„BohaterON – włącz historię” to ogólnopolska kampania, w ramach której można wysłać do uczestników Powstania Warszawskiego specjalne kartki z życzeniami, tym samym upamiętnić i uhonorować ich walkę o wolną Polskę. Kartki są bezpłatne i dostępne na terenie całego kraju. Ponadto, celem akcji jest także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz promowanie postaw patriotycznych wśród wszystkich Polaków.

Organizatorem akcji „BohaterON – włącz historię” jest Fundacja Sensoria, która zajmuje się m.in. edukacją historyczną i kultywowaniem pamięci o polskiej historii, bohaterach oraz tradycjach.

W gali finałowej, podsumowującej projekt, wzięli udział partnerzy tegorocznej edycji, w tym przedstawiciele PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Wszyscy otrzymali specjalne podziękowania za włączenie się w projekt.

PGE jest największą polską firmą z branży energetycznej i od lat angażuje się w projekty historyczne. Grupa wspiera akcje, mające na celu kultywowanie pamięci o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski. PGE, jako firma odpowiedzialna społecznie, nie zapomina także o żyjących bohaterach, którzy walczyli o wolną Polskę. Grupa była m.in. partnerem projektu „Paczka dla Kombatanta”, w ramach którego kombatanci otrzymali łącznie 1000 paczek świątecznych, jak również akcji „Bohaterowie naszej przyszłości”, która miała na celu pomoc finansową Powstańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

fot. BohaterON

gkpge_biuroPrasowe_site