Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, w liście wysłanym do Klientów PGE, dziękuje za ich wyrozumiałość w czasie epidemii koronawirusa oraz informuje, że PGE stopniowo otwiera stacjonarne Biura Obsługi Klienta. Jednocześnie zachęca do korzystania w pierwszej kolejności ze zdalnych kanałów kontaktu z PGE. List jest przekazywany klientom w wersji elektronicznej wraz z eFakturą.

Dziękuję Klientom PGE Polskiej Grupy Energetycznej za zrozumienie i odpowiedzialność w trudnym dla wszystkich czasie pandemii koronawirusa. Dbając o komfort i bezpieczeństwo konsekwentnie doskonalimy rozwój zdalnych kanałów obsługi. Dla tych Klientów, którzy preferują tradycyjną formę kontaktu z PGE, zdecydowaliśmy się stopniowo otwierać nasze stacjonarne placówki, dbając przy tym o zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi wytycznymi administracji rządowej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Jednocześnie, zgodnie z zaleceniami, cały czas zachowujemy ostrożność. Dlatego w przypadku spraw, które można zrealizować bez konieczności wychodzenia z domu, zachęcam naszych Klientów, żeby w pierwszej kolejności nadal korzystali z telefonicznych i internetowych kanałów obsługi.

Z powodu pandemii koronawirusa w połowie marca PGE Obrót i PGE Dystrybucja zamknęły wszystkie stacjonarne punkty obsługi klientów, przenosząc całość obsługi, polegającej na realizacji spraw związanych z rozliczeniami za energię elektryczną oraz zwieraniem i rozwiązywaniem nowych umów, do kanałów zdalnych. Od początku pandemii konsultanci Grupy PGE obsłużyli zdalnie kilkanaście tysięcy połączeń telefonicznych oraz kilka tysięcy wiadomości mailowych dziennie. Od poniedziałku, 18 maja, Grupa PGE stopniowo zaczęła otwierać stacjonarne Biura Obsługi Klienta.

Początkowo, aby umożliwić kontakt tym z Klientów, którzy preferują tradycyjną formę, Biura Obsługi Klienta PGE Obrót oraz Punkty Obsługi Klienta Dystrybucyjnego pracowały przez 4 godziny dziennie od 10.00 do 14.00. Godziny pracy placówek są stopniowo wydłużane. We wszystkich punktach zapewnione są wymagane i obowiązujące środki bezpieczeństwa.

 

PGE nadal zachęca do korzystania z kanałów zdalnych

PGE dostarcza energię do 5 milionów Klientów: firm, instytucji i gospodarstw domowych, z których już ponad pół miliona korzysta z PGE eFaktura. Dzięki tej wygodnej i bezpiecznej formie rozliczeń Klienci mogą płacić za energię bez wychodzenia z domu, zachowując przy tym pełną kontrolę nad wydatkami.

Obecnie większość spraw związanych z energią elektryczną, Klienci PGE mogą zrealizować korzystając wyłącznie z kanałów zdalnych:

Grupa Kapitałowa PGE w swojej działalności wykazuje się troską nie tylko o swoich Klientów, ale także o potrzebujących. W związku z epidemią koronawirusa PGE przekazała 17 szpitalom w całej Polsce wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, łącznie 5 mln złotych na walkę z koronawirusem. Grupa PGE wydelegowała też blisko 100 Pracowników do wsparcia obsługi Infolinii NFZ. Grupa zaangażowała się także w pomoc Seniorom i Powstańcom Warszawskim, którym przekazała m.in. środki do dezynfekcji i obiady. PGE włączyła się ponadto w ogólnopolskie akcje społeczne #zostańwdomu oraz #MAPdlaPolaków.

PGE Polska Grupa Energetyczna po raz kolejny znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce w rankingu Randstad Employer Brand. PGE została także liderem rankingu wśród firm z branży energetycznej.

W XXII edycji rankingu Lista 500, publikowanego każdego roku przez dziennik Rzeczpospolita, PGE znalazła się na czwartym miejscu wśród największych przedsiębiorstw w Polsce, a także na trzecim wśród największych pracodawców w naszym kraju.

Miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodawców oraz na Liście 500 potwierdza, że PGE jest jednym z największych i najlepszych pracodawców w Polsce. PGE jest także najwyżej notowanym przedsiębiorstwem z polskiej branży energetycznej, co ugruntowuje naszą pozycję lidera tego sektora – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym krajowym przedsiębiorstwem z branży energetycznej, zatrudniającym blisko 42 tys. pracowników. Grupa realizuje szereg działań, aby zapewnić pracownikom optymalne warunki do rozwoju kariery. Dąży do właściwego wykorzystania kompetencji pracowników oraz efektywnego zarządzania transferem ich wiedzy i umiejętności.  PGE jako odpowiedzialny pracodawca dba o to, aby pracownicy wszystkich spółek Grupy mieli zagwarantowane bezpieczne warunki pracy.

Badanie Randstad Employer zostało przeprowadzone już po raz dziesiąty. Ankietowani odpowiadali w nim na pytania o wymarzone miejsce pracy i czynniki, które w największym stopniu wpływają na atrakcyjność pracodawcy. Tegoroczne badanie Randstad Employer Brand zostało przeprowadzone w styczniu 2020 roku. W wyniku pandemii COVID-19 raport krajowy został poszerzony o dodatkowe analizy, które pomogą w przyszłości prognozować zmiany zachodzące na rynku pracy w związku z epidemią.

PGE jest liderem na krajowym rynku energii i ciepła, produkującym ok. 40 proc. energii w Polsce i zapewniającym dostawy energii elektrycznej do ponad 5,4 mln klientów. Ciepło pochodzące z elektrociepłowni Grupy trafia do blisko 2 mln klientów.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na Grupę Kapitałową PGE składa się kilkadziesiąt spółek, wśród których najważniejszymi są: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Baltica odpowiedzialna za budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. W skład Grupy wchodzą ponadto spółki świadczące na jej rzecz konkretne usługi, m.in. PGE Systemy (obsługa IT) oraz PGE Synergia (obsługa księgowo-kadrowa).

PGE Polska Grupa Energetyczna zaprasza na konferencję prasową online związaną z wynikami finansowymi i operacyjnymi za I kwartał 2020 roku. Konferencja odbędzie się w środę, 27 maja 2020 r. o godz. 10.00. Transmisja będzie dostępna pod adresem: http://pge.tvip.pl/.

PGE Obrót i PGE Dystrybucja od poniedziałku, 18 maja, stopniowo wracają do stacjonarnej obsługi klientów z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. PGE zachęca jednak, aby w pierwszej kolejności klienci korzystali ze zdalnych kanałów kontaktu.

Z powodu pandemii koronawirusa w połowie marca PGE Obrót i PGE Dystrybucja zamknęły wszystkie stacjonarne punkty obsługi klientów, przenosząc całość obsługi do kanałów zdalnych. Od poniedziałku, 18 maja, Grupa PGE częściowo wraca do stacjonarnej obsługi. Tymczasowo Biura Obsługi Klienta PGE Obrót pracować będą przez 4 godziny dziennie od 10.00 do 14.00. Spółka jednak sukcesywnie będzie wydłużała godziny pracy swoich placówek. Na tych samych zasadach działać będą Punkty Obsługi Klienta Dystrybucyjnego. Adresy otwieranych w pierwszej kolejności Punktów prowadzonych przez PGE Dystrybucja dostępne są pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/pge-dystrybucja-otwiera-punkty-obslugi-klienta-dystrybucyjnego

Dla zachowania bezpieczeństwa klientów i pracowników, PGE wprowadza zasady obsługi zgodne z zaleceniami administracji państwowej:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa,
 • obowiązek dezynfekcji rąk przed podejściem do stanowiska obsługi,
 • obowiązek zachowania bezpiecznej odległości 2 metrów od pozostałych osób,
 • wewnątrz BOK może przebywać tylu klientów, ile jest uruchomionych stanowisk bezpośredniej obsługi. 

PGE nadal zachęca do korzystania z kanałów zdalnych

Większość spraw związanych z energią elektryczną, klienci PGE Obrót mogą zrealizować bez konieczności wychodzenia z domu, korzystając z kanałów zdalnych:

Również PGE Dystrybucja zachęca do korzystania ze zdalnych form kontaktu – poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz telefonów. Złożenie wniosku o przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja możliwy jest poprzez portal nowych odbiorców (PNO) umieszczony na stronie internetowej spółki.

PGE Obrót, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, prosi o ostrożność w związku z wystąpieniem przypadków kampanii phishingowej, polegającej na podszywaniu się pod PGE Polską Grupę Energetyczną i wysyłaniu wiadomości SMS i e-mail zawierających fałszywy link ze stroną do płatności online.

