Celem spotkania było uczczenie wielkiego polskiego poety, eseisty i dramaturga – Zbigniewa Herberta, w rocznicę jego urodzin. Twórczość Zbigniewa Herberta należy do najważniejszych osiągnięć polskiej literatury drugiej połowy XX wieku, a jego dzieła przetłumaczone zostały na 35 języków. Za swoje utwory otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in.: Internationaler Nikolaus-Lenau-Preis, Gottfried-von- Herder-Preis, Petrarca-Preis, Bruno Schulz Prize, Jerusalem Prize czy The T. S. Eliot Award.

W wydarzeniu udział wzięli John Maxwell Coetzee, laureat literackiej Nagrody Nobla, który wygłosił wykład na temat twórczości polskiego poety oraz Alissa Valles, amerykańska poetka i tłumaczka Herberta.

W trakcie wieczoru Ryszard Krynicki, poeta, wydawca i przyjaciel Zbigniewa Herberta, przeczytał wybrane utwory poety. Na zakończenie, zgromadzeni goście mogli wysłuchać nagrania wiersza „Przesłanie Pana Cogito” w wykonaniu samego autora.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację im. Zbigniewa Herberta, która powstała w 2010 r. z inicjatywy wdowy po poecie, Katarzyny Herbert. Misją Fundacji jest ochrona i rozpowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta oraz promocja czytelnictwa w Polsce.

Tegoroczna edycja wieczoru poetyckiego poświęconego twórczości Zbigniewa Herberta odbyła się 29 października w Pałacu Rzeczypospolitej, siedzibie Biblioteki Narodowej. Partnerem wydarzenia była PGE Polska Grupa Energetyczna.

gkpge_biuroPrasowe_site