• PGE: nowy blok nr 5 w Elektrowni Opole przekazany do eksploatacji

  31.05.2019

  31 maja 2019 r. blok nr 5 o mocy 900 MW rozpoczął pracę w Krajowym Systemie Energetycznym. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wydała dziś Świadectwo Zakończenia Realizacji i przejęła do użytkowania i eksploatacji blok nr 5. Wczoraj, tj. 30 maja, PGE GiEK otrzymała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z jednostki. Przejęcie bloku nr 5 do eksploatacji odbyło się tym samym przed terminem (wyznaczonym na 15 czerwca 2019 r.), uwzględnionym w aneksie do umowy z Generalnym Wykonawcą.

  nowe-bloki-w-elektrowni-pge-w-opolu.jpg
 • Wyniki Grupy PGE w I kwartale 2019 r. zgodne z oczekiwaniami

  28.05.2019

  • PGE wypracowała w I kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 9,6 mld zł, czyli o 34 proc. większe niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.
  • W I kwartale 2019 r. Grupa wyprodukowała 15,6 TWh energii elektrycznej i sprzedała 20,9 PJ ciepła.
  • PGE odnotowała wzrost o 45 proc. produkcji energii z wiatru ze względu na warunki atmosferyczne.
  • W pierwszym kwartale PGE wypracowała solidny zysk EBITDA w wysokości 1,9 mld zł oraz 0,6 mld zł zysku netto.
  • Nakłady na inwestycje w raportowanym okresie wzrosły o 18 proc. r/r, do 1 mld zł. Finalizowana jest flagowa inwestycja Grupy, czyli budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.
  • PGE chce być liderem transformacji energetycznej w Polsce. Wśród kluczowych projektów rozwojowych, wpływających na obniżenie emisyjności Grupy, znajdują się inwestycje w nowe bloki gazowe, farmy wiatrowe na morzu i lądzie, fotowoltaika, magazyny energii i elektromobilność.
  pge_elektrownia-opole_maj-2019-r-jpg
 • Grupa PGE rozpoczyna inwestycje w fotowoltaikę

  21.05.2019

  PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE podpisała z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh – realizowana najprawdopodobniej poza systemem aukcyjnym – powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol w świętokrzyskim Osieku.

  grupa-pge-rozpoczyna-inwestycje-w-fotowoltaike2-2-.jpg
 • PGE Nowa Energia chce postawić kolejną stację ładowania samochodów elektrycznych na Mazowszu

  16.05.2019

  Przedstawiciele spółki PGE Nowa Energia, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGE, podpisali list intencyjny z władzami Ostrowi Mazowieckiej, dotyczący możliwości wybudowania na terenie miasta stacji ładowania dla samochodów elektrycznych.

  ostrowmazowiecka_elektromobilnosc-16.05-4-.jpg
 • PGE: drugi nowoczesny blok energetyczny w Elektrowni Opole rozpoczął produkcję energii

  14.05.2019

  Dobiega końca budowa nowych bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole realizowana przez GE Power, lidera konsorcjum. Po udanej synchronizacji bloku nr 5 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE) w styczniu tego roku, druga nowa jednostka, czyli blok numer 6, została dziś pomyślnie zsynchronizowana z siecią. W praktyce oznacza to rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej, zgodnie z zaostrzonymi wymogami środowiskowymi wynikającymi z Konkluzji BAT.

  opole-synchronizacja-bloku-nr-6.jpg
gkpge_biuroPrasowe_site