Rozsyłane wiadomości informujące o rzekomych zaległych należnościach zawierają link przekierowujący do podejrzanych stron mających w nazwie różne kombinacje adresowe ze słowem „pge”, np. oplatapge.com. Wszystkie takie przypadki są na bieżąco monitorowane,a strony blokowane. Wszystkie takie sytuacje i próby oszustw są zgłaszane do organów ścigania.

Prosimy o zachowanie czujności oraz dokładne sprawdzanie, czy podczas logowania do elektronicznego Biura Obsługi Klienta:

 • strona logowania jest właściwa, czy witryna jest zabezpieczona (symbol szarej kłódki) oraz czy adres widoczny w pasku w oknie przeglądarki to https://ebok.gkpge.pl/ebok/faces/profil/logowanie.xhtml;
 • logowanie odbywa się zawsze za pośrednictwem serwisu internetowego PGE Obrót  https://ebok.gkpge.pl poprzez opcję „Zaloguj” w module „Logowanie” lub za pomocą aplikacji mobilnej mBOK PGE;
 • logowanie do platformy odbywa się poprzez podanie adresu mailowego oraz indywidualnego hasła. Po zalogowaniu należy sprawdzić zakładkę „Finanse” celem potwierdzenia prawdziwości wszystkich faktur oraz danych;
 • przed dokonaniem płatności, należy zweryfikować dane z otrzymaną mailowo eFakturą lub fakturą przesłaną korespondencyjnie.

PGE Obrót zwraca się do wszystkich klientów i pracowników o zachowanie szczególnej uwagi oraz przekazanie ostrzeżenia rodzinie i znajomym. W przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości o nieuregulowanych należnościach, planowanym demontażu układu pomiarowego, czy innych, wzbudzających podejrzenia, odnośnie ich źródła pochodzenia - należy zignorować taką wiadomość i nie otwierać żadnych linków znajdujących się w treści takiego komunikatu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości PGE Obrót zachęca do kontaktu z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

Działania nieuczciwych sprzedawców to problem, z którym zmagają się wszyscy operatorzy usług. PGE Obrót opiera swoją działalność na transparentności oraz uczciwej konkurencji, polegającej m.in. na dokładnym informowaniu klientów o swoich produktach i usługach. Spółka posiada certyfikat Kodeksu Dobrych Praktyk w ramach Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Ponadto, spółka prowadzi własne akcje informacyjne ostrzegające oraz informujące klientów, jak nie dać się oszukać, a także, przypominające o prawach konsumentówi zachęcające do dokładnego czytania wszelkiego rodzaju umów. 

Grupa PGE, w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, wprowadza możliwość śledzenia otwarcia ofert on-line w prowadzonych postępowaniach zakupowych. Ma to na celu utrzymanie transparentności i zachowanie najwyższych standardów w realizacji procedur zakupowych.

PGE Systemy, spółka z Grupy PGE wyspecjalizowana w obsłudze systemów telekomunikacyjnych i informatycznych, przygotowała rozwiązanie, które umożliwi kontrahentom śledzenie on-line procesów związanych z otwarciem ofert w postępowaniach zakupowych, realizowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGE.

Mając na względzie ochronę zdrowia naszych Pracowników realizujących procesy zakupowe, a także Wykonawców, uruchamiamy publiczną transmisję on-line z otwarcia ofert w ramach prowadzonych postępowań zakupowych. Nowe rozwiązanie, przy zachowaniu transparentności oraz ciągłości procesu zakupowego, umożliwia dostęp dla wszystkich interesariuszy, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nałożonych na Zamawiającego przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych – mówi Piotr Skrzyński, wiceprezes zarządu PGE Systemy.

Inicjatorem rozwiązania jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, największa ze spółek z Grupy PGE, prowadząca duże inwestycje i realizująca setki postępowań zakupowych miesięcznie. PGE GiEK jest również organizatorem pierwszej w Grupie transmisji z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu na zakup żurawi dla Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Transmisja odbędzie się w poniedziałek, 27 kwietnia. Informacje na temat kolejnych planowanych w najbliższym czasie transmisji on-line z otwarcia ofert zainteresowani znajdą w zakładce „Przetargi” na stronach internetowych poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE. Każdorazowo do konkretnej transmisji w ramach danego postępowania będzie prowadził link, po kliknięciu w który będzie można wziąć udział on-line w otwarciu ofert.

To kolejne rozwiązanie wykorzystujące narzędzia on-line, wdrażane w Grupie PGE. Wyłącznie zdalne kanały komunikacji z klientami są stosowane od początku wystąpienia zagrożenia związanego z Covid-19 przez spółki PGE Obrót i PGE Dystrybucja. Rosnąca popularność tych kanałów, potwierdzana również rosnącą liczbą rozwiązanych spraw i podpisanych umów drogą internetową, motywuje kolejne spółki z Grupy do wypracowywania rozwiązań on-line wspierających działalność biznesową PGE i wychodzących naprzeciw klientom i partnerom biznesowym.

Najnowszy raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” prezentuje 51 dobrych praktyk CSR realizowanych przez PGE Polską Grupę Energetyczną. W tegorocznej edycji raportu opracowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Grupa PGE koncertuje się na dobrych praktykach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła, kwestiami środowiskowymi oraz jakością obsługi klienta.  

W tegorocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zaprezentowanych zostało w sumie 51 dobrych praktyk CSR realizowanych przez PGE Polską Grupę Energetyczną w 2019 roku, w tym 42 praktyki długoletnie i 9 nowych. Wyróżnione przez FOB praktyki są potwierdzeniem tego, jak dużą wagę PGE przywiązuje do rozwijania koncepcji zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. Szczególny nacisk Grupa kładzie na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta, ochronę środowiska w toku prowadzonej działalności, prowadzenie biznesu w sposób etyczny oraz dbałość o pracowników, między innymi poprzez zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Jest przeglądem aktywności firm w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w Polsce. 18. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” została opublikowana 16 kwietnia 2020 r.

Raport FOB 2019

W tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” łącznie opublikowanych zostało 1 696 dobrych praktyk, zgłoszonych przez 214 firm. Najliczniej reprezentowanymi branżami w raporcie są: finanse, usługi oraz handel.

Przedstawione w raporcie dobre praktyki zaprezentowane zostały w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ w 2015 roku. Najwięcej działań wspiera realizację  celu 4. „Dobra jakość edukacji” i celu 3. „Dobre zdrowie i jakość życia”. W tym roku można zauważyć znaczący, bo aż 60 proc. wzrost liczby praktyk realizowanych w ramach celu 12. „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, co jest związane z istotnymi z perspektywy najnowszej edycji raportu kwestiami środowiskowymi.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 5 lat, a swoją pierwszą dobrą praktykę opublikowała w 2009 roku. Cele Zrównoważonego Rozwoju Grupa PGE realizuje od momentu ich ogłoszenia przez ONZ.

Pobierz raport w wersji PDF >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

PGE Polska Grupa Energetyczna kontynuuje działania związane ze wsparciem walki z rozprzestrzenianiem koronawirusa. Dzisiaj PGE przekazała Krajowemu Instytutowi Gospodarki Senioralnej 22 kanistry płynu do dezynfekcji rąk, które przy pomocy wolontariuszy trafią do Seniorów, a także przelała środki na konto kolejnego, siedemnastego już szpitala.

Seniorzy i osoby starsze znajdują się w grupie największego ryzyka zarażenia koronawirusem. PGE angażuje się w pomoc najbardziej potrzebującym i przekazała 22 kanistry płynu do dezynfekcji rąk o 70 proc. zawartości alkoholu, wyprodukowanego przez Orlen Oil Krajowemu Instytutowi Gospodarki Senioralnej.

Seniorzy to osoby, które  powinny być teraz objęte naszą troską, dlatego zaangażowaliśmy się w projekt Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, przy pomocy którego przekazane zostaną niezbędne w obecnej sytuacji płyny do dezynfekcji  – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kanistry z płynem do dezynfekcji rąk PGE przekazała Krajowemu Instytutowi Gospodarki Senioralnej, który za pomocą wolontariuszy rozdystrybuuje je wśród osób starszych.Przy okazji wolontariusze będą edukować Seniorów, jak ważna jest higiena rąk także wtedy, kiedy nie wychodzą z domu.

Bardzo dziękujemy PGE Polskiej Grupie Energetycznej, że zaangażowała się w pomoc dla Seniorów. Płyny do dezynfekcji trafią do osób starszych, do naszych podopiecznych z Pienińskich Domów Dziennego Pobytu. Przekażemy je również Seniorom z Warszawy i okolic, z którymi jesteśmy w kontakcie – mówi Marzena Rudnicka, prezes zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Na co dzień Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zajmuje się wspieraniem działań na rzecz Seniorów. Obecnie, w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa, zajmuje się pozyskiwaniem pomocy dla Seniorów. Instytut uruchomił już portal ABC Senior.com.pl,na którym wszyscy zainteresowani mogą znaleźć najważniejsze informacje dotyczące bieżącej sytuacji w kraju, pomocy lekarskiej, czy też ofertę kulturalną online. Ponadto od kwietnia ruszyła akcja #seniorsamwdomu, która ma na celu pokazanie, jak ważna jest troska o Seniorów w obecnej sytuacji.

