Wydarzenie, które odbyło się w Pałacu Rzeczypospolitej, siedzibie Biblioteki Narodowej, miało na celu uczczenie postaci jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku – Zbigniewa Herberta.

Gościem specjalnym wieczoru był Maciej Zaremba Bielawski − polsko-szwedzki pisarz i dziennikarz, a prywatnie przyjaciel Herberta, który razem z żoną, poetką Agnetą Pleijel, przetłumaczył na język szwedzki „Raport z oblężonego miasta”.

W trakcie wieczoru opowiadał on o przyjaźni, która łączyła go z polskim poetą. Miłośnicy twórczości Herberta mogli także wysłuchać wybranych utworów poety w wykonaniu aktorki - Elizy Borowskiej.

Wieczór poetycki z okazji 95. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta został zorganizowany przez Fundację im. Zbigniewa Herberta. Powstała ona w 2010 r. z inicjatywy wdowy po poecie, pani Katarzyny Herbert. Jej celem jest ochrona i rozpowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta oraz promocja czytelnictwa.

gkpge_biuroPrasowe_site