Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to zestawienie działań z zakresu CSR w 177 firmach różnorodnych branż działających na terenie całej Polski. Co istotne, wszystkie dobre praktyki, które znalazły się w raporcie, są weryfikowane oraz klasyfikowane według 7 obszarów normy ISO 26000 (ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne).

Aż 10 nowych oraz 9 wieloletnich dobrych praktyk realizowanych w Grupie PGE zostało docenionych w tegorocznym raporcie przez ekspertów z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wśród wyróżnionych działań CSR w ramach Grupy PGE znalazły się m.in. 4 wieloletnie aktywności spółki PGE Energia Ciepła (aktywa zakupione przez PGE w ubiegłym roku od EdF).

19 dobrych praktyk CSR realizowanych w ramach Grupy PGE w 2017 r. i wyróżnionych przez FOB jest potwierdzeniem tego, jak dużą wagę PGE przywiązuje do rozwijania koncepcji zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. Szczególny nacisk Grupa kładzie na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta, ochronę środowiska w toku prowadzonej działalności, prowadzenie biznesu w sposób etyczny, zapewnienie bezpiecznych oraz stabilnych miejsc pracy oraz bycie dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie PGE jest obecna.

A oto wszystkie dobre praktyki z Grupy PGE docenione w tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”:

Lp.

Nazwa dobrej praktyki realizowanej w Grupie PGE

Spółka w ramach Grupy PGE - autor

Obszar normy ISO 26000

1.

Planszowa gra edukacyjna dla pracowników PGE

PGE Obrót SA

Praktyki z zakresu pracy

2.

Kampania PGE: „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię”

PGE Obrót

Relacje z konsumentami

3.

Sadzimy „Lasy pełne energii”

Projekt prowadzony w całej Grupie PGE, zapoczątkowany 15 lat temu w PGE Dystrybucja

ochrona środowiska naturalnego

4.

Wydarzenie: „Kino na rowerach”

PGE Energia Odnawialna

ochrona środowiska naturalnego

5.

System identyfikacji bezpiecznych zachowań wśród pracowników podwykonawców

 

PGE Energia Ciepła

uczciwe praktyki operacyjne

6.

Spektakl teatralny „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii elektrycznej

Fundacja PGE

zaangażowanie społeczne

7.

Niezbędnik BHP dla firm zewnętrznych w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej dla podwykonawców.

PGE Energia Ciepła

stosunki pracy

8.

Turniej Maszyn Wodnych

PGE Energia Odnawialna

zaangażowanie społeczne

9.

EKO Energia PGE w siedzibie PGE Obrót

PGE Obrót

ochrona środowiska naturalnego

10.

Serwisowe Linie Kablowe

PGE Dystrybucja

relacje z konsumentami

11.

Reintrodukcja sokołów wędrownych

PGE Energia Ciepła

ochrona środowiska naturalnego

12.

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) w PGE GiEK

PGE GiEK

ochrona środowiska naturalnego

13.

Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu

PGE Energia Ciepła

relacje z konsumentami

14.

Honorowi dawcy krwi w PGE GiEK

PGE GiEK

zaangażowanie społeczne

15.

Certyfikacja Zielonego Biura PGE

PGE SA (centrum korporacyjne) oraz centrale spółek: PGE GiEK, PGE Dystrybucja, PGE Energia Odnawialna

ochrona środowiska naturalnego

16.

„Energetyczny tornister”

Partnerski program Fundacji PGE i spółek: PGE Dystrybucja, PGE EJ1, PGE GiEK, PGE Systemy

zaangażowanie społeczne

17.

Wdrożenie: Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE

Grupa PGE

ład organizacyjny

18.

Polityka antykorupcyjna w GK PGE

Grupa PGE

ład organizacyjny

19.

Oświadczenie GK PGE o ujawnianiu danych niefinansowych za 2016 r.

Grupa PGE

ład organizacyjny

Całość publikacji jest dostępna w wersji online na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, link: „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017”

gkpge_csr_site