu udało się zrealizować aż 30 projektów, na które poświęcono ponad 4000 godzin pracy wolontariuszy. Dzięki wspólnie realizowanym akcjom, PGE nie tylko pomogła beneficjentom, ale przede wszystkim zbudowała kulturę pomagania wewnątrz firmy i zaangażowała pracowników we wspólne działania.

Wśród wybranych przez FOB praktyk, znalazły się także projekty na rzecz zwiększania wiedzy i świadomości bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Program edukacyjny „Prąd – mój bezpieczny przyjaciel”, cykl filmów „Pan Piorunek” i  „Eksperymenty”, a także projekty mające na celu rozwijanie wiedzy na temat energetyki jądrowej – to tylko wybrane przykłady podejmowanych przez PGE działań. Wszystkie mają na celu przybliżenie odbiorcom, w jaki sposób korzystać z prądu w sposób bezpieczny i ograniczyć niebezpieczne zachowania podczas korzystania ze sprzętów elektrycznych. Jest to szczególnie ważne wśród dzieci i młodzieży, do których skierowane zostały specjalne, dostosowane do ich wieku i zainteresowań programy.

W grupie docenionych projektów znalazł się także program poprawy i promocji bezpieczeństwa wśród pracowników PGE Dystrybucja oraz wsparcie przez pracowników Grupy Kapitałowej PGE odbudowy domów dla poszkodowanych w wyniku tajfunu na Filipinach.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce to największa i jedyna publikacja w Polsce prezentująca przykłady realizowanych przez firmy działań CSR. Wydawana od ponad 10 lat publikacja FOB stanowi wyjątkowy przegląd działalności firm dając jednocześnie obraz społecznej odpowiedzialności biznesu w naszym kraju. Zebrane artykuły eksperckie, analizy i przeglądy są dodatkową wartością dla czytelników.

{{widget type="content/img" src="visuals/csr/Raport2014-OKLADKA-do-www.jpg"}}

gkpge_csr_site