"Atomowy Autobus" to mobilne centrum informacyjne, wyposażone w takie interaktywne pomoce dydaktyczne jak sprzęt audiowizualny, makiety i urządzenia demonstracyjne oraz mini-laboratorium atomistyki. Głównym celem akcji jest dotarcie do studentów oraz przekazanie rzetelnych informacji nt. pokojowego wykorzystania energii jądrowej w kontekście rządowego Programu polskiej energetyki jądrowej. W ramach projektu Atomowy Autobus odwiedzi łącznie 12 ośrodków akademickich w takich miastach jak.: Warszawa Toruń, Koszalin, Szczecin, Poznań, Wrocław, Łódź, Katowice, Kraków, Rzeszów, Kielce, Lublin. Planowane jest także przeprowadzenie na wybranych wydziałach seminariów o różnych aspektach związanych z wprowadzeniem energetyki jądrowej w naszym kraju. Organizatorem akcji Atomowy Autobus – mobilne laboratorium jest Fundacja FORUM ATOMOWE, która powstała z myślą o szeroko pojętej działalności informacyjnej i edukacyjnej w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie www.atomowyautobus.pl *** Na początku 2009 roku polski Rząd zobowiązał spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do udziału w przygotowaniu Programu polskiej energetyki jądrowej i jego realizacji. W planach PGE jest budowa dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3 tys. MW każda. W 2020 roku przewidywane jest uruchomienie pierwszego bloku elektrowni atomowej. PGE Energia Jądrowa S.A., spółka będąca filarem dla linii biznesowej Energetyka Jądrowa w ramach GK PGE, odpowiada za realizację kompleksowych działań związanych z budową elektrowni jądrowej. Należy do nich m.in. sporządzenie analiz najlepszych praktyk w zakresie przygotowań do budowy i realizacji budowy elektrowni jądrowych w wybranych krajach europejskich, co pozwoli na wdrożenie najlepszych i sprawdzonych  rozwiązań w Polsce.