Kończące się 30 kwietnia br. eliminacje stanowią preludium do rozpoczynającego się we wrześniu XVI. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Kolejnymi wydarzeniami, organizowanymi w ramach Roku Chopinowskiego, są: Premiera spektaklu „Let’s dance Chopin”, odbywająca się 22 maja w Szanghaju podczas wystawy Expo 2010; VI. Międzynarodowy Festiwal „Chopin i jego Europa” trwający od 1 sierpnia do 3 września,XVI. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwający od 30 września do 23 października, Dwa Nadzwyczajne Koncerty z udziałem laureata I Nagrody XVI. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina – 28 i 29 października.   Obchodzona w tym roku dwusetna rocznica urodzin Fryderyka Chopina stała się pretekstem do przypomnienia całemu światu sylwetki i dorobku jednego z najwybitniejszych Polaków. Od stycznia tego roku w całej Polsce oraz w wybranych krajach organizowane są uroczystości upamiętniające talent mistrza.   Więcej informacji o Roku Chopinowskim na stronie: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/  

gkpge_biuroPrasowe_site