Zakończona właśnie akcja pilotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a prowadzona przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej, pozwoliła zebrać niezbędne środki do rozpoczęcia działalności Katedry Cywilizacji Polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Prestiżowa ogólnopolska inicjatywa, której celem jest utworzenie polskiej katedry na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku pozwoli na promowanie polskiej gospodarki, wspieranie nauczania  i badań w zakresie nauk społecznych, w tym ekonomicznych dotyczących Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach polskiej katedry, oprócz kształcenia studentów i doktorantów w normalnym trybie dydaktycznym, będą się odbywać konferencje, sympozja i odczyty propagujące wiedzę z różnego zakresu w tym także wiedzę dotyczącą rynku energetycznego. Co istotne program katedry kierowany będzie do studentów z całego świata. W wyniku przeprowadzonej w Polsce akcji, organizatorzy zebrali 3 mln USD. Kwota w tej właśnie wysokości (tzw. fundusz żelazny) gwarantuje utworzenie katedry, zgodnie z wymaganiami Uniwersytetu Columbia zaakceptowanymi przez władze stanu Nowy Jork.

„To jest jeden z najszczęśliwszych dni w życiu profesjonalnym ministra spraw zagranicznych, kiedy może celebrować polski sukces na arenie międzynarodowej" - powiedział na konferencji prasowej  minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski Zaangażowanie PGE – lidera polskiej energetyki - w powstanie katedry polskiej na Uniwersytecie Columbia to także spełnienie ważnego obowiązku firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Uniwersytet Columbia to jeden z najważniejszych opiniotwórczych ośrodków naukowych, należący do Ivy League, czyli ośmiu najlepszych uniwersytetów północno-wschodniej części USA, w tym tak elitarnych, jak Harvard, Yale czy Princeton. Columbia to jednocześnie jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie. Co roku doktoraty uzyskuje tu 400-500 osób. Kadra profesorska składa się z ponad 3 tys. wykładowców. Wśród absolwentów Uniwersytetu jest aż 74 laureatów Nagrody Nobla. Katedra zainauguruje działalność  w 2010 roku po przeprowadzeniu międzynarodowego konkursu na stanowisko kierującego nią profesora.

gkpge_biuroPrasowe_site