PGE podtrzymuje swoje zainteresowanie objęciem funkcji sponsora tytularnego i prowadzi negocjacje szczegółowych zapisów umowy. W nawiązaniu do publikacji prasowych, które ukazały się w ostatnich dniach na łamach trójmiejskich mediów informujemy, że prace zespołów negocjacyjnych z obu stron nad dopełnieniem kwestii formalnych niezbędnych do podpisania umowy na sponsoring tytularny gdańskiego stadionu trwają nieprzerwanie.

Dotychczas odbyło się już kilka sesji negocjacyjnych z udziałem zainteresowanych stron. Istotne postanowienia umowy, które stanowiły załącznik do konkursu ogłoszonego przez BIEG 2012 w ubiegłym roku, miały charakter bardzo ogólny i wymagają doprecyzowania licznych warunków zaangażowania sponsora. W związku z tym PGE zaproponowała projekt umowy uszczegóławiającej współpracę z BIEG 2012 w zakresie sponsoringu stadionu, który jest przedmiotem toczących się negocjacji.

Umowa pomiędzy BIEG 2012 a PGE to pierwsza tej skali umowa na sponsoring tytularny („Naming Rights”) w Polsce. Jest to niezwykle złożona umowa, przewidująca różnorodne świadczenia stron na wielu polach współpracy. Wierzymy, że dla pomyślnej realizacji tego projektu ważne jest pełne omówienie i doprecyzowanie wszelkich zapisów umowy. Umowa wejdzie w życie i będzie obowiązywać po uzgodnieniu wszystkich jej postanowień i po jej podpisaniu. PGE ze swojej strony nie podjęła żadnych działań mających na celu czerpanie korzyści biznesowych lub wizerunkowych wynikających z faktu możliwego objęcia funkcji sponsora tytularnego stadionu w Gdańsku. Przypadki, w których nazwa PGE pojawiała się wraz z nazwą stadionu, nie były przez nas inicjowane.

Współpraca ze spółką BIEG2012 i objęcie tytułu sponsora gdańskiego stadionu jest dla nas działaniem strategicznym z punktu widzenia budowania świadomości i wizerunku marki PGE. Sfinalizujemy proces negocjacyjny, jak tylko będziemy mieć pewność, że umowa zabezpiecza należycie interesy PGE, a tym samym akcjonariuszy naszej spółki. Dlatego też zwróciliśmy się do partnera o przedłużenie terminu podpisania umowy do 7 czerwca i taką zgodę otrzymaliśmy. O wynikach negocjacji poinformujemy w stosownym czasie.

gkpge_biuroPrasowe_site