Grupa PGE angażuje się w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od samego początku. W tym celu przekazała darowizny o łącznej wartości 5 mln złotych na rzecz 17 szpitali, które przeznaczyły je na zakup sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i środkówd o dezynfekcji, testów diagnostycznych i aparatury do intensywnej terapii. Siedemnasta darowizna w kwocie 185 528 złotych trafiła dzisiaj do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. Dzięki niej powstanie dodatkowe laboratorium wirusologiczne do przeprowadzenia testów. Szpital dokona zakupu niezbędnego sprzętu i wesprze w ten sposób Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.

Dodatkowo, osiemdziesięciu pracowników Grupy PGE wspiera Infolinię NFZ w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 17.00, a niektórzy wolontariusze obsługują Infolinię także w soboty i niedziele w godz. 17-19. Grupa PGE otoczyła także opieką Powstańców Warszawskich,a wielu pracowników pomaga osobom starszym w ramach wolontariatu pracowniczego.

Grupa PGE włączyła się również do akcji #MAPdlaPolaków, której celem jest wspieranie ochrony zdrowia oraz promowanie zasad bezpieczeństwa pod hasłem #zostańwdomu. Akcja #zostańwdomu skierowana jest także do Klientów, zachęcając ich do kontaktów z PGE „na odległość” za pomocą zdalnych kanałów komunikacji.

PGE Polska Grupa Energetyczna zaprasza na konferencję prasową online związaną z wynikami finansowymi i operacyjnymi za 2019 rok. Konferencja odbędzie się w czwartek, 2 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00. Transmisja będzie dostępna pod adresem: http://pge.tvip.pl/.

Kolejne dziewięć szpitali, wskazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, ma już na kontach środki od PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W sumie już szesnaście szpitali otrzymało od PGE pieniądze na wsparcie działań związanych z walką z koronawirusem.

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Szpital Powiatowy w Gryfinie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie i Szpital Specjalistyczny z Gorlic to kolejne szpitale, na których konta wpłynęły pieniądze z darowizny przeznaczonej przez zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej na wsparcie walki z koronawirusem.

Wpisujemy się w systemową pomoc spółek Skarbu Państwa w walce z koronawirusem, którą koordynuje Ministerstwo Aktywów Państwowych. Naszą ambicją było jak najszybsze przekazanie pieniędzy szpitalom i tak się stało – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Cieszy mnie odzew, jaki płynie ze spółek Skarbu Państwa w odpowiedzi na apele służb medycznych walczących z epidemią koronawirusa. Solidarność PGE ze szpitalami potrzebującymi wsparcia jest tego najlepszym dowodem – potwierdza wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

PGE przekazała łącznie darowiznę w kwocie 5 mln zł na pomoc w zwalczaniu epidemii koronawirusa. W poniedziałek, 23 marca, pierwsze siedem szpitali wskazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych otrzymało środki od PGE.  W sumie, wsparcie w kwocie 4,8 mln zł trafiło już do szesnastu szpitali. PGE jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych w celu ustalenia kolejnych szpitali, do których trafią środki.  

Na konta siedmiu szpitali, wskazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, trafiły już środki przeznaczone przez PGE Polską Grupę Energetyczną na wsparcie działań związanych z walką z koronawirusem.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu, Wojewódzki Szpital w Białej Podlaskiej i Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie mają już na kontach pieniądze z darowizny, którą zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej przeznaczył na wsparcie walki z koronawirusem.

W rekordowo szybkim tempie przekazaliśmy środki w formie darowizn na konta siedmiu szpitali w Polsce i już dzisiaj mogą one zostać wykorzystane na zakup m.in. sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, testów diagnostycznych i aparatury do intensywnej terapii – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wartość darowizny PGE to w sumie 5 mln zł, z czego do siedmiu szpitali w Polsce trafiło już łącznie 3,9 mln zł. PGE jest w kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych i ustala listę kolejnych szpitali, do których trafią środki.  

Grupa PGE wpiera także Infolinię NFZ, która obsługuje nawet 10 tys. połączeń na dobę. Już ponad siedemdziesięciu Pracowników PGE zaangażowanych jest we wsparcie obsługi tych połączeń i udzielają oni wszelkich niezbędnych informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Praca wykonywana jest przez Pracowników, którzy zostali oddelegowani do pracy zdalnej i odbywa się w godzinach pracy oraz za pomocą telefonu służbowego. Wszyscy Pracownicy przeszli odpowiednie szkolenie.

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjął decyzję o przekazaniu darowizny w kwocie 5 mln zł na wsparcie działań związanych z zatrzymaniem rozprzestrzeniania koronawirusa. Grupa PGE jest w kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych, które na bieżąco analizuje i koordynuje działania podległych mu Spółek, co pozwoli w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na potrzeby administracji rządowej.

Dzisiaj zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej zdecydował o przekazaniu darowizny w kwocie 5 mln zł na wsparcie działań podejmowanych przez administrację rządową w walce z koronawirusem. Jednocześnie koncentrujemy działania na bezpieczeństwie naszych Pracowników, co jest gwarancją stabilnych i niezakłóconych dostaw energii elektrycznej i ciepła do polskich domów, szpitali, instytucji i firm – mówi Wojciech Dąbrowski,prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Szczególną uwagę poświęcamy Seniorom, w tym emerytowanym Pracownikom PGE. Budujące jest również to, że udało nam się zaangażować naszych Pracowników zarówno do pomocy starszym, jak i do wsparcia obsługi Infolinii NFZdodaje Wojciech Dąbrowski.  

PGE Polska Grupa Energetyczna nawiązała kontakt z emerytowanymi Pracownikami PGE i sprawdza w jaki sposób może pomóc osobom będącym w grupie największego ryzyka.W tym celu zaangażowała Pracowników do działań w ramach wolontariatu. PGE jest również w trakcie uzgodnień z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej w celu dystrybucji części środków do dezynfekcji rąk zamówionych w Orlen Oil przez Spółkę.

Grupa PGE wydelegowała pięćdziesięciu Pracowników do wsparcia obsługi Infolinii NFZ,gdzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Infolinia obsługuje kilka tysięcy połączeń dziennie i Pracownicy Grupy PGE będą pomagać w obsłudze tych połączeń. Praca będzie wykonywana przez Pracowników,  którzy zostali oddelegowani do pracy zdalnej i odbywać się będzie w godzinach pracy oraz za pomocą telefonu służbowego. Wszyscy Pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenie.

Elektrownia Bełchatów i Elektrownia Opole posiadają możliwość zwiększenia produkcji dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski – informuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Należąca do Grupy PGE Elektrownia Bełchatów jest największą elektrownią w Polsce. Wytwarza ok. 20 proc. energii elektrycznej w Polsce, tym samym może zaspokoić potrzeby ponad 11 mln gospodarstw domowych. Elektrownia Opole wchodząca w skład Grupy PGE to z kolei trzecia pod względem zainstalowanych mocy elektrownia w Polsce. Od października 2019 r., po uruchomieniu dwóch nowych wysokosprawnych bloków energetycznych nr 5 i 6, moc zainstalowana Elektrowni Opole wynosi 3408 MW i jest w stanie zasilić ponad 7 mln gospodarstw domowych.

Spółka informuje, że posiada zdolności produkcyjne, które zabezpieczają dostawy energii elektrycznej do polskich gospodarstw domowych, instytucji i firm, i jest gotowa zwiększyć w razie potrzeby produkcję Elektrowni Bełchatów do ponad 100 tys. MWh na dobę i Elektrowni Opole do około 72 tys. MWh na dobę.

W obliczu zagrożenia koronawirusem oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, Grupa Kapitałowa PGE odpowiedzialna za wytwarzanie ok. 40 proc. energii elektrycznej w Polsce, koncentruje się na realizowaniu swojej misji, polegającej na gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polakom, czyli niezakłóconej produkcji i dostawach energii elektrycznej i ciepła.

 

Grupa PGE postanowiła zamknąć do odwołania stacjonarne Biura Obsługi Klienta. Największy sprzedawca energii w Polsce zwraca się do Klientów, aby w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo korzystali z Infolinii PGE i elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, kontynuując zdecydowane działania mające na celu troskę o bezpieczeństwo oraz zdrowie Klientów i Pracowników, Grupa PGE postanowiła, że Biura Obsługi Klienta PGE Obrót będą zamknięte do odwołania. PGE nie zostawia Klientów bez opieki, realizując pracę w sposób zdalny, jednocześnie ograniczając proces obsługi wyłącznie do najpilniejszych spraw, gwarantujących zachowanie ciągłości dostaw energii. Spółka informuje o tym swoich Klientów m.in. przy wejściu do stacjonarnych punktów sprzedaży i obsługi.

Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów i Pracowników. Wdrażamy szereg działań specjalnych o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i profilaktycznym dostosowując nasze działania do wysokich standardów wyznaczonych przez administrację państwową. W naszych Spółkach PGE Obrót i PGE Dystrybucja, mających bezpośredni kontakt z klientami, postanowiliśmy zamknąć Biura Obsługi Klienta i jednocześnie zachęcać wszystkich do wybierania kanałów elektronicznych, za pomocą których można zrealizować wszelkie sprawy związane z obsługą aktualnych umów i zawieraniem nowych – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 • PGE Obrót zdecydowała o zamknięciu do odwołania stacjonarnych Biur Obsługi Klienta.
 • Modyfikacji ulega również praca Infolinii PGE (422 222 222), która będzie dostępna w godzinach 9-17. 
 • Klienci mogą kontaktować się także drogą elektroniczną, wysyłając wiadomości na adres serwis@gkpge.pl.
 • Sprzedaż kodów do liczników przedpłatowych odbywa się pod specjalnie wyodrębnionym numerem telefonu 422 222 123.

Spółka zachęca również do zakładania elektronicznego biura obsługi PGE eBOK. Konto można zarejestrować w prosty sposób, wchodząc na stronę ebok.gkpge.pl. Potrzebny jest do tego m.in. PESEL, numer klienta oraz kwota ostatniej faktury. Jeżeli klient nie pamięta swojego numeru czy kwoty z ostatniej faktury, pomoc uzyska na Infolinii PGE dostępnej pod numerem 422 222 298. Następnie jako login do systemu służył będzie podany adres e-mail. Funkcjonalności, z których do tej pory najczęściej korzystali klienci, to: weryfikacja stanu rozliczenia energii elektrycznej, sprawdzenie aktualnego salda i wskazania licznika, a także przedłużenie lub wybranie nowej oferty.

Czasowe ograniczenia w pracy zostały wprowadzone również w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego, czyli w placówkach należących do spółki PGE Dystrybucja.

Do 27 marca 2020 r. obsługa klientów PGE Dystrybucja odbywać się będzie za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej – korespondencję należy kierować na adres Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej (https://pgedystrybucja.pl/kontakt)
 • poczty elektronicznej – korespondencję należy kierować na adres email Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej (https://pgedystrybucja.pl/kontakt)
 • telefonicznie – w przypadku spraw pilnych spółka prosi o kontakt telefoniczny z pracownikiem Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej w celu umówienia spotkania w dogodnym terminie (https://pgedystrybucja.pl/kontakt)

Jednocześnie PGE przypomina, że składanie wniosków o przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej  do sieci PGE Dystrybucja możliwe jest do przeprowadzenia za pomocą strony internetowej spółki:  https://pgedystrybucja.pl/przylaczenia/przylaczenia-online

Wszelkie sprawy związane z przerwami w dostawach energii elektrycznej należy zgłaszać pod alarmowym numerem telefonu 991 (aglomeracja warszawska:  22 340 41 00).

 

Przydatne linki:

Adresy Punktów Obsług Klienta Dystrybucyjnego https://pgedystrybucja.pl/kontakt/lista-punktow-obslugi-klienta-dystrybucyjnego-w-pge-dystrybucja-s.a

Adresy i telefony Rejonów Energetycznych https://pgedystrybucja.pl/kontakt

Więcej informacji o kontakcie zdalnym z PGE Obrót: https://pge-obrot.pl/zdalny-kontakt

Rejestracja i korzystanie z eBOK: https://pge-obrot.pl/zdalny-kontakt/rejestracja-i-korzystanie-z-ebok

W obliczu zagrożenia koronawirusem oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, Grupa Kapitałowa PGE odpowiedzialna za wytwarzanie ponad 40 proc. energii elektrycznej w Polsce, koncentruje się na realizowaniu swojej misji, polegającej na gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polakom, czyli niezakłóconej produkcji i dostawach energii elektrycznej i ciepła.

Bezpieczeństwo Pracowników

Bezpieczeństwo naszych Pracowników to gwarancja pewnych i stabilnych dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych, szpitali, obiektów użyteczności publicznej, instytucji i firm. Jako odpowiedzialny pracodawca i przedsiębiorca dbamy o zdrowie naszych Pracowników i podejmujmy wszelkie niezbędne działania wpisujące się wysokie standardy wyznaczane przez administrację państwową. W obliczu zagrożenia, z którym przyszło nam się zmierzyć, chcemy też podzielić się z tymi, którzy są najbardziej wrażliwi na tę sytuację, czyli Seniorami i nasi Pracownicy podejmują działania wspierające w ramach wolontariatu– mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jako jeden z największych pracodawców w Polsce, zatrudniający 42 tys. pracowników, Grupa PGE podejmuje szereg działań mających na celu ochronę zdrowia i życia Pracowników, w tym wdrożenie pracy zdalnej, budowanie świadomości dotyczącej w  szczególności podstawowych zasad ochrony przed koronawirusem, profilaktyki, kwarantanny oraz związanych z organizacją spółki i organizacją pracy mającymi na celu zapewnienie ciągłości działania. PGE powołała Zespół Kryzysowy, który zbiera informacje ze wszystkich spółek w Grupie, monitoruje na bieżąco sytuację w poszczególnych spółkach i podejmuje stosowne działania. 

Oddziały produkcyjne mają także opracowane i weryfikowane na bieżąco plany funkcjonowania przy ponadstandardowej absencji, a jako zakłady strategiczne z punktu widzenia utrzymania niezakłóconej produkcji i dostaw energii elektrycznej i ciepła,są w stałym kontakcie z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za monitorowanie sytuacji w kraju i wszystkich lokalizacjach jednostek należących do Grupy PGE. Pewne i stabilne dostawy prądu i ciepła do odbiorców nie są zagrożone.

Bezpieczeństwo Klientów

W zakresie obsługi Klientów Grupa PGE wprowadziła nadzwyczajny tryb w pracy operacyjnej. Obsługa spraw w stacjonarnych biurach została ograniczona wyłącznie do kwestii zapewniających ciągłość dostaw energii, tj. zawierania umów na sprzedaż energii elektrycznej, sprzedaży energii przedpłatowej (sprzedaż dokonywana jest maksymalnie raz na tydzień)i interwencji w przypadku awaryjnych przerw w dostawach energii. Pozostałe sprawy realizowane są poprzez kanały zdalne – za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zmieniony został również tryb pracy Infolinii PGE, która pracuje jednozmianowo w godzinach 9-17.

Podjęcie współpracy spółek Skarbu Państwa i działania na rzecz społeczeństwa

Grupa PGE złożyła zamówienie w spółce Orlen Oil na środki do odkażania rąk o zawartości co najmniej 60 proc. alkoholu wraz z dozownikami i na środki do odkażania powierzchni, takich jak klamki czy biurka, z myślą o Pracownikach. PGE jest również w trakcie wspólnych uzgodnień z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej dotyczących akcji społecznej o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i profilaktycznym. Pracownicy Grupy PGE w ramach wolontariatu indywidualnie starają się wesprzeć osoby starsze i udzielają pomocy w postaci zrobienia i dostarczenia do domów zakupów.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, spotkał się z Pawłem Szypulskim, dyrektorem programowym Greenpeace Polska. Do spotkania doszło po konferencji prasowej zorganizowanej przez Greenpeace przed siedzibą PGE w Warszawie.

Po konferencji prasowej zorganizowanej przez Greenpeace, Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, zaprosił Pawła Szypulskiego, dyrektora programowego Greenpeace, do siedziby PGE. Podczas rozmowy prezes zarządu PGE i dyrektor Greenpeace zgodzili się co do tego, że sektor elektroenergetyczny w Polsce powinien zmierzać w stronę zielonego kierunku, czyli sprawiedliwej transformacji opartej na odnawialnych źródłach energii. PGE i Greenpeace widzą jednak różne drogi dojścia do osiągnięcia tego celu. Prezes PGE zwrócił uwagę na konieczność racjonalnego rozłożenia zmian w czasie i wynikający z tego bardzo ważny aspekt społeczny procesu transformacji energetycznej, a także fakt przeznaczenia zbyt małych środków przez Unię Europejską na transformację energetyczną w Polsce. Dyrektor programowy Greenpeace podkreślił, że popiera inwestycje PGE w farmy wiatrowe – zarówno lądowe, jak i morskie, jednak zwrócił uwagę na to, że zmiana miksu energetycznego z energetyki opartej o konwencjonalne źródła na energetykę opartą o źródła odnawialne powinna przebiegać znacznie szybciej. Greenpeace, opierając się na raportach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu, a także niezależnych analizach dotyczących sektora energetycznego, między innymi opublikowanej niedawno analizy Fundacji Instrat, domaga się odejścia od węgla do 2030.

Konferencja Greenpeace przed siedzibą PGE dotyczyła złożenia przez organizację pozwu wobec PGE GiEK, w którym domaga się od spółki wdrożenia strategii neutralności emisyjnej do 2030 roku.

Wprowadzenie gospodarki zeroemisyjnej do 2050 roku wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych, szacowanych na 179-206 mld EUR* dla sektora elektroenergetycznego w Polsce. Dodatkowo koszt potencjalnych społecznych i gospodarczych skutków osiągnięcia neutralności klimatycznej będzie dużo wyższy. Regiony i sektory najbardziej narażone na negatywne konsekwencje wynikające z tego procesu nie powinny być pozostawione bez pomocy w obliczu tego ogromnego wyzwania.

Grupa PGE jest gotowa aktywnie przyczyniać się do realizacji ambitnych unijnych celów klimatycznych poprzez znaczące inwestycje w niskoemisyjne technologie wytwarzania energii, o czym świadczą zarówno podejmowane już działania, jak i nasze plany. W tym procesie niezbędne jest jednak odpowiednie wsparcie. Zasada proporcjonalnego zwiększenia finansowania w ramach EU ETS dla państw członkowskich o niskim PKB w przeliczeniu na mieszkańca powinna zostać zapisana w europejskim prawie klimatycznym wraz z przepisami dotyczącymi jeszcze ambitniejszych celów – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Proponowane europejskie prawo klimatyczne** nie podaje żadnych istotnych szczegółów na temat planów Unii Europejskiej dotyczących podziału obciążenia inwestycyjnego całej Wspólnoty pomiędzy państwa członkowskie zgodnie z zasadą solidarności. Największe obawy budzą propozycje radykalnego podwyższenia celu na 2030 rok, co dla sektora energetycznego oznacza wielkie wyzwanie.

Dostępna analiza pokazuje, że szczególnie zwiększenie celów na 2030 rok wymagałoby szybkiej rezygnacji z węgla i intensywnej wymiany mocy wytwórczych w polskim systemie elektroenergetycznym na źródła nieemisyjne. Proces ten musiałby przebiegać w bardzo krótkim czasie ze względu na drastyczny wzrost cen CO2. Z technicznego,  ekonomicznego i społecznego punktu widzenia nie jest to po prostu możliwe – stwierdził Wojciech Dąbrowski.

Dzisiaj Komisja Europejska przyjęła swój wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego ramy dla osiągnięcia neutralności klimatycznej („wniosek dotyczący europejskiego prawa klimatycznego”). Chociaż kluczowe elementy dokumentu dotyczącego europejskiego prawa klimatycznego zostały już ogłoszone wcześniej w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, istnieją pewne istotne uchybienia proponowanego projektu rozporządzenia w odniesieniu do kwestii podziału obciążeń między państwa członkowskie.

 

1. Potrzeba przeprowadzenia oceny wpływu  dla poszczególnych krajów w odniesieniu do wiążącego celu neutralności klimatycznej 

Podstawą europejskiego prawa klimatycznego jest ustanowienie wiążącego celu neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku, który powinien być osiągnięty w sposób stopniowy i nieodwracalny. Propozycja europejskiego prawa klimatycznego idzie jednak o krok dalej, umożliwiając określenie celów redukcji emisji na poziomie 50–55 proc. do 2030 roku i określając narzędzia polityczne do ustanowienia innych pośrednich trajektorii i celów w latach 2030–2050.

Zdaniem PGE decyzję o zwiększeniu celów redukcji emisji w ramach polityki energetycznej i klimatycznej można podjąć dopiero po przeprowadzeniu dokładnej oceny jej wpływu nie tylko na poziomie całej Unii Europejskiej, ale także poszczególnych państw członkowskich. Przeanalizowane powinny zostać  całkowite koszty osiągnięcia nowych celów oraz ich wpływ na wzrost PKB na poziomie krajowym.

 

2. Konieczność dostosowania mechanizmów finansowania dla państw członkowskich o niskich dochodach w nadchodzącym przeglądzie dyrektywy w sprawie ETS

Do września 2020 r. Komisja Europejska zamierza dokonać przeglądu unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i istniejącego prawodawstwa w świetle celu neutralności klimatu, a także zbadać możliwości zwiększenia celu do 2030 r. Wnioski legislacyjne dotyczące ustanowienia nowego celu na 2030 r. zostaną opublikowane do 30 czerwca 2021 r. Komisja oceni różne możliwości wdrożenia nowego celu na podstawie zmienionego prawodawstwa Unii Europejskiej, w tym unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Nie przekazano jednak żadnych szczegółów mówiących o tym, czy Komisja planuje ocenić różne opcje zwiększenia mechanizmów finansowania dla państw członkowskich o niskich dochodach wraz z ustanowieniem jeszcze ambitniejszych celów klimatycznych.

Wszelkie środki ograniczające liczbę uprawnień do emisji w ramach EU ETS poprzez zwiększenie celów nieuchronnie doprowadzą do wzrostu ceny emisji dwutlenku węgla, prowadząc do wyższych kosztów przestrzegania przepisów (OPEX) dla sektora energii elektrycznej przed 2030 r. Jednocześnie państwa członkowskie odznaczające się wysokim poziomem emisji dwutlenku węgla i niskim poziomem PKB w przeliczeniu na mieszkańca ponosiłyby również znacznie wyższe nakłady inwestycyjne (CAPEX) w celu spełnienia nowych zobowiązań zaproponowanych w rozporządzeniu w sprawie europejskiego prawa klimatycznego.

Dlatego środki wyrównawcze przewidziane w dyrektywie w sprawie ETS – fundusz modernizacyjny i mechanizm solidarności (kwota dodatków na aukcje dla mniej zamożnych państw członkowskich) – powinny wzrosnąć proporcjonalnie, aby uwzględnić koszty wynikające z nowych zwiększonych celów.

Ustawa klimatyczna ustanawiająca ramy dla osiągnięcia neutralności klimatycznej powinna bezpośrednio przewidywać, że środki wyrównawcze powinny być zmieniane proporcjonalnie z dodatkowymi kosztami, które generują nowe cele redukcji do 2030 r. W przeciwnym razie środki finansowe koncernów energetycznych zostaną przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów operacyjnych wynikających z wyższych cen CO2, zamiast na finansowanie nowych inwestycji umożliwiających  osiągnięcie neutralności klimatycznej.

 

3. Potrzeba zachowania  kontroli  przez państwa członkowskie nad ustanowieniem pośrednich celów klimatycznych

Wniosek w sprawie europejskiego prawa klimatycznego przewiduje narzędzie polityczne do ustalania celów pośrednich, które niestety opierają się na aktach delegowanych. Pozostawia to budzący wątpliwości nadzór instytucjonalny nad decyzjami Komisji Europejskiej w stosunku do kluczowego dokumentu dla przyszłości Unii Europejskiej w odniesieniu do jej globalnej konkurencyjności, miejsc pracy i możliwości rozwoju. Lista przesłanek, dla których należy rozważyć ustanowienie celów pośrednich, wydaje się arbitralna i nie odzwierciedla między innymi  właściwych wyzwań stojących przed elektryfikacją i dekarbonizacją gospodarki europejskiej.

Zgodnie z art. 290 TFUE akty delegowane mają na celu uzupełnienie lub zmianę niektórych, innych niż istotne, elementów aktu ustawodawczego. Cele pośrednie w żadnym wypadku nie są nieistotnymi elementami polityki klimatycznej i energetycznej. W związku z tym wszelkie unijne cele w zakresie klimatu powinny być ustalane przy aktywnym udziale państw członkowskich i przy poszanowaniu kompetencji Parlamentu Europejskiego.

Historycznie rzecz biorąc, wszystkie cele UE w zakresie klimatu zostały uzgodnione na szczeblu szefów państw i rządów. Przedstawiona propozycja europejskiego prawa klimatycznego porzuca tę zasadę ustanawiając precedens. Jednocześnie nie zapewnia znaczącej rekompensaty finansowej dla państw członkowskich o różnych punktach wyjścia, czyli państw takich jak Polska. Jest to bardzo niefortunna propozycja w czasach, gdy potrzebna jest większa jedność i solidarność w Unii Europejskiej we wszystkich aspektach politycznych, a tym bardziej w walce ze zmianami klimatu.

 

 

* CAKE for KOBiZE 2019, Scenarios of low-emission energy sector for Poland and the EU until 2050, available at: http://climatecake.pl/.

