Podczas uroczystego wieczoru zaproszeni goście wysłuchali wierszy Herberta w interpretacji Mai Komorowskiej. Kulminacyjnym punktem wieczoru poetyckiego była rozmowa Francesco Cataluccio i Pawła Huelle na temat poezji Zbigniewa Herberta inspirowana wierszem „Nike która się waha”.

Tegoroczna edycja wieczoru poetyckiego poświęconego twórczości Zbigniewa Herberta odbyła się 27 października w Pałacu Rzeczypospolitej, siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie.

gkpge_biuroPrasowe_site