Wolontariat pracowniczy PGE „Pomagamy” zorganizowany został po raz drugi. W tym roku wolontariusze PGE – pracownicy 9 spółek Grupy PGE – zrealizowali 40 prospołecznych projektów w 27 miejscowościach w całym kraju. W działania wolontariackie zaangażowało się blisko 200 pracowników PGE, a także ponad 100 wolontariuszy z ich rodzin oraz lokalnych społeczności. W ramach realizowanych projektów przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wyremontowali sale szkolne i place zabaw, stworzyli sale terapeutyczne, pomogli samotnym matkom, dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym.

Wolontariat PGE ma formułę konkursu, w której zespoły pracowników opracowują swoje autorskie projekty wolontariackie. Przy ich ocenie pod uwagę brane są m.in. wkład pracy wolontariuszy, cel i zasięg projektu, harmonogram oraz budżet. Najlepsze projekty otrzymują dofinansowanie w wysokości 5 000 zł.

Celem programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” jest wspieranie lokalnych społeczności oraz aktywizacja i integracja pracowników Grupy Kapitałowej PGE wokół wspólnych wartości. Organizatorami programu wolontariatu są PGE Polska Grupa Energetyczna i Fundacja PGE – Energia z Serca.

Więcej o działaniach społecznych realizowanych przez Grupę PGE przeczytać można w Raporcie Społecznym GK PGE 2013-2014.

{{widget type="content/img" src="visuals/csr/wolontariat_pge_slider_2015.jpg"}}

gkpge_csr_site