Profil działalności

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Misja i wizja

Misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Nadrzędny cel działalności Grupy PGE to wzrost jej wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgodnie z długoterminową wizją rozwoju PGE ma stać się:

  • Liderem wytwarzania, aktywnie wykorzystującym szanse rozwoju
  • Niezawodnym i aktywnym dostawcą mediów i usług
  • Najbardziej  efektywną i elastyczną grupą energetyczną w Polsce 
  • Liderem rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności

Utrzymanie pozycji lidera wytwarzania ma wiązać się z osiągnięciem po roku 2020 poziomu co najmniej 40% udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w kraju.

Nasze wartości

Nasze działania realizujemy w duchu Partnerstwa, Rozwoju i Odpowiedzialności - wartości, na których opiera się nasz Kodeks Etyki.  Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności. Stawiamy na rozwój kompetencji pracowników i wykorzystywanie szans biznesowych, a partnerskie relacje z kontrahentami stawiamy na pierwszym miejscu.

Do przestrzegania Kodeksu zobowiązani są pracownicy wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE, w tym kadra kierownicza oraz wszystkie osoby pracujące na rzecz naszej firmy.

Kodeks Etyki PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Priorytetem jest dla nas przejrzystość relacji biznesowych, budowanie współpracy opartej na partnerstwie, szacunku i zaufaniu.

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE określa nasze zasady i minimalne wymagania wobec Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.

Kodeks Etyki dla Partnerów Biznesowych

Nasze wyniki w 2019 r.

Struktura GK PGE

Mapa aktywów

Więcej o GK PGE można przeczytać w serwisie Relacje Inwestorskie