Aż 42 proc. badanych nie czyta regulaminów przed ich podpisaniem, gdy zapoznają się z nimi poza siedzibą firmy. Tak wynika z badań, które były częścią akcji edukacyjnej przeprowadzonej przez PGE Obrót, spółkę zajmującą się sprzedażą energii w Grupie Kapitałowej PGE. Celem akcji było uświadomienie klientom technik jakimi posługują się nieuczciwi sprzedawcy energii elektrycznej.

Daj się oświecić

Podczas eventów zorganizowanych w siedemnastu miastach w Polsce,
w regionach nasilonego działania nieuczciwych sprzedawców energii, ankieterzy  zapraszali losowo wybranych przechodniów do udziału w konkursach z nagrodami. W celu wzięcia udziału w zabawie chętni podpisywali regulamin konkursu, w którym celowo znalazły się ukryte niekorzystne zapisy. Osoby, które podpisały regulamin bez czytania, musiały wypełnić jeden z jego warunków, na który wcześniej wyraziły zgodę. Po ich wypełnieniu otrzymywały nagrody. Wśród warunków znalazło się m.in. wykonanie dziesięciu przysiadów z zamkniętymi oczami, zaśpiewanie piosenki, zatańczenie walca, wyrecytowanie kilku wersów inwokacji z „Pana Tadeusza” lub skakanie na skakance. W taki sposób Grupa PGE uświadamia klientom jak ważne jest czytanie regulaminów przed ich popisaniem.

Relację filmową z akcji można zobaczyć pod adresem: PGE Daj się oświecić

Jak nie dać się oszukać?

  • zapytaj jaką firmę reprezentuje handlowiec i sprawdź jego tożsamość,
  • sprawdź, co zostało Ci zaproponowane w pakiecie poza energią elektryczną,
  • dokładnie skontroluj wysokość opłaty handlowej, kary za nieterminowe wpłaty oraz wszelkie dodatkowe koszty,
  • uważnie i na spokojnie przeczytaj umowę przed jej podpisaniem,
  • sprawdź jakie są warunki rozwiązania umowy,
  • upewnij się, że otrzymałeś kopię umowy,
  • zadzwoń na infolinię PGE Contact Center 422 222 222.

PGE popiera uczciwy biznes

Akcja skierowana do klientów spółki PGE Obrót, to odpowiedź na wzmożoną aktywność sprzedawców energii podających się za „przedstawicieli zakładu energetycznego”, którzy wprowadzają klientów w błąd. W swoich działaniach skupiają się szczególnie na osobach starszych, których zachęcają do podpisania niekorzystnej umowy. Zazwyczaj odwiedzają odbiorców energii elektrycznej
w domach i podają się za pracowników PGE.

Akcja miała również na celu podniesienie świadomości klientów na temat praktyk nieuczciwych sprzedawców energii i jest przejawem społecznej odpowiedzialności Grupy PGE. Działania eventowe PGE Obrót wspierają akcje medialne oraz informacyjne prowadzone wspólnie z Towarzystwem Obrotu Energią, nad którymi patronat honorowy objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Akcja Daj się oświecić: statystyki i lokalizacje

W akcji zorganizowanej przez PGE Obrót wzięło udział 7 815 osób, z czego aż
3 294 podpisało dokumenty bez wcześniejszego przeczytania, zgadzając się tym samym na warunki zawarte w regulaminie.

Działania eventowe zostały przeprowadzone w miejscowościach, w których aktywność oszustów jest szczególnie nasilona: w woj. warmińsko-mazurskim (Ełk), w woj. podlaskim (Łomża, Białystok), w woj. świętokrzyskim (Kielce), w woj. mazowieckim (Radom, Pruszków, Przasnysz, Żyrardów, Legionowo), w woj. łódzkim (Tomaszów Mazowiecki), w woj. podkarpackim (Jarosław, Mielec, Rzeszów, Leżajsk) oraz w woj. lubelskim (Biała Podlaska, Zamość, Lublin).

gkpge_csr_site