Memoranda Informacyjne zostały przygotowane w związku z prowadzonym obecnie Programem Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. Do  Memorandum PGE Polska Grupa Energetyczna SA dołączona została uchwała o połączeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. (Spółki Przejmowane), która została przyjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE w dniu 3 sierpnia 2010r. Memorandum Informacyjne PGE Polska Grupa Energetyczna SA dostępne jest pod adresem: http://www.pgesa.pl/pl/Relacjeinwestorskie/Strony/Memoranduminformacyjne.aspx