** COM 2020 80 final

PGE została doceniona w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Uroczystość wręczenia certyfikatów trzem spółkom z Grupy PGE odbyła się 24 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Odznaczenia wręczył Prezydent Andrzej Duda i Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Celem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy. Zgodnie z regulaminem konkursu, kandydatów do uzyskania certyfikatu zgłaszają zakładowe organizacje NSZZ Solidarność, a o przyznaniu certyfikatu decyduje Komisja Certyfikacyjna, składająca się z przedstawicieli NSZZ Solidarność oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” otrzymały trzy oddziały spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE: PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku, PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów w Dychowie i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

PGE jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i dbamy o naszych pracowników i ich rodziny. Prowadzimy stały dialog ze stroną społeczną. Jesteśmy dumni, że trzy spółki z Grupy PGE zostały wyróżnione w tym ważnym dla pracowników i pracodawców konkursie – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” wyróżnionych zostało 17 firm, które otrzymały certyfikat. Laureaci konkursu mogą posługiwać się certyfikatem „Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom” przez trzy lata. Nadawanie tego tytułu zainicjowane zostało przez KK NSZZ „Solidarność” w 2008 roku.

PGE od lat zajmuje czołowe pozycje w konkursach i badaniach, których celem jest promowanie dobrych pracodawców i jest wskazywana przez Polaków w pierwszej dziesiątce jako wymarzony pracodawca.

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna akcję „Dajemy zielone światło na #greenwashing”. Od 16 do 22 grudnia będzie można umyć swój samochód elektryczny całkowicie za darmo w dwóch wybranych punktach w Warszawie.

Greenwashing od PGE

Jest to ambientowa, czyli niestandardowa, akcja marketingowa PGE, która w prowokacyjny i żartobliwy sposób nawiązuje do zarzutów organizacji proekologicznych, mówiących o tym, że nasze działania to „greenwashing". To hasło będące określeniem pozornych działań ekologicznych. Samo wyrażenie można przetłumaczyć jako „mycie na zielono". Ponieważ jesteśmy organizacją, która dba o środowisko, przeznaczając miliardy na projekty prośrodowiskowe i rozwija na szeroką skalę odnawialne źródła energii, zdecydowaliśmy się na przewrotną nazwę akcji. Przewrotność hasła „Dajemy zielone światło na #greenwashing" polega na tym, że PGE prowadzi realne działania proekologiczne i jeśli można mówić o greenwashingu w kontekście działalności Grupy, to tylko tym rozumianym dosłownie, jako usługa mycia samochodów elektrycznych – mówi Maciej Szczepaniuk.

PGE Polska Grupa Energetyczna rozwija swoją strukturę e-mobility, a punkty ładowania należące do Grupy znajdują się już w 19 miastach w całej Polsce. Wszystkie zasilane są w pełni ekologiczną energią elektryczną wytworzoną w elektrowniach wiatrowych, wodnych i słonecznych. Gwarantuje to zawarta we wrześniu umowa między spółkami PGE Nowa Energia oraz PGE Energia Odnawialna,na mocy której energia elektryczna w stacjach ładowania Grupy PGE pochodzi w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

greenwashing PGE

Konsekwentnie rozwijamy naszą infrastrukturę e-mobility zapewniając komfort i bezpieczeństwo użytkownikom pojazdów elektrycznych. Posiadamy już ponad 60 punktów ładowania w 19 miastachw całym kraju, z których płynie energia elektryczna pochodząca wyłącznie z OZE. Jesteśmy pierwszą i jedyną firmą w Polsce, która może dać taką gwarancję swoim klientom. Jednocześnie dbamy nie tylko o środowisko, ale także o same pojazdy elektryczne, dlatego zdecydowaliśmy się na tę dość niestandardową akcję – mówi Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy Grupy PGE.

Od dzisiaj przez cały tydzień w dwóch punktach sieci RoboWash w Warszawie (Al. Solidarności 15,w godz. 8:00 – 21:00 oraz ul. Czarnomorska 18, w godz. 7:00 – 22:00) będzie można umyć za darmo swój samochód elektryczny. Na każdej z nich utworzone zostanie stanowisko przeznaczone wyłącznie dla samochodów elektrycznych, na którym znajdować się będzie logo PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Użytkownik samochodu elektrycznego będzie mógł skorzystać z programu mycia zapewniającego najwyższe dostępne standardy czyszczenia. Akcja promocyjna nie obejmuje pojazdów funkcjonujących w formule e-carsharingu. 

Mamy energię do zmian, dlatego chcemy umacniać pozycję lidera transformacji energetycznej, a elektromobilność jest jej bardzo ważnym elementem. Dzisiaj e-mobility to cała sieć zależności i rozbudowany ekosystem. Nasza akcja, polegająca na darmowym myciu samochodów elektrycznych, która promuje ten ekologiczny środek transportu, jest doskonałym uzupełnieniem całego ekosystemu. Hasło „greenwashing” to dla nas przede wszystkim ekologia, środowisko i – już zupełnie dosłownie – zadbany samochód elektryczny – mówi Maciej Szczepaniuk.

PGE greenwashing

Akcja „Dajemy zielone światło na greenwashing” to uzupełnienie działań marketingowych prowadzonych od listopada w ramach kampanii „Mamy energię do zmian”. Nowa kampania PGE ma charakter wizerunkowo-produktowy i składają się na nią trzy 30-sekundowe spoty – dwa wizerunkowe i jeden produktowy. Ze względu na zbliżający się okres świąteczny, tematyka kampanii obejmuje zarówno kreacje bożonarodzeniowe, jak i dotyczące ogólnego profilu działalności PGE, czyli energetyki, z zaakcentowaniem zmian, jakie przechodzi firma. Kampania jest prowadzona w telewizji, w kinie i serwisach VOD. Działaniami wspierającymi są reklama w prasie i OOH oraz display w Internecie. Do promocji wykorzystywane są także korporacyjne kanały w mediach społecznościowych.

Zielona transformacja Grupy PGE to także oferta dla klientów – stacje ładowania samochodów elektrycznych, e-carsharing, oferta instalacji fotowoltaicznych dla odbiorców indywidualnych,a także ciepło systemowe, czyli ograniczanie smogu poprzez przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. Ponadto za pomocą kampanii Grupa PGE pokazuje, że to na niej, liderze sektora, ciąży największa odpowiedzialność za jego transformację i PGE tę niezwykle ambitną misję sukcesywnie realizuje.

W spotach reklamowych prezentowane są kreacje pracowników oraz klientów PGE, którzy w trakcie wykonywania zarówno swoich służbowych, jak i codziennych obowiązków, podśpiewują utwór „Zielono mi”. W ten sposób podkreślono utożsamianie się pracowników PGE z zielonym kierunkiem zmian, jaki obrała Grupa. Entuzjazm ten udziela się także klientom, którzy mogą korzystać z ekologicznych rozwiązań oferowanych przez PGE.

W kampanii szczególny nacisk został położony na transformację PGE w kierunku odnawialnych źródeł energii i proekologiczne działania podejmowane przez Grupę. Już dziś PGE jest liderem OZE w Polsce, a realizowane przez Grupę inwestycje będą tę pozycję umacniać. W spotach wizerunkowych prezentowane są najważniejsze przedsięwzięcia PGE z zakresu zielonej energetyki, m.in. zasilane zieloną energią stacje ładowania samochodów elektrycznych, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, jak również wizualizacja morskich farm wiatrowych, które dzięki PGE już za kilka lat staną na Morzu Bałtyckim. Natomiast w spocie produktowym przedstawione są nowoczesne narzędzia obsługi klienta: e-faktura, eBOK oraz PGE e-Sklep. Dodatkowo, w trakcie trwania kampanii, PGE e-Sklep oferuje klientom specjalną promocję.

Celem kampanii jest zwiększenie rozpoznawalności PGE, wzbudzenie zainteresowania jej ofertą produktową, jak również budowanie jej wizerunku jako lidera odnawialnych źródeł energii, tym samym firmy innowacyjnej i ekologicznej.

 

Więcej o inwestycjach PGE w odnawialne źródła energii:

https://zapewniamyenergie.pl/mamy-energie-do-zmian

 

Najnowsza kampania wizerunkowa PGE wystartowała 18 listopada i potrwa do 31 grudnia 2019 roku.

Zapraszamy do obejrzenia spotów, które są publikowane w ramach kampanii:

https://www.youtube.com/watch?v=IJNOJTqnfGA

https://www.youtube.com/watch?v=QfV-_3G8RVY

https://www.youtube.com/watch?v=4w1O9Cs5ADg

Dziś w nocy doszło do próby wyświetlenia napisu na chłodni kominowej Elektrowni Bełchatów. Akcja została przeprowadzona poza terenem elektrowni, a sprawcy, dzięki współpracy służb spółki i policji, zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Elektrownia pracuje nieprzerwanie i zapewnia ponad 20 proc. zapotrzebowania Polski na elektryczność.

