• PGE zaprasza na konferencję prasową – 2 października, godz. 13:00

  29.09.2020

  PGE Polska Grupa Energetyczna zaprasza na konferencję prasową z okazji podpisania umowy o współpracy pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną i Filharmonią Narodową w Warszawie. Uroczystość odbędzie się w piątek, 2 października 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Filharmonii Narodowej przy ul. Sienkiewicza 10 w Warszawie.

  fn_zaproszenie.jpg
 • Łańcuch dostaw dla morskiej energetyki to potencjalna polska specjalizacja eksportowa

  29.09.2020

  29 września 2020 r. w Szczecinie odbyła się konferencja Security Forum Szczecin, której partnerem strategicznym była PGE Polska Grupa Energetyczna. Jednym z uczestników Forum był prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski. Tematem wydarzenia był udział polskiego przemysłu w programie budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

  security-forum-szczecin_prezes-pge_wojciech-dabrowski.jpg
 • PGE zbuduje elektrociepłownię na potrzeby portu lotniczego, węzła kolejowego i Airport City

  25.09.2020

  W rejonie Portu Solidarność powstanie - w zgodzie z najnowszymi wymogami środowiskowymi -nowa elektrociepłownia PGE. Obiekt będzie zasilany gazem ziemnym, ze wsparciem paneli słonecznych. Porozumienie o współpracy podpisały dziś na PGE Narodowym spółki: Centralny Port Komunikacyjny, PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła i PGE Dystrybucja.

  cpk1.jpg
 • Kluczowa rola PGE w osiągnięciu zeroemisyjności

  16.09.2020

  Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2020 roku. Wyniki operacyjne i finansowe generowane w segmencie energetyki węglowej potwierdzają słuszność transformacji Grupy w kierunku nisko i zeroemisyjnym. Jesienią 2020 roku zostanie zaprezentowana nowa strategia Grupy, wskazująca kierunki rozwoju największego przedsiębiorstwa branży energetycznej w Polsce na najbliższe 10 lat z perspektywą do 2050 roku.

  konferencja-wynikowa_pge_i-polrocze-2020.jpg
 • Wyniki finansowe i operacyjne PGE za I półrocze 2020 r.

  15.09.2020

  Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2020 roku. Wyniki operacyjne i finansowe generowane w segmencie energetyki węglowej potwierdzają słuszność transformacji Grupy w kierunku nisko i zeroemisyjnym.

  • Raportowany zysk EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2020 roku wyniósł 2,8 mld zł, spadek głównie ze względu na czynniki jednorazowe (dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 w ubiegłym roku, wyższy poziom rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej w I półroczu 2020 roku).
  • Powtarzalny zysk EBITDA Grupy PGE na poziomie zbliżonym rok do roku 3,1 mld zł wobec braku istotnego wpływu COVID-19 na I półrocze 2020 roku.
  • Niższe wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 774 mln zł, spadek o 63 proc. rok do roku) i Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 493 mln zł, spadek o 36 proc. rok do roku) głównie w związku ograniczeniem liczby darmowych uprawień do emisji CO2 oraz z wyższymi kosztami ich zakupu.
  • Nieznacznie niższa produkcja ze źródeł konwencjonalnych (na poziomie 27,2 TWh, spadek o 4 proc. rok do roku), spadek w części ograniczony dzięki produkcji energii elektrycznej z nowych bloków Elektrowni Opole.
  • Nieznacznie niższy wynik Energetyki Odnawialnej (zysk EBITDA na poziomie 301 mln zł, spadek o 3 proc. rok do roku) w efekcie niższych cen rynkowych energii elektrycznej, skorygowanych zwiększoną produkcją z farm wiatrowych (na poziomie 0,78 TWh, wzrost o 15 proc. rok do roku).
  • Niższy wynik segmentu Dystrybucja (zysk EBITDA na poziomie 1,1 mld zł, spadek o 7 proc. rok do roku) wynikający z ogólnego spadku zapotrzebowania na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), głównie wywołanego wpływem pandemii COVID-19. 
  • Niższy wynik segmentu Obrót (zysk EBITDA na poziomie 187 mln zł, spadek o 60 proc. rok do roku), głównie ze względu na niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej, wynikający z obniżenia zapotrzebowania.
gkpge_biuroPrasowe_site