PGE Polska Grupa Energetyczna, lider na rynku odnawialnych źródeł energii, wystartowała z nową kampanią wizerunkową, pod hasłem „Mamy energię do zmian”. Jej tematem przewodnim jest transformacja Grupy w kierunku innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Muzycznym motywem przewodnim spotów jest utwór Andrzeja Dąbrowskiego – „Zielono mi”.

Nowa kampania PGE ma charakter wizerunkowo-produktowy i składają się na nią trzy 30-sekundowe spoty – dwa wizerunkowe i jeden produktowy. Ze względu na zbliżający się okres świąteczny, tematyka kampanii obejmie zarówno kreacje bożonarodzeniowe, jak i dotyczące ogólnego profilu działalności PGE, czyli energetyki, z zaakcentowaniem zmian, jakie przechodzi firma. Kampania będzie prowadzona w telewizji, w kinie i serwisach VOD. Działaniami wspierającymi będzie reklama w prasie i OOH oraz display w Internecie. Do promocji wykorzystane zostaną także korporacyjne kanały w mediach społecznościowych.

Nasze działania to wyjście naprzeciw potrzebom klientów, którzy poszukują ekologicznych i przyjaznych środowisku rozwiązań. Jako lider sektora energetycznego i największy wytwórca energii elektrycznej z OZE, sukcesywnie umacniamy swoją pozycję na tym rynku. PGE to dzisiaj kilkanaście farm wiatrowych na lądzie, ponad trzydzieści elektrowni wodnych, a także bardzo ambitny plan związany z inwestycjami w panele fotowoltaiczne i zaawansowany program budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które zasilą czystą i ekologiczną energią nawet kilka milionów gospodarstw domowych – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nasza zielona transformacja to także oferta dla klientów – stacje ładownia samochodów elektrycznych, e-carsharing, oferta instalacji fotowoltaicznych dla odbiorców indywidualnych, a także ciepło systemowe, czyli ograniczanie smogu poprzez przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. To doskonały dowód na to, że – zgodnie z hasłem kampanii – mamy energię do zmian. Ponadto, to na nas, liderze sektora, ciąży największa odpowiedzialność za jego transformację i my tę niezwykle ambitną misję sukcesywnie realizujemy – dodaje Henryk Baranowski.

W spotach reklamowych zostaną zaprezentowane kreacje pracowników oraz klientów PGE, którzy w trakcie wykonywania zarówno swoich służbowych, jak i codziennych obowiązków, podśpiewują utwór „Zielono mi”. W ten sposób podkreślono utożsamianie się pracowników PGE z zielonym kierunkiem zmian, jaki obrała Grupa. Entuzjazm ten udziela się także klientom, którzy mogą korzystać z ekologicznych rozwiązań oferowanych przez PGE.

W kampanii szczególny nacisk został położony na transformację PGE w kierunku odnawialnych źródeł energii i proekologiczne działania podejmowane przez Grupę. Już dziś PGE jest liderem OZE w Polsce, a realizowane przez Grupę inwestycje będą tę pozycję umacniać. W spotach wizerunkowych zostaną zaprezentowane najważniejsze przedsięwzięcia PGE z zakresu zielonej energetyki, m.in. zasilane zieloną energią stacje ładowania samochodów elektrycznych, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, jak również wizualizacja morskich farm wiatrowych, które dzięki PGE już za kilka lat staną na Morzu Bałtyckim. Natomiast w spocie produktowym zostaną przedstawione nowoczesne narzędzia obsługi klienta: e-faktura, eBOK oraz PGE e-Sklep. Dodatkowo, w trakcie trwania kampanii, PGE e-Sklep uruchomi specjalną promocję.

Celem kampanii jest zwiększenie rozpoznawalności PGE, wzbudzenie zainteresowania jej ofertą produktową, jak również budowanie jej wizerunku jako lidera odnawialnych źródeł energii, tym samym firmy innowacyjnej i ekologicznej.

Najnowsza kampania wizerunkowa PGE wystartowała 18 listopada i potrwa do 31 grudnia 2019 roku. Za jej kreację oraz produkcję odpowiada agencja The Digitals, a zaplanowaniem oraz zakupem mediów na potrzeby kampanii zajął się dom mediowy Zenith Poland.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego z trzech spotów, które będą publikowane w ramach kampanii:

https://youtu.be/IJNOJTqnfGA

Mamy energię do zmian

Strukturalne kłopoty finansowe i organizacyjne GKS Bełchatów uniemożliwiły Grupie PGE kontynuowanie współpracy z klubem piłkarskim. Koncern nadal będzie sponsorował sport w regionie funkcjonowania elektrowni i kopalni, na czele z siatkarzami PGE Skry Bełchatów oraz otwarty jest na dalsze wspieranie sportu amatorskiego i dziecięcego.

Trwająca od 2007 r. współpraca sponsoringowa pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną a GKS Bełchatów zakończyła się w czerwcu 2019 r. Spółka podjęła decyzję o niepodpisywaniu nowej umowy. Wynika to z respektowania ładu korporacyjnego oraz zasad obowiązujących w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Grupa PGE nie wyklucza wznowienia współpracy z GKS Bełchatów po unormowaniu sytuacji finansowej w klubie.

Klub boryka się z problemami, czego nie ukrywają jego władze, otwarcie mówiące o zadłużeniu i ciężkiej sytuacji finansowej. Wprowadzane zmiany polegające na urealnianiu wysokości wynagrodzeń oferowanych zawodnikom klubu, próby pozyskania nowych sponsorów oraz cięcia kosztów nie przyniosły oczekiwanych efektów. W sezonie 2018/19 klub został ukarany przez Komisję Licencyjną PZPN odjęciem dwóch punktów ligowych za zaległości finansowe. GKS rozpoczął rozgrywki z dwoma ujemnymi punktami. Zaległości klubu, zgodnie z deklaracją zarządu GKS Bełchatów z sierpnia 2019 r., wynosiły wówczas ok. 5 mln zł. Doniesienia medialne mówiły nawet o kwocie zadłużenia rzędu 7 mln zł.

Jednocześnie, mając na uwadze społecznie odpowiedzialne podejście do prowadzonego biznesu, Grupa PGE, do której należą Elektrownia i Kopalnia Bełchatów, zapowiada dalsze prowadzenie sponsorowania sportu młodzieżowego w Bełchatowie. Rozmowy w ramach rozszerzenia tej działalności zostaną zainicjowane jeszcze w listopadzie 2019 r.

Należy pamiętać, że PGE Polska Grupa Energetyczna od początku powołania spółki w 2007 r. jest blisko bełchatowskiego sportu, kibiców i pracowników elektrowni oraz kopalni. Od lat wspiera i sponsoruje drużynę siatkarzy PGE Skry Bełchatów oraz prowadzi inne działania sponsoringowe w naszym regionie.

PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła właśnie Akademię PROinv – autorski program rozwoju kompetencji pracowników związanych z projektami inwestycyjnymi Grupy, dostosowany do aktualnych wyzwań stojących przed branżą energetyczną. Jest to kolejna inicjatywa podjęta przez PGE w ramach Programu rozwoju kultury organizacyjnej zarządzania projektami inwestycyjnymi – PROinv. Partnerem Akademii PROinv jest Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, która należy do ścisłej czołówki polskich instytucji akademickich zajmujących się najwyższej jakości edukacją menedżerską.

Akademia PROinv jest ważnym projektem składowym funkcjonującego w naszej Grupie od 2018 r. Programu PROinv. Dalszy rozwój i transformacja Grupy PGE wymagają realizacji nowych programów i projektów inwestycyjnych, dużo bardziej złożonych i zdecydowanie odmiennych od naszych dotychczasowych doświadczeń. Nie tylko pod względem technicznym, ale również organizacyjnym, czy też modeli finansowania. To z kolei przekłada się na potrzebę optymalizacji procesów zarządzania inwestycjami w naszej Grupie i nowego spojrzenia na kadry obszaru inwestycyjnego. Właśnie dlatego stawiamy na rozwój naszego najcenniejszego kapitału, czyli naszych pracowników, i dlatego też postanowiliśmy uruchomić autorski, dostosowany do naszych potrzeb, program rozwoju kompetencji pracowników Grupy PGE – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Akademia PROinv to pierwszy autorski program szkoleniowo-rozwojowy PGE, który został zaprojektowany specjalnie dla pracowników Grupy. Akademia ma formę dwusemestralnych studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jej celem jest rozwój pracowników Grupy, a tym samym zwiększenie efektywności prowadzenia procesów inwestycyjnych oraz poziomu konkurencyjności Grupy PGE w kontekście współczesnych wyzwań stojących przed sektorem energetycznym. Studia skierowane są do pracowników wszystkich linii biznesowych realizujących strategiczne projekty inwestycyjne Grupy PGE.

Akademia PROinv stawia przede wszystkim na rozwój kluczowych w procesie zarządzania projektami kompetencji miękkich, takich jak nowoczesne przywództwo, budowanie efektywnych zespołów, komunikacja i motywacja. Akademia PROinv to również rozwój umiejętności twardych, związanych z zarządzaniem programami i projektami inwestycyjnymi, a także umiejętności myślenia strategicznego i biznesowego w zmiennym otoczeniu rynkowym. Ponadto uczestnicy będą mogli usystematyzować posiadaną już wiedzę oraz zapoznać się z najnowszymi megatrendami i najlepszymi praktykami z obszaru zarządzania projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej i branżach pokrewnych. Program Akademii nawiązuje do trójkąta kompetencji Project Management Institute (PMI Talent Triangle), który uznawany jest przez pracodawców za niezwykle ważny zestaw kompetencji każdego kierownika projektu.

Program Akademii PROinv został zaprojektowany wspólnie przez PGE i Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Zajęcia obejmujące studia przypadków, gry symulacyjne i końcowe projekty biznesowe nastawione na usprawnienie procesów inwestycyjnych w Grupie, mają charakter interaktywny i ich celem jest zaangażowanie pracowników do jak najbardziej aktywnego uczestnictwa. Dodatkową zaletą Akademii jest możliwość wzajemnej integracji pracowników ze wszystkich spółek Grupy PGE, budowa wspólnego zespołu, jak również możliwość wymiany doświadczeń.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest świadomym pracodawcą i przykłada dużą wagę do rozwoju swoich pracowników. W tym celu dąży do zapewnienia im możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, studiach podyplomowych, kursach nauki języków obcych oraz  autorskich programach szkoleniowo-rozwojowych. Przykładem takiego programu jest Akademia PROinv. W ostatnich latach zrealizowane zostały takie programy, jak: Akademia Audytu Wewnętrznego, Akademia Menedżera Kategorii Zakupowych czy Akademia Komercjalizacji Technologii.

Projekty spółek Grupy Kapitałowej PGE znalazły się na liście kilkudziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Listę ogłoszono podczas konferencji „Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, która odbyła się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Spośród 90 zgłoszonych inicjatyw eksperci, którzy w praktyce zawodowej zajmują się społeczną odpowiedzialnością biznesu, wyłonili 60 projektów w dwóch kategoriach: projekty lokalne i ogólnopolskie. „Góra Kamieńsk” znalazła się w rankingu lokalnym, natomiast „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu”, w ramach którego wyróżniono program „Dzielimy się ciepłem”, w rankingu ogólnopolskim.

Do prowadzonego biznesu podchodzimy w sposób odpowiedzialny na każdym poziomie prowadzonej działalności i niezmiernie cieszy nas fakt, że jest to dostrzegane przez rynek. Grupa PGE wyznacza kierunki transformacji energetycznej, ale najważniejsze jest to, że zmianę zaczynamy od siebie, wsłuchując się w potrzeby naszego otoczenia. Dlatego tak ważne jest dla nas znalezienie się wśród tych firm, których działania przyniosły największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciumówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Ranking przygotowały ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest on częścią większego projektu, który zainicjowany został w 30-lecie gospodarki wolnorynkowej.

Górę Kamieńsk zbudowała Kopalnia Bełchatów

Wyróżniona w rankingu Góra Kamieńsk ma 395 m n.p.m. i jest najwyższym wzniesieniem w centralnej Polsce. Usypały ją gigantyczne zwałowarki należącej do Grupy PGE Kopalni Bełchatów z 1,4 mld m3 nadkładu zalegającego nad węglem brunatnym. Skala przeprowadzonych przez kopalnię działań rekultywacyjnych jest ogromna – dotychczas oddział zrekultywował ponad 2200 ha terenów poeksploatacyjnych i przekazał Lasom Państwowym ponad 1500 ha zalesionych gruntów.

Największa w Polsce skala produkcji energii elektrycznej w bełchatowskim kompleksie energetycznym przekłada się na znaczne zobowiązania wobec środowiska naturalnego. Rekultywacja terenów pogórniczych jest jednym z elementów prowadzonej przez spółkę PGE GiEK działalności wydobywczej i poprzez przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom przejętym wcześniej pod działalność górniczą, pokazujemy, że realizujemy swoje działania w sposób odpowiedzialny. Najlepszym przykładem jest w pełni zrekultywowana Góra Kamieńsk, która dzisiaj jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu - mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Na szczycie wzniesienia znajduje się elektrownia wiatrowa o łącznej mocy zainstalowanej 30 MW, składająca się z 15 turbozespołów (wiatraków). Z kolei na północnym stoku usytuowany jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk z bogatą ofertą letniej turystki i sportów zimowych, dzięki której Góra Kamieńsk stała się słynna w całym kraju. Kompleks narciarski ośrodka kusi amatorów tego sportu najdłuższym stokiem w centralnej Polsce oraz wyposażeniem, którego może pozazdrościć niejeden górski kurort. Trasa narciarska ma długość 760 metrów, a szerokość waha się od 30 do 150 m. Latem ośrodek także dostarcza dużą dawkę adrenaliny. Zbocza góry to przede wszystkim trasy rowerowe. Wyznaczone ścieżki o różnej skali trudności zachęcają do wycieczek na dwóch kółkach. Trasy rowerowe zostały skomunikowane z Bełchatowem i mają łączną długość 60 km.

Wybudowany przez kopalnię na zwałowisku zewnętrznym Pola „Bełchatów” ośrodek jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców regionu. Frekwencja zimą, w zależności od warunków narciarskich, dochodzi do 150 tys. narciarzy i snowboardzistów, a latem z atrakcji korzysta około 20 tys. gości.

Program PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”

Wyróżniony przez FOB ogólnopolski Program „Dzielimy się ciepłem” ma na celu wsparcie społeczności lokalnej poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Realizowany jest w Gdańsku, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Siechnicach i Zielonej Górze. PGE Energia Ciepła w ramach programu poprzez wyłonione instytucje przekazała w 2019 roku łącznie ponad 300 tysięcy złotych dla najbardziej potrzebujących odbiorców korzystających z ciepła sieciowego.

 – Jako największy producent ciepła w Polsce wspieramy tych, którzy tego ciepła potrzebują najbardziej. Dlatego angażujemy się wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pożytku publicznego w pomoc dla odbiorców wrażliwych społecznie, która jest skierowana na pokrycie rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Nasze działania zostały zauważone i docenione, a nasz program „Dzielimy się ciepłem” znalazł się wśród projektów mających największą wartość dla społeczeństwa, co nas dodatkowo wspiera i motywuje do dalszej pomocy podkreślił Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Beneficjentami programu „Dzielimy się ciepłem” zostały w tym roku: Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA i Fundacja „Świat Wrażliwy” z Gdańska; Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło”, Fundacja Pomocy Samotnym Matkom, Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” i Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „MŁODY LAS” w Toruniu; Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie; Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania; Mieszkańcy Gminy Siechnice, będący w trudnej sytuacji materialnej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

PGE Polska Grupa Energetyczna została nagrodzona w IX edycji plebiscytu „Pracodawca Godny Zaufania” za wieloletni program wolontariatu pracowniczego.

Celem konkursu jest wyróżnienie firm i instytucji, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

W skład Kapituły Konkursu weszli przedstawiciele instytucji pozarządowych, think-tanków i uczelni, reprezentanci: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytutu Staszica, Instytutu Biznesu, Instytutu Libertatis, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca czy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Przyznanie PGE tytułu Pracodawca Godny Zaufania w kategorii „wolontariat” to dla nas ważne wyróżnienie – podkreśla Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Wolontariat pracowniczy stał się wizytówką naszej firmy, a wolontariusze PGE to nasi najlepsi ambasadorzy. Wkładają oni dużo serca, aby w społecznościach lokalnych, których są częścią, wprowadzać trwałe pozytywne zmiany. Bardzo to doceniam i dziękuję.

Program wolontariatu pracowniczego powstał w Grupie PGE 6 lat temu i dynamicznie się rozwija. Przez ten czas ponad 840 pracowników - wolontariuszy PGE zrealizowało 266 autorskich projektów w całej Polsce. Pracownicy PGE docierają do różnych środowisk: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, samotnych matek oraz najuboższych. W zeszłym roku program dotarł do prawie 43 000 beneficjentów.

Oprócz programu Wolontariatu Pracowniczego PGE, pracownicy włączają się także w akcje proekologiczne. Jedną z nich są „Lasy pełne energii”, którą PGE realizuje z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych. Pracownicy wraz z rodzinami, a także dzięki zaangażowaniu młodzieży szkolnej, harcerzy i lokalnych społeczności, przez ostatnie 19 lat posadzili blisko 600 tysięcy drzew w całej Polsce.

Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała po raz pierwszy. Tegoroczny plebiscyt odbywał się pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

PGE od dwóch lat jest także branżowym liderem społecznej odpowiedzialności według Rankingu Odpowiedzialnych